2016.gada 7.augusts, pl.13.15

Esiet gatavi, zemes karapulki, jo tuvojas Lielās Garīgās Kaujas dienas

Svētā Miķeļa un Debesu Karapulku steidzams aicinājums kareivīgajam karaspēkam.
Lai Visuvarenā miers ir ar jums visiem labas gribas cilvēkiem, mani brāļi un māsas, palieciet vienoti lūgšanā, īstenojiet dzīvē mana Tēva Baušļus un steidzieties palīdzēt viens otram, lai tad, kad jūs nostāsieties Augstākās Tiesas priekšā, jūs būtu nevainojami un jūs varētu redzēt Dieva Godību.
Esiet gatavi un sagatavoti, zemes karapulki, jo tuvojas Lielās Garīgās Kaujas dienas. Lai jūsu garīgie ieroči, kas ir ieeļļoti ar lūgšanu, un jūsu Bruņas būtu gatavas cīņai. Šajās garīgās kaujas dienās mēs dosim norādījumus caur mūsu brāli Enohu; tāpēc pret mūsu vēstījumiem attiecieties nopietni, lai īstenotu dzīvē visu to, ko es jums saku.
Brāļi un māsas, Lielās Garīgās Kaujas dienās es būšu jums tuvāk un daudzi ar Dieva žēlastību varēs mani redzēt. Atcerieties, ka pēc Brīdinājuma jūs vairs nebūsiet tādi, kādi bijāt; jūs gatavojaties kļūt par garīgām būtnēm, apveltītām ar dāvanām un harizmām, kas nepieciešamas cīņai ar ļaunā spēkiem.
Brāļi un māsas, vai jūs vēlaties manu aizsardzību? Katru dienu lūdzieties manu cīņas lūgšanu; tad lūdzieties manu rožukroni un manu brāļu – mana Tēva Valstības Erceņģeļu un Eņģeļu – kronīti. Pirms iestājaties garīgā cīņā, katram no jums ir jāapliek jūsu aizsardzības Bruņas un jāizsauc mani ar manu kaujas saucienu: Kurš ir kā Dievs, neviens nav kā Dievs (3 reizes) un jāveic mans eksorcisms, dots Pāvestam Leonam XIII. Es apsolu, ka, ja jūs darīsiet tā, kā es jums saku, nekāds ļaunā spēks nespēs jums nodarīt kaitējumu.
Nebaidieties veikt manu eksorcismu, neļaujiet manam pretiniekam jūs iebiedēt, jo tas, ko viņš grib, ir, lai jums būtu bail no tā, ka jūs nespēsiet cīnīties ar viņu. Atcerieties, lai veiktu manu eksorcismu un jūs būtu gatavi kā kareivji, kas dodas kaujā, jums ir jāatrodas Dieva žēlastības stāvoklī. Pirms jūs iesaistāties cīņā, neaizmirstiet visu apzīmogot ar Jēra Asinīm, tā, lai dēmoni nespētu jums nozagt lūgšanas.
Lai kopā ar mani un Debesu Spēkiem cīnītos pret ļaunā spēkiem, ir vajadzīgi pieredzējuši garīgo cīņu kareivji. Mani brāļi un māsas, Tēva vislielākajām cīņām dodiet tikai savus labākos karotājus. Pārējie zemes karapulki šajās dienās tiks atbalstīti ar jūsu lūgšanām. Mēs esam mūsu Dievmātes un Karalienes komanda, visi kopā mēs būsim brīnišķīgs karaspēks, kas ir neuzvarams un ar Dieva žēlastību izraidīs no zemes virsas sātanu un viņa dēmonus.
Sagatavojieties, Visuaugstā kareivji, jo lielā Armagedona diena tuvojas. Katru dienu lasiet Dieva Svēto Vārdu, katru dienu baudiet Dieva Jēra Miesu un Asinis; praktizējiet taisnīgumu, no rīta un vakarā aplieciet sev Garīgās Bruņas; gavējiet un gandariet par grēkiem, un pastāvīgi palieciet lūgšanā, tā, ka tad, kad jūs nonāksiet mūžībā pie mana Tēva, jūs tiktu kvalificēti kā pieredzējuši kareivji un varētu atgriezties šajā pasaulē kā Dieva slavas pilnā karaspēka aktīvā daļa. Veltiet sevi man un maniem brāļiem Erceņģeļiem un Eņģeļiem, un veltiet savas ģimenes, lai jūs varētu būt mūsu aizsardzībā. Visi mums veltītie iegūst manu aizbildniecību un Dieva Valstības Erceņģeļu un Eņģeļu aizbildniecību šajā pasaulē un mūžībā.
Mans Tēvs, kurš ir Mīlestība, nekad neignorē mūsu lūgumus, ko mēs izsakām mums veltījušos vārdā, un vienmēr dod pestīšanas žēlastību visām tām dvēselēm, par kurām mēs aizbildinām. Esiet gatavi, mani brāļi un māsas, jo nāk mana Tēva Brīdinājums.
Atdodiet godu Visvarenajam, jo Viņa Žēlsirdība ir mūžīga. Aleluja, aleluja, aleluja. Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam. Miers labas gribas cilvēkiem.

Mēs, jūsu brāļi: Erceņģelis Miķelis un Erceņģeļi, un Debesu Karapulku Eņģeļi.

Dariet zināmus mūsu vēstījumus visai cilvēcei.