2016.gada 7.jūlijs, pl.14.30

Mans ganāmpulks, arvien vairāk tiek paplašināta zvēra zīmes mikročipā jeb čipā izplatība, un daudzās valstīs to jau ir sākuši implantēt saviem iedzīvotājiem

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam.
Mana ganāmpulka avis, Mans miers ir ar jums.
Mans ganāmpulks, arvien vairāk tiek paplašināta zvēra zīmes mikročipā jeb čipā izplatība, un daudzās valstīs to jau ir sākuši implantēt saviem iedzīvotājiem. No zvēra zīmes pat zīdaiņiem neizdodas izbēgt. Daudzu valstu daudzās slimnīcās mikročipus jaundzimušajiem jau implantē, aizbildinoties ar pilnīgāku medicīnas pakalpojumu nodrošināšanu. Tas viss ir daļa no Mana pretinieka un viņa ļauno emisāru stratēģijas, viņi vēlas iegūt kontroli pār cilvēci un pazudināt iespējami lielāku skaitu dvēseļu.
Zvēra zīmes implantēšanas uzsākšanai jau ir gatava visa loģistika un propaganda, un tiek uzstādītas iekārtas un mašīnas, un skaneri, kas strādā vienīgi ar mikročipa tehnoloģiju. Šīs pasaules saimnieki, vadoties pēc Mana pretinieka norādēm savās slepenajās sanāksmēs, tad arī izlēma destabilizēt pasaules ekonomiku, lai sāktu mikročipa laikmetu. Drīz viss šajā pasaulē darbosies ar luceferiešu tehnoloģiju un tas, kurš no tās atteiksies, nevarēs ne pirkt, ne pārdot vai piekļūt jebkāda veida pakalpojumiem. Dieva tautai, kura ies pa bēdu tuksnesi, viss tiks atteikts.
Nebaidieties, Mana tauta, šajās moku dienās Es būšu ar jums un būšu jūsu pārtika, un eksistences līdzekļi. Ja jūs joprojām paliksiet vienoti ar Mani, neviens no jūsu matiem netiks zaudēts. Atkal Es saku: tajās dienās nebaidieties; ja jūs ejat roku rokā ar Manu Māti, Viņa rūpēsies par jums un neļaus lai kāda no Manām avīm skumtu pēc Manis.
Tuvojas lielas uguns bumbas kritiens uz zemes, un klimats tiks pilnībā destabilizēts; būs sals un neizturama svelme, kas daudzas vietas padarīs par apdzīvošanai nederīgām. Mana Taisnīguma laikā daudzas uguns bumbas, nākošas no kosmosa, kritīs un daudzas valstis pazudīs no zemes vaiga. Tie, kuri sacēlās pret Mani un kuri ir pagriezuši muguru Maniem Baušļiem, netiks vēlreiz paaugstināti jeb augšāmcelti.
Nejēgas, jums atvēlētais žēlsirdības laiks ir iztecējis, un šķiet, ka tas jūs it nemaz nesatrauc. Tiem, kas gatavojas pamosties vienīgi tad, kad atnāks pārbaudījumi un mokpilnas bēdu dienas, tas jau būs daudz par vēlu. Viņi kliegs un sitīs sev krūtīs, bet viss būs veltīgi, jo Es vairs neklausīšos. Kad viņi sasniegs Mana Taisnīguma dienas, Es no viņiem Savu vaigu novērsīšu. Tad nebūs neviena, kurš viņus glābtu, jo Mana Taisnība ir taisna un nepielūdzama, un nepazīst žēlastību. Kad jūs cerat atgriezties pie Manis? Visi Mani Vārdi tiks izpildīti, kā rakstīts: debesis un zeme izzudīs, bet Mani Vārdi neizzudīs.
Mans Brīdinājums ir pēdējā iespēja, ko Es jums dodu, lai atsāktu Pestīšanas ceļu; tā diena tuvojas. Ļoti drīz Es pieskaršos jūsu dvēseles durvīm un aizvedīšu jūs mūžībā, kur jūs tiksiet tiesāti pēc mīlestības mēra. Debesis (Paradīze), Šķīstītava vai Elle – lūk, tā realitāte, kas jūs gaida mūžībā. Kur jūs vēlaties doties? Šīs nepateicīgās un grēcīgās cilvēces nospiedošo vairākumu gaida pazemes valstība, un daudzi, par to ļaunumu un grēku, tur paliks un vairs neatgriezīsies šajā pasaulē. Apdomājieties, nepaklausīgie bērni, neturpiniet staigāt tumsā un grēkā!
Vienreiz celieties un apzinieties, apjēdziet, ka tas, kas ir likts uz spēles, ir jūsu Mūžīgā Dzīvība vai Mūžīgā nāve! Pārstājiet grēkot un vērsieties pie Manis, noņemiet grēka apsēju no jūsu acīm, tā, lai jūs spētu ieraudzīt Jaunās Rītausmas Gaismu, kas esmu Es. Es jums atstāju Manu mieru, Es jums dodu Manu mieru. Atgriezieties no grēkiem, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Labais Gans.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.