2016.gada 7.maijs

Visi mani bērniņi, kas bijuši man uzticīgi piecu mēnešu pirmajās sestdienās, atrodas manā aizsardzībā. Es viņus pārklāju ar manu Apmetni un mans pretinieks nespēj viņiem pieskarties

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem.
Manas Sirds bērni, mana Kunga miers ir ar jums.
Mani maziņie, šodien jūsu Mātei ir īpaša diena, manu uzticīgo bērnu klātbūtne mēneša pirmajā sestdienā mani mierina un iepriecina manu Sirdi. Katra mēneša pirmajā sestdienā debesīs ir svētki un es, jūsu Māte, izleju bagātīgas žēlastības uz visiem tiem, kuri nāk mani apmeklēt un it īpaši uz tiem maniem uzticīgajiem bērniņiem, kuri man ir bijuši uzticīgi piecās mēneša pirmajās sestdienās. Paldies jums, mani bērni, kuri atsaucāties manam aicinājumam un pulcējāties ap mani, lūdzoties Svēto Rožukroni.
Visu, ko jūs man šodien lūgsiet, es jums piešķiršu, ja tas ir jūsu labā un jūsu dvēseles pestīšanai. Es nekad neignorēšu jūsu lūgumus, ja jūs, mani maziņie, vērsīsieties pie manis; ja jūs atnāksiet uz vienu no manām Svētnīcām (Sanktuārijiem), jūs saņemsiet ne vien manu svētību, bet arī plenārās Grēku Atlaidas (indulgences) dāvanu. Lai saņemtu šo lielo dāvanu, jums ir jāatnāk uz vienu no manām Svētnīcām, jāpiedalās Svētajā Misē, jāsaņem Svētā Komūnija un jālūdzas mans Svētais Rožukronis. Šī grēku atlaida izdzēsīs daudzus no jūsu grēkiem, jūs varat to piemērot šim nolūkam vai uzkrāt tam brīdim, kad jūs ieradīsieties mūžībā.
Visi mani bērniņi, kas bijuši man uzticīgi piecu mēnešu pirmajās sestdienās, atrodas manā aizsardzībā. Es viņus pārklāju ar manu Apmetni un mans pretinieks nespēj viņiem pieskarties. Visiem maniem uzticīgajiem piecas dienas pirms viņu nāves Es darīšu to viņiem zināmu un, kad pienāks viņu laiks, es garīgi atnākšu pēc viņu dvēselēm. Visiem tiem, kuri man bijuši uzticīgi piecas mēneša pirmās sestdienas, es sniegšu īpašu pateicību – kad viņi sasniegs mūžību, viņiem tiks piešķirts mājoklis manā tuvumā. Nevienam netiks ļauts nomirt grēkā.
Tie, kuri man bijuši uzticīgi piecas mēneša pirmās sestdienas, tiks paglābti (pasargāti) no katastrofām – stihiskām nelaimēm, avārijām, nelaimes gadījumiem un vardarbīgas nāves. Lielo Bēdu laikā pār viņiem kritīs manas gaismas stari, tā, ka tie darīs aklu manu pretinieku un viņš nevarēs viņiem kaitēt. Neviens no man uzticīgajiem necietīs mokošu nāvi vai ilgstošu attīrīšanos; es viņiem būšu balzāms un atvieglošu viņu sāpes. Visi man uzticīgie baudīs mana Kunga mieru un Svētās Bailes no Dieva. Paskatieties, bērniņi, cik daudz svētību un žēlastību jūs varat saņemt no šīs Mātes, esot mani uzticīgie bērni. Nepalaidiet garām šīs dāvanas; pavadiet piecas mēneša pirmās sestdienas Dieva žēlastībā un lūdzoties manu Rožukroni, un es jūs ņemšu uz Mūžīgo godību. Es ceru, ka jūs sapulcēsieties vienā no manām Svētnīcām un kopā lūgsiet Tēvu, tā, lai jūs varētu saņemt visas šīs žēlastības un svētības. Es jūs mīlu, mana, Mātes aizsardzība valda jūsos.

Jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze.

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.