2016.gada 7.novembris, pl.13.30

Es steidzami aicinu visus tos, kuri atrodas nāvīgā grēkā vai garīgā remdenumā, apdomāties un atgriezties pie Dieva pirms Žēlsirdības durvis ir aizvērtas. Nespējot to darīt, un ja nav kāda, kurš ieved garīgi, viņi riskē tikt zaudēti uz visiem laikiem

Marijas Mistiskās Rozes ļoti steidzams aicinājums visai cilvēcei.
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga miers būs ar jums un mana Mātes aizsardzība atbrīvos jūs no visa ļauna. Steidziet, bērniņi iziet caur Žēlsirdības durvīm un tām garīgi izvest cauri visus no jūsu ģimenes, kas ir attālināti no Dieva. Žēlsirdības durvis jau veras ciet, steidzieties to izdarīt jūsu drošības garantijai, tā, ka jūs varētu izturēt pārbaudījumu ar mūžību.
Bērniņi, daudzas dvēseles, nevēloties pretendēt uz žēlastībām un piedošanām, ko Dievs ir devis šajā gadā, un nevēloties atsaukties uz aicinājumiem no debesīm, kad atnāks Brīdinājums, tiks zaudētas. Daudzas dvēseles Brīdinājums notvers nāvīgā grēkā vai garīgā remdenumā, un tās neatgriezīsies šajā pasaulē. Tādēļ, bērniņi, es aicinu jūs to darīt ļoti steidzami – iziet caur Žēlsirdības durvīm un garīgi tām cauri izvest visus tos draugus, ģimenes locekļus, radus un kaimiņus, kuri ir attālināti no Dieva, lai viņi spēj izturēt pārbaudījumu, kad tie būs mūžībā, un spēj izturēt dažādus Šķīstītavas un Elles stāvokļus, atbilstošus viņu dvēseles stāvoklim.
Bērniņi, ja netiks sveikti pēdējie Žēlsirdības zvani, tiks zaudētas veselas ģimenes. Šīs pasaules tehnoloģiju ļaunprātīga izmantošana daudzus aizvedīs līdz mūžīgai nāvei. Daudzi no maniem jauniešiem tiek zaudēti nepareizi izmantojot kādu no jums dotajām tehnoloģijām; viņi novēršas no lūgšanas un sakramentiem un staigā nonākuši telefonu, datoru, televizoru un citu šīs pasaules tehnoloģiju, kas kļuvušas par viņu dieviem, verdzībā.
Mani bērni, tuvojas diena, kad jums jāiet caur Augstāko Tiesu, kur tiks skaitīti jūsu labie darbi. Šīs cilvēces lielāko daļu gaida uguns Šķīstītavā vai Ellē; ļoti maz, tos var saskaitīt uz rokām, kuri ies caur Debesīm. Steidzieties, dumpīgie bērniņi, jo jūsu dzīvība ir briesmās! Tas ir atkarīgs no jums, vai dodat sev otru iespēju, vai palaižat to garām uz visiem laikiem! Ja jūs nesteigsiet iet caur Žēlsirdības durvīm, iespējams, pēc Brīdinājuma jūsu vidū vairs nebūs jūsu ģimenes locekļi, radi, draugi un kaimiņi, kas ir attālināti no Dieva.
Bērniņi, mūžībā jūs atradīsieties piecpadsmit līdz divdesmit jūsu laika minūtes un daudzu dvēseļu skumjas jeb garīgās sāpes būs viņu mūžīgā nāve. Es steidzami aicinu visus tos, kuri atrodas nāvīgā grēkā vai garīgā remdenumā, apdomāties un atgriezties pie Dieva pirms Žēlsirdības durvis ir aizvērtas. Nespēja to darīt, un ja nav kāda, kurš tos ieved garīgi, viņi riskē tikt zaudēti uz visiem laikiem.
Padomājiet, dumpīgie bērniņi, tas, kas jūs gaida mūžībā, ir Elles ugunis, ar kurām tiks sodītas visas dvēseles, kuras šajā pasaulē novērsās no Dieva, un par to, vai jūs jau neesat pagriezuši muguru, nevis vaigu, kad Viņš aicināja, kurš uzklausīja un atgriezās pie Viņa Sirds!
Šis Žēlsirdības gads, kas gatavojas beigties, ir drošības garantija, lai jūs varētu rīt – pēc Brīdinājuma atgriezties šajā pasaulē. Nepretendējot uz to, daudzi riskē uzņemties uz sevi atbildību nomaldīties uz visiem laikiem. Vienīgi mazi bērni ir atbrīvoti no iešanas caur mūžību: zīdaiņi un bērni līdz septiņu gadu vecumam visu Brīdinājuma laiku paliks neaktivizēti jeb miera stāvoklī.
Sagatavojieties, cilvēce, jo visam ir jāizpildās. Dieva Žēlsirdība virzās prom, lai atbrīvotu vietu Viņa Taisnīgumam. Gatavojas sākties attīrīšanas dienas; steidziet nokārtot savus rēķinus un pārtrauciet kņadu ap šīs pasaules rūpēm un problēmām, jo viss tajā ir iedomība un nieki. Neveidojiet ne īstermiņa, ne ilgtermiņa plānus, drīzāk esiet norūpējušies par savas dvēseles glābšanu, jo lielā un šausmīgā Kunga Diena ir tuvu.

Es, jūsu Māte Marija Mistiskā Roze, jūs mīlu.

Bērniņi, dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.