2016.gada 8.decembris, pl.15.50

Jums tiks dotas debesu manifestācijas, tādas parādības, kādas nekad neviena acs nav redzējusi, lai jūs vēlreiz apdomātos un atgrieztos pie Dieva

Pakritušā Jēzus no Pakritušā Jēzus Bazilikas (Girandota Ant.) aicinājums cilvēcei.
Mani bērni, Mans miers ir ar jums.
Laiks saīsinās arvien vairāk un būs milzīga mēroga kosmiskais fenomens, kas pārvietos zemes asi; kontinenti pārvietosies un zeme grīļosies; izplatījumā jūs ieraudzīsiet parādāmies lielu debesu ķermeni, kas tuvojas, taču tas nepieskarsies zemei. Tā gravitācijas lauks ietekmēs visas komunikāciju sistēmas uz jūsu planētas, tās uz noteiktu laiku pārtrauks darboties.
Esiet garīgi un materiāli sagatavojušies, jo garīgā un materiālā bada dienas tuvojas. Uzņemiet tik daudz Manas Miesas un Manu Asiņu barību, cik vien tas iespējams, un uzglabājiet pietiekami daudz pārtikas produktu, kas ilgstoši nebojājas, un daudz ūdens, lai jūs joprojām stiprinātu savu miesu un dvēseli un jūs iznāktu kā uzvarētāji no pārbaudījumiem, kas jums tuvojas.
Ļoti drīz notiks debesu manifestācijas, jūs gatavojaties kļūt liecinieki parādībām, kādas nekad neviena acs nav redzējusi, lai jūs attaptos, nāktu pie prāta un atgrieztos pie Dieva. Mana Tēva Izveide ir sākusi savu pārveidi un viss visumā atradīsies aci pret aci ar izbailēm un apjukumu, tā ka jūs ar savām acīm varēsiet ieraudzīt Dieva Spēku un Gudrību.
Neuztraucieties, viss, ko jūs gatavojaties redzēt debesīs, ir daļa no Dieva plāna, lai sāktu Viņa Jauno Radīšanu. Jūsu pasaules zinātnieki būs izbrīnīti par debesu parādībām, kurām kļūs par lieciniekiem, un daudzi slavēs Radītāja diženumu. Citi, gluži pretēji, teiks, ka viss ir normāli un ir daļa no zemes evolūcijas ar parādību, nodēvētu par Lielo sprādzienu, kas, kā viņi uzskata, dzemdēja Visumu. Taču jūs, Mana tauta, jūs zināt, ka šīs zīmes vēstī jums par Manu drīzu atgriešanos.
Esiet nomodā un modri, jo nāk jūsu Mācītājs; sagatavojiet savus lukturus ar lūgšanu, lai tad, kad pieskaras jūsu durvīm un atrod jūs nomodā, jūs varat atvērt durvis kopīgai maltītei. Mans Brīdinājums tuvojas, steidziet ievest kārtību savā mājā; turieties tālāk no grēka un tumsas, lai jūs varētu staigāt kā gaismas bērni. Lai tas, kurš atrodas grēkā, atgriežas mīlestībā pret Dievu tik ātri, cik vien var, un novēršas no ļauniem ceļiem. Cirvis jau ir pie koka saknēm un katrs koks, kurš nenes labus augļus, tiks nocirsts un iemests ugunī.
Iztaisnojiet savu ceļu, dumpīgie bērni, jo jums tam ir atlicis ļoti maz laika. Neesiet nepaklausīgi; saredziet, ka jūsu dzīve ir apdraudēta; kad Es klauvēju pie jūsu durvīm, Es vēlos, lai jūs būtu nomodā, nevis miegā, jo kurš ir grēkā aizmidzis, tā arī paliks un vairs neatmodīsies. Ja jūs esat nokrituši, Es vēlos, lai jūs pieceltos, Manas Rokas ir gatavas jūs piecelt. Nebīstieties, Es esmu jūsu Tēvs, kurš nevēlas redzēt jūs zaudējam; nāciet, Es jūs gaidu, Es, izvārgušais un skumjais Kristus, klusumā gaidu jūsu atgriešanos. No šejienes, kur Es pakritu zem jūsu grēku smaguma, Es saku: Es esmu Pakritušais, kurš pieceļ nokritušos un gaida visus tos, kuri grib piecelties no savu grēku smaguma. Nāciet, Es gribu jūs piecelt kā paralizēto, lai jūs varētu iet pa ceļu, kas ved uz mūžīgo dzīvi.

Jūsu Mācītājs, Pakritušais Jēzus, pieceļot kritušos.

Mani bērni, izplatiet Manus vēstījumus visai cilvēcei.