2016.gada 8.februāris, pl.08.15

BĒRNIŅI, LŪDZIETIES PAR MANIEM PRIESTERIEM UN INSTRUMENTIEM, NEPAMETIET VIŅUS, JO JŪS LABI ZINĀT, KA VIŅIEM MANS PRETINIEKS UZBRŪK VISVAIRĀK!

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem un priesteriem no Marianiskās priesteru kustības
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga miers ir ar jums visiem.
Mani bērni, mana Dēla Atnākšana nāk arvien tuvāk un ziniet, ka daudzi no maniem bērniem joprojām nav gatavi Viņa Atnākšanai. Es jūtos tik bēdīgi, redzot šķelšanos, kritiku un skaudību, kas pastāv mana Dēla Baznīcā! Cik skumji es jūtos, zinot, ka nāk bēdu dienas un lielākā daļa cilvēces vēl joprojām netic un nepievērš uzmanību mūsu trauksmes pilnajiem aicinājumiem! Tik daudzas dvēseles būs zaudētas tāpēc, ka trūkst zināšanu!
Bērniņi, ir tik skumja sajūta, redzot, ka citām reliģijām un sektām ir zināšanas par pravietojumiem, kas runā par šīm laiku beigu dienām, bet mana Dēla Baznīcā valda vainīgā (apsūdzētā) klusums par šiem jautājumiem, kas ir vitāli svarīgi visai cilvēcei.
Es aicinu manu Marianisko karaspēku steidzami veikt plaša mēroga evaņģelizāciju un pārrunāt šos jautājumus! Visiem tiem, kam ir zināšanas par pravietojumiem, kuros tiek runāts par pēdējiem laikiem, ir morāls un garīgs pienākums darīt tos zināmus saviem brāļiem un māsām, kuri par to neko nezina.
Neklusējiet, runājiet laikā – īstajā brīdī un nelaikā, lai jūsu klusēšana nav jūsu bojāejas cēlonis rīt! Es lūdzu manus priesterus no Marianiskās priesteru kustības, lai viņi visā pasaulē veic vienas diennakts lielo evaņģelizāciju un runā ar Dieva tautu par notikumiem, kas tūlīt, tūlīt tiks atraisīti. Es paļaujos uz jums, mani mīļotie, un visiem maniem bērniem, kuri ir informēti par šiem jautājumiem, lai pēc iespējas ātrāk šī informācija tiktu nodota tālāk. Debesis jūs svētīs un jūs būsiet laimīgi par jūsu fiat (piekrišanu).
Bērniņi, lūdzieties par maniem priesteriem un instrumentiem, nepametiet viņus, jo jūs labi zināt, ka viņiem mans pretinieks uzbrūk visvairāk. Nekritizējiet, netiesājiet, nenorādiet ar pirkstu, nenosodiet manus priesterus un instrumentus; ietveriet viņus jūsu lūgšanās un lūdzieties par viņu kalpošanu. Daudziem priesteriem šajā pasaulē ir grūta dzīve un to izraisījis lūgšanu trūkums par viņiem. Lūdziet katrā Rožukronī, ko jūs skaitāt, par priesteru svētdarīšanu un par priesteru, un reliģisko aicinājumu, tā, lai lūgšanas par prieteriem liesma neizplēnē.
Veidojiet nelielas mana Svētā Rožukroņa lūgšanas grupiņas. Lai katrā katoļu mājā lūgšana ir svētuma svētums, kur valda miers, mīlestība, piedošana un vispirms jau mīlestība uz Dievu un savu tuvāko. Mājās, kur lūdzas manu Svēto Rožukroni, velns nevar ieiet vai nodarīt kaitējumu; gluži pretēji, tas būs mans pretinieks, kas tiks uzvarēts. Mājas, kurās lūdzas manu Svēto Rožukroni, būs mājas, kas necietīs no bēdu smaguma un tajās nekas netrūks, kad pienāks bads. Es, jūsu Māte, pārklāšu ar Manu Apmetni katru ģimeni, kurā skaita manu Rožukroni. Es sūtīšu Eņģeļus, lai tie aizsargātu šīs mājas; neviens no tiem, kuri lūgsies manu Rožukroni, netiks zaudēts vai viņu ģimenes. Šis ir solījums, ko es dodu un kas norāda, ka ir jādaudzkāršo šo nelielo lūgšanu kopienu skaitu.
Bērniņi, es lūdzu arī, lai tad, kad jūs lūdzaties manu Rožukroni, jūs lūgtu arī par visām dvēselēm Šķīstītavā; jo īpaši par tiem, kuriem visvairāk vajadzīga Dieva žēlastība un visiem šīs pasaules grēciniekiem. Palīdziet man ar mana Svētā Rožukroņa lūgšanu atbrīvot daudzas dvēseles, kuras vēl gaida Šķīstītavā. Tās ir dvēseles, kas jau ir attīrītas, bet, lai tās iekļūtu Debesīs, viņām ir nepieciešams, ka jūs dotu (pasūtītu, upurētu) viņām Svēto Misi vai lūgtos Rožukroni, vai viņu labā veiktu labdarības darbus. Tad viņas būs klātesošas, viņas jums pateiksies un aizbildinās par jums un jūsu ģimenēm, kas atrodas šajā pasaulē un kad nākat uz mūžību.
Lai mana Kunga miers valda jūsos.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze.

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.