2016.gada 8.jūnijs, pl.14.10

Bērniņi, komunisma karogs izplatās daudzās valstīs un drīz sasniegs Romu

Marijas Kristiešu Palīdzības aicinājums Dieva bērniem.
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga miers lai ir ar jums visiem.
Bērniņi, palieciet vienoti ar manu Dēlu un šo Māti, kura jūs tik ļoti mīl; cik vien bieži iespējams, piedalieties Svētajā Misē un barojiet, un uzturiet sevi ar mana Dēla Asinīm un Miesu. Katru dienu lūdzieties manu Svēto Rožukroni, lūdziet par Baznīcu un visu pasaules grēcinieku atgriešanu. Veltieties paši un veltiet savas ģimenes mūsu divām Sirdīm, tā, lai neviens netiktu zaudēts Brīdinājumā un var atgriezties šajā pasaulē, nožēlot grēkus un kļūt par mana Dēla ganāmpulka daļu.
Zemei tuvojas liels uguns akmens un neviens, un nekas to nevar apstādināt, jo tas ir Dieva Taisnīgums, kas to nosūta; no debesīm uz zemes kritīs uguns un sodīs ļaunās tautas.
Bērniņi, neesiet spītīgi, steidziet sakārtot savus rēķinus, jo Dievišķā Taisnīguma dienas gatavojas sākties un manu maziņo lielākā daļa staigā maldos – ir novirzījušies no ceļa, kas ved uz pestīšanu.
Jūsu Māte, mani dumpīgie bērni, par jums nenogurstoši aizbildina; taču jums ir jāizpilda sava daļa, lai debesis var rīkoties, jo pretējā gadījumā jūs paši būsiet tie, kas sevi nosodīsiet. Atcerieties, ka mēs cienām jūsu brīvo gribu, no jūsu vēlmes mainīties būs atkarīgs tas, vai jūs dzīvojat, vai jūs tiekat zaudēti uz visiem laikiem. Mans Tēvs ir Mīlestība un Viņš vēlas, lai visi tiktu izglābti un nāktu pie Patiesības atziņas. Neesiet dumji, atgriezieties pie Dieva tik drīz, cik vien iespējams; beidzot saskatiet, ka laiks kļūst arvien īsāks, un rīkojieties; ja jūs turpināsiet staigāt grēkā, tas, ko jūs ļoti drīz atradīsiet, būs mūžīgā nāve.
Es parādos daudzās vietās, un jo īpaši tajās, kur cilvēki mani nepazīst. Es gribu viņus visus aizvest pie Dieva Mīlestības un Žēlsirdības; mana, kā cilvēces Mātes, vēlēšanās ir, lai visi varētu tikt izglābti. Es gribu sapulcināt mana Dēla ganāmpulku vienā, tā, ka mēs esam viena ģimene, vienota ticībā, un kopā – turoties pie manas rokas – iesim satikties ar manu Kungu.
Bērniņi, komunisma karogs izplatās daudzās valstīs un drīz sasniegs Romu. Tā zaudēs ticību un būs grēka un atkrišanas (ķecerības) kloāka. Daudzi tiks zaudēti un noliegs Dievu un Baznīcu dēļ skandāliem, kas tur notiks. Roma atvērs durvis manam pretiniekam, lai tas beigu beigās iesēstos Pētera Krēslā. Dieva Taisnīgums to sodīs un septiņu pakalnu pilsēta degs, kā tas bija Nērona laikos.
Sagatavojieties, mani bērniņi, jo tuvu ir diena, kad cilvēcei atklāsies šī nekrietnība. Mana Dēla ganāmpulks, piesargieties, lai neiekristu viltīgajā slazdā, jūs zināt, ka tas ir pazušanas dēls, kurš nāk aizstāt Dievu un maldināt daudzus, piespiežot viņus zaudēt ticību un Mūžīgo Dzīvību. Staigājiet, mani bērni, kā gaismas bērni, lai nekas un neviens jūs nenovērš no Dieva Mīlestības.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Kristiešu Palīdzība.

Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.