2016.gada 9.janvāris, pl.08.30

MANA TAUTA, KLAUSIETIES: TUVOJAS BĒDAS, KĀDAS UZ ZEMES NEKAD AGRĀK NAV REDZĒTAS!

Dieva Tēva aicinājums cilvēcei
Mans miers ir ar jums, Mana tauta, Mans mantojums.
Šī gada dienas būs īsākas, to ir izraisījis šīs pasaules ļaunums, ka viss tas, kas ir rakstīts, tiks paātrināts. Ja dienas nesaīsinātu, pat taisnie nevarētu tikt saglabāti; jūs neatrastu izdzīvojušos, kas apdzīvotu Jauno Debesu Valstību un Jauno Zemi. Dienas saīsināšana ir vēl viena zīme, ko jums dod Debesis, lai jūs būtu gatavi.
Šīs cilvēces ļaunums un grēks izjauc visa izveidotā harmoniju. Ar cilvēku grēku un ļaunprātību Visumā viss ir nesinhronizēts; atcerieties, ko Es jau teicu: jūs esat garīgas būtnes garīgā Visumā; viena cilvēka grēks ietekmē daudzus un daudzu grēks ietekmē visu Visumu.
Nāk lielā bada dienas, pierodiet dzīvot ar to, kas ir patiesi nepieciešams; netērējiet lieki savu pārtiku, jo nāk trūkuma dienas; dienas, kad jums, ja būs gabaliņš maizes – jums piederēs īsts dārgums. Te nepalīdzēs jūsu materiālā bagātība, jo nebūs nekā, ko ēst. Tās būs sēru un liela sausuma dienas, zeme būs sacēlusies pret cilvēku un dos tikai sliktus augļus. Raudas, kliedzieni, un daudzus pārņems izmisums, un būs tik liels bads, ka daudzas sievietes no saviem bērniem gatavos ēdienu un viņi būs pārtika (Raudu 4.10).
Mana tauta, klausieties: tuvojas bēdas, kādas uz zemes nekad agrāk nav redzētas. Visam sākums būs karš; pa gaisu izplatīsies kodolenerģijas piesārņojums un saule zaudēs savu spožumu; daudzviet būs tumsa un pilnībā mainīsies laika apstākļi (klimats). Piesārņotā augsne neatdzīvosies (neatjaunosies), nedz arī nesīs augļus; kodolenerģijas piesārņojums radīs daudzus tuksnešus.
Ūdens būs vien ļoti nedaudzās valstīs, tikai tiem, kuri ir bijuši uzticīgi Man, viņiem būs šis dārgais šķidrums. Ūdens būs retāk sastopams vai iegūstams nekā Ofīras zelts; nabaga tautas (valstis), kuras ir novērsušās no Manis, jo tām tādā pašā veidā tiks atdarīts rīt! Apdomājieties, ļaunās tautas, jo tuvojas Mana Taisnīguma dienas!. Atgriezties pie Manis, pirms jūs sasniedz Mans Taisnīgums, tā, lai rīt nebūtu jānožēlo!
Bada jātnieks jau ir sācis izliet savu kausu uz zemes iedzīvotājiem. Steidziet sakārtot savus rēķinus, Mana tauta, jo tuvojas Mana Taisnīguma nakts! Mans Brīdinājums ir pēdējās atvērtās durvis uz Manu Žēlsirdību. Esiet gatavi, jo šī diena ir tuvu, neatlieciet savu rēķinu kārtošanu uz nakti, jo jūs zināt, ka nakts ir Taisnīguma (Taisnās Tiesas) laiks un nebūs neviena, kas jūs uzklausītu. Atcerieties, ka Es nāku, lai prasītu jums atskaiti par jūsu līdzšinējo dzīvi un darbu, un daudzi, nevēloties Mani uzklausīt, tiks zaudēti un šajā pasaulē vairs neatmodīsies. Tāpēc steidzieties, jo lielā un baisā Kunga Diena ir tuvu!

Jūsu Tēvs, Jahve, Tautu Kungs.