2016. gada 9.marts, pl.14.00

SAGATAVOJATIES MANA TAUTA, JO NĀK KARA DIENAS!

Dieva Tēva izmisīgs, skumjš aicinājums cilvēcei
Mans miers ir ar jums. Mana Tauta, Mans Mantojums.
Jūs dzīvojat pēdējās miera dienās; izmantojiet tās un centieties dzīvot vienotībā ar Dievu un saviem brāļiem un māsām. Drīz nāks karš un miera, un prieka vietā tā būs raudāšana, žēlabas un sāpes. Deglis jau ir aizdegts, trūkst vien šīs pasaules karaļu noteikta datuma un laika; karš ir nenovēršams un tas sevī ietvers visas valstis – aktīvi vai pasīvi.
Mana tauta, lūdzieties, gavējiet un gandariet par grēkiem, jo ļoti drīz Mana radība tērpsies sērās un visur būs asaras un sāpes. Mana tauta, šīs pasaules lielvalstu masu iznīcināšanas ieroči spēj iznīcināt Manu radīto nepilnas minūtes laikā. Tādēļ Es jūs lūdzu, lai jūs lūdzaties, gavējiet un gandariet par grēkiem, lūdzot jūsu Tēvu apturēt ekspansiju un kara dienu pagarināšanos; no jūsu lūgšanām un aizlūgšanām ir atkarīgs, vai kara dienas paildzināsies, vai saīsināsies.
Tas neesmu Es, jūsu Tēvs, kurš nosūtīs jums kara postu; tie ir šīs pasaules karaļi, kuri vēlas paplašināt savu valdījumu robežas un samazināt lielu daļu no pasaules iedzīvotājiem. Viņi izmantos karu, lai daudzu valstu debesis apdūmotu (ar fumigācijas palīdzību) ar kluso nāvi. Nāvējošas gāzes, vīrusu slimības un citas veselībai kaitīgas gāzes tiks izkaisītas daudzu trešās pasaules valstu gaisa telpās un tā mērķis būs samazināt šo valstu iedzīvotāju skaitu. Tas viss notiks saskaņā ar viņu bezrūpīgajiem, pašapmierinātajiem valdniekiem.
Pret šo jaunattīstības valstu iedzīvotājiem ir gatavas pielietošanai miljoniem nāvējošu vakcīnu. Slimot tajās dienās, tas nozīmētu riskēt nomirt. Mana tauta, negantības, posta laiks ir jau gandrīz klāt! Dziediet gaudu – vaimanu (sēru) dziedājumus, jo bada, mēra un nāves jātnieks ļoti drīz iegremdēs sērās Manas radības! Karš pamodinās Manas Izveides dusmas un tā pārtrauks klausīties viņu žēlabainajos saucienos. Kad no Manas izveides dzīlēm modīsies uguns pūķi, daudzas valstis izzudīs no zemes virsas. Karš kratīs Manu izveidi un tā vaidēs nesen sākušajās dzemdību sāpēs; no Austrumiem uz Rietumiem, no Ziemeļiem uz Dienvidiem. Viņas sāpes pāries pāri kontinentiem un viss būs gatavs Jaunas Zemes dzimšanai.
Bēdas jums, mirstīgajiem, jo tuvojas lielā un baisā Kunga diena! Esiet nomodā un tērpieties maisos; savas galvas apberiet ar pelniem un gandariet par grēkiem, lai cik vien iespējami drīz beigtos šīs bēdu, pamestības un nāves dienas! Sagatavojieties Mana tauta, jo nāk kara dienas! Stāviet stingri ticībā, lūdzieties un uzticieties savam Dievam, lai jūs spētu iziet šo pārbaudi. Ja jūs tā darīsiet, Es jums apliecinu, ka šīs dienas jums paies kā sapnis.

Jūsu Tēvs, Jahve, tautu Kungs.

Dariet zināmu Manu vēstījumu visai cilvēcei.