2017.gada 1.maijs, pl.14.30

Mans ganāmpulks, nekādā gadījumā neļaujiet sevi iezīmēt (marķēt) ar zvēra zīmogu, mikročipu; labāk ir mirt nekā tikt iezīmētam. Ticiet Man un Es nepieļaušu, ka jūs tiekat iezīmēti

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums cilvēcei
Manas Saimes avis, miers jums, Manam ganāmpulkam. Šīs pasaules lielvarām ir liels ķīmisko ieroču arsenāls, ko viņi izmantos, lai iznīcinātu lielu daļu cilvēces. Kara laikā neviena vieta virs zemes nebūs droša. Karš, kas tika iluminātu elites ieplānots un kura pēc tā tiecas un to meklē, iznīcinās pasaules iedzīvotājus un apspiedīs tautas, jo īpaši trešās pasaules valstīs; tas viss, lai sāktu cilvēces un valstu sagatavošanu Jaunās Pasaules kārtības ieviešanai.
Viņi vēlas iznīcināt ne mazāk kā 500 miljonus pasaules iedzīvotāju un pār cilvēci īstenot kontroli un kundzību. Viņi jau ir saplānojuši, cik daudz cilvēku jābūt katrā valstī. Šim mērķim viņi izmantos karu, lai valstu gaisa telpās izkvēpinātu slimību vīrusus un baktērijas. Klusā nāve izplatīsies pa gaisu un valstu iedzīvotāju skaits tiks samazināts.
Laupījumu lielvalstis sadalīs pēc kara. Daudzas valstis zaudēs savu autonomiju un identitāti un kļūs par kolonijām kādai no lielvalstīm. Pakļauto tautu zeme, īpašumi un bagātības pāries lielvalstu valdījumā. Ar šīs stratēģijas, kuru īstenos lielvalstis, palīdzību tiks pakļauti un paverdzināti iedzīvotāji trešās pasaules valstīs. Sāksies Jaunās Pasaules kārtības laiks.
Jaunās Pasaules kārtības valdīšanas dienās luciferiešu valdība ar antikristu priekšgalā noteiks obligātu mikročipa, zvēra zīmes izmantošanu visā pasaulē. Valstu iedzīvotāju samazinātais skaits un visi ierobežotie resursi, ko pārvaldīs lielvalstis zem Jaunās Pasaules kārtības varas, Manam ganāmpulkam šo pārbaudījumu padarīs par vienu no vissmagākajiem, kas būs viņiem jācieš. Atkal Es jums saku, Mans ganāmpulks, nebīstieties; Es neļaušu jums mirt no bada un slāpēm; es katru dienu barošu jūs ar Manas Žēlsirdības maizi; tā nonāks pie jums caur ticību, uzticību un lūgšanu. Kā Es baroju Manu tautu tuksnesī, tāpat Es to darīšu ar jums. Tajās dienās Mana ganāmpulka avis nenomirs no bada vai slāpēm; vienkārši paļaujieties uz Mani un tas būs pietiekami, lai dotu jums Manu ikdienas svētību.
Mans ganāmpulks, nekādā gadījumā neļaujiet sevi iezīmēt (marķēt) ar zvēra zīmogu, mikročipu; labāk ir mirt nekā tikt iezīmētam. Uzticieties Man un Es neļaušu jūs iezīmēt. Miljoniem zemādas ierīču, paredzētas cilvēces iezīmēšanai, jau ir gatavas izdalīšanai valstu valdībām pēc kara.
Atcerieties, ka tā ir zvēra zīme, par kuru tiek runāts Atklāsmes grāmatas 13.nodaļā, ieklausieties: Un viņš panāca to, ka visi mazie un lielie, un bagātie un nabagie, un brīvie un vergi uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres, tā ka neviens nevar nopirkt vai pārdot, ja vien nav apzīmēts ar zvēra vārda zīmi vai viņa vārda skaitli. (Atklāsmes 13. 16,17). Mikročips ir 7mm liels, kā rīsa grauds un tiks implantēts pierē vai labajā rokā, tā ka tas atbilst Maniem Vārdiem.
Mana pretinieka pēdējā valdīšanā cilvēces lielākā daļa ļaus sevi iezīmēt ar zvēra zīmogu un līdz ar to zaudēs savu identitāti. Iezīmētajiem vairs nebūs vārdi, bet kodi, tie tiks identificēti ar numuru; tie tiks pakļauti un nokļūs verdzībā, un samaksa, ko viņi saņems, būs mūžīgā nāve. Tāds būs visu to gals, kuri nav ierakstīti Dzīvības Grāmatā. Sagatavojieties, Mans ganāmpulks, jo nāk jūsu pārbaudījuma dienas; staigājiet kā gaismas bērni un jūsu uzticību un cerības salieciet Manī, un viss, kas ar jums notiks, būs kā sapnis.
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nebīstieties, Es ar jums būšu līdz laika beigām.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manu vēstījumu dariet zināmu visai cilvēcei.