2017.gada 10.decembris, pl.13.55

Brāļi, daudzas dvēseles sevi notiesās, kad atnāks Brīdinājums, jo nevēlas pieņemt Dieva Žēlsirdību šajā pasaulē

Dieva Valstības Ercenģeļu un Sargeņģeļu steidzams aicinājums cilvēcei
Slavējiet Visaugstāko, svētīts ir Viņa Svētais Vārds no paaudzes paaudzē. Aleluja, aleluja, gods Dievam.
Brāļi, drīz jums atklāsies Dieva Godība; mirstīgie, skrieniet samierināties ar Visaugstāko, jo nāk Kunga lielā diena. Brīdinājums ir tuvu, un kad tas ieradīsies, visa jūsu dzīve atainosies jūsu acu priekšā kā filma. Jūsu gājienā cauri mūžībai viss tiks novērtēts, nosvērts un izmērīts; tiks ņemti vērā pat jūsu tukšie un divdomīgie vārdi.
Bēdas tiem ar nepiedienīgu (necenzētu) leksiku, bēdas tiem, kas ar savu muti izdveš lāstus; bēdas tiem, kuri apmelo un runā melus, jo viņi izjutīs uguni, kas apņems viņu mēles! Lielāko daļu šīs cilvēces, kura ir pagriezusi muguru Dzīvības Dievam, gaida elle. Nabaga dvēseles, viņi nevēlas pamosties, viņi turpina savu neprātīgo grēka skrējienu; ja viņi pirms Brīdinājuma nenožēlos grēkus, tie mūžībā atradīs mūžīgo nāvi! Visi tie, kuri, atnākot Brīdinājumam, atradīsies nāvīgā grēkā, taisnā ceļā dosies uz elli. Žēlsirdību iegūs vienīgi tie, kuri, atrodoties nāvīgā grēkā, to pirms Brīdinājuma patiesi nožēlos. Tie tiks nogādāti ellē, taču viņi netiks zaudēti, viņiem būs dota iespēja atgriezties, novērsties no grēka un atgriezties uz pestīšanas ceļa.
Tāpēc mēs aicinām jūs, brāļi, nožēlot grēkus, samierināties ar Dievu pirms atnāk jūsu iešana cauri mūžībai; ja jūs to nedarīsiet, jūs nodrošināsiet sev mūžīgo nāvi. Mēs esam Dieva Valstības Erceņģeļi un Sargeņģeļi, kas sazinās ar jums. Mēs lūdzam jūs pazemībā un patiesu sirdi atgriezties pie Dieva; brāļi, beidziet grēkot un pārtrauciet apvainot Visaugstāko! Atcerieties, ka tas, kas tiek likts uz spēles, ir jūsu dvēseles pestīšana, un mūsu Tēvs negrib jūsu nāvi, bet lai jūs dzīvotu mūžīgi.
Brāļi, daudzas dvēseles sevi notiesās, kad atnāks Brīdinājums, jo nevēlas pieņemt Dieva Žēlsirdību šajā pasaulē. Mēs vaicājam dvēselēm, kuras dzīvo nāvīgā grēkā: Ko vēl jūs gaidāt, lai atgrieztos pie Dieva? Redziet, tie mirkļi, kuros jūs dzīvojat, ir Žēlsirdības mirkļi, neļaujiet tiem aizplūst. Pasteidzieties savu rēķinu sakārtošanā, skrieniet atzīties savos grēkos un tos nožēlot, lai jūs attīrītu savu dvēseli un tādējādi jūs varētu mūžībā iegūt žēlsirdību! Dvēseles, kuras atrodaties nāvīgā grēkā, nekavējoties nožēlojiet to! Mēs aicinām visus tos, kuri atrodas nāvīgā grēkā, cik vien ātri iespējams, novērsties no grēka, nožēlot grēkus, atzīties tajos, izlabot nodarīto un gandarīt par tiem. Brāļi, neignorējiet mūsu aicinājumu; apdomājieties vēlreiz un vairs negrēkojiet, jo Brīdinājuma diena klauvē pie jūsu dvēseles durvīm.
Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam. Aleluja, aleluja, aleluja, un miers labas gribas cilvēkiem.

Jūsu brāļi un kalpi, Visaugstākā Valstības Erceņģeļi un Sargeņģeļi

Dieva bērni, mūsu vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.