2017.gada 13.augusts, pl.10.40

Mani bērni, neviens, pat visspēcīgākais dēmons, nespēj pieskarties tiem, kuri lūdzas un pārklāj sevi ar Manu Uzvarošo Asiņu aizsardzību

Agonizējošā Jēzus Kristus aicinājums Viņam uzticīgajai tautai
Mans miers ir ar jums, Maniem bērniem.
Manas Mātes Rožukroņa Sāpīgo Noslēpumu spēks kopā ar Manu Dārgo Asiņu Rožukroni turēs dēmonus tālu no jūsu mājām un ģimenēm. Manas Uzvarošās Asinis ir šausmas dēmoniem un spēks Maniem uzticīgajiem bērniem. Šajās garīgās kaujas dienās jums, Mani bērni, Manu Dārgo Asiņu Rožukroni ir jālūdzas no rīta un vakarā, tā ka jūs varētu palikt uzvarā pār ļaunuma spēkiem; atcerieties, ka jūs nevarat atļauties atpūsties no lūgšanas, jo šajās dienās Mans pretinieks ir aktīvāks, izmisīgi meklē dvēseles, lai tās pazudinātu. Pasvētiet vai eksorcizējiet Manu Dārgo Asiņu medaljonu un nēsājiet to uz jūsu kakla, lai tas kalpotu kā aizsardzība katras dienas garīgajā cīņā.
Mani bērni, neviens, pat visspēcīgākais dēmons, nespēj pieskarties tiem, kuri lūdzas un pārklāj sevi ar Manu Uzvarošo Asiņu aizsardzību. Kad jūs lūdzaties ar Manām Dārgajām Asinīm, Elle dreb. Sātans un viņa dēmoni zina, ka tie tiks uzvarēti ar Manu Dārgo Asiņu pielūdzēju karaspēku; tieši tāpēc cenšas ar visiem līdzekļiem darīt galu jūsu uzticībai Man, jo viņš zina Manu Uzvarošo Asiņu spēku – tā ir viņa sakāve.
Katra Ģetzemane, kas tiek izieta uz zemes, satricina tumsības valstību, katru reizi, kad Man uzticīgie lūdzas Manas Mātes Rožukroņa Sāpīgos Noslēpumos un Manu Dārgo Asiņu Rožukroņa Noslēpumos, dēmoni tiek pakļauti viņu spīdzināšanai un šaustīšanai. Elle baidās no šīm jūsu lūgšanām, jo zina, ka tās sakāve ir garantēta.
Mani bērni, veltījušies Manām Visdārgajām Asinīm, šo uzticību Man daudzkāršos visā pasaulē, jo nav tādu vietu uz zemes, kur nelūgtos ar Manām Dārgajām Asinīm. Es aicinu jūs katrā valstī veidot mazas lūgšanu grupiņas, veltījušās Man, tā ka Manu Asiņu Spēks vairotos un nostiprinātos; un, tāpat kā sinepju graudiņš, augtu un nestu bagātīgus augļus. Manu Uzvarošo Asiņu spēks antikrista pēdējās valdīšanas laikā iznīcinās viņa un viņa ļauno instrumentu plānus. Mans pretinieks nevarēs izdarīt to, ko viņš grib un paplašināt savus valdījumus, jo tur būs arī Manu Dārgo Asiņu pielūdzēji, kas to novērsīs.
Es vēršos pie visiem, kuri ir uzticīgi Manām Visgārgajām Asinīm, ar steidzamu aicinājumu apvienoties lūgšanā, jo nāk dienas, kurās būs spēcīgi uzbrukumi uzticībai Man! Uz priekšu, Mani kareivji, un ne soli atpakaļ! Nebaidieties, Manas Uzvarošās Asinis jūs aizsargās. Paceliet Manu mocekļu karogu, dotu Manam kalpam Enoham, un Agonizējošā Kristus karogu; Es gribu, lai tie būtu uzticības Man emblēmas (simboli). Esiet modri un lūdzieties par uzticību Man un sakiet vienā balsī:
Lai Dārgās Asinis, kas izplūst no mūsu Kunga Jēzus Kristus Svētās Galvas, Dievišķās Gudrības Tempļa un Dievišķo Zināšanu Tabernākula, un Debesu un zemes Gaismas, pārklāj mūs tagad un vienmēr! Āmen.
Jēzus Kristus Asinis, glābiet mūs un visu pasauli!

Jūsu Pestītājs un Glābējs
Agonizējošais Jēzus Kristus

Mani bērni, Manu vēstījumu dariet zināmu visai cilvēcei.