2017.gada 13.jūlijs, pl.09.45

Brāļi un māsas, tagad jūsu pasaulē iebrūk pazemes būtnes, kritušie eņģeļi, dēvēti par citplanētiešiem

Kristus Miesas Svētnīca, Kali, Kolumbija
Svētā Miķeļa un Debesu Karapulku steidzams aicinājums Dieva tautai

Kas ir kā Dievs. Neviens nav kā Dievs. Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs, jo Viņa Žēlsirdība ir mūžīga.
Mirstīgie brāļi un māsas, drīz Debesis jums dos lielas zīmes, lai jūs būtu gatavi Brīdinājuma atnākšanai. Mans Tēvs Savā bezgalīgajā Mīlestībā piešķirs jums šīs Viņa Žēlsirdības pēdējās atvērtās durvis, lai jūs atgrieztos pie Viņa. Un šī diena, kurā jūs iesiet cauri mūžībai, atrodas blakus. Bēdas tiem, kuri šajā pasaulē vēl joprojām nav sevi nodefinējuši – ir nenoteikti, un bēdas tiem, kuri turpina savu neprātīgo steigu izvirtībā un grēkā, jo viņus gaida bezdibenis!
Brāļi un māsas, Brīdinājuma ierašanās būs ļaunākais murgs šīs cilvēces lielākajai daļai, kas maldās pa šo pasauli bez Dieva un Likuma. Mans Tēvs jūs, radības, bezgalīgi mīl un ar visiem līdzekļiem cenšas, lai jūs samierinātos ar Viņu, atjaunotu draudzību ar Viņu, lai rīt jūs varētu baudīt Mūžīgo Dzīvi. Tik skumji, ka daudzi, pēc iešanas cauri mūžībai, šajā pasaulē turpinās grēkot un viņi Dzīvajam Dievam pateiks noteiktu nē! Viņi pievienosies ienaidniekam un cīnīsies pret Dievu un Viņa karaspēku; melu tēva maldināti, viņi tic, ka iegūs uzvaru, bet galu galā tiks uzvarēti un iemesti mūžīgajā ugunī.
Brāļi un māsas, tagad jūsu pasaulē iebrūk pazemes būtnes, kritušie eņģeļi, kurus jūs dēvējiet par citplanētiešiem. Kāda grandioza maldināšana, kas jūs rosinās noticēt šīs pasaules valdniekiem un zinātniekiem, kad viņi jums saka, ka citplanētieši ir citu planētu būtnes, kuras ierodas šajā pasaulē, lai dzīvotu mierā ar cilvēku rasi! Brāļi un māsas, neticiet šiem meliem, tā dēvētie citplanētieši ir elles būtnes, kuras jūsu pasaulē gatavo pretinieka zemes armiju Armagedona kaujai.
Brāļi un māsas, visa lielvalstu nāves tehnoloģija ir elles būtņu, kuras jūs dēvējat par būtnēm no ārpasaules vai citplanētiešiem, darbs. Šīs pasaules valdnieki, tāpat arī zinātnieki, to zina, bet, lai neradītu cilvēcē paniku, viņi saka, ka citplanētieši (atnācēji) ir būtnes no citas pasaules. Visas šīs būtnes ir dēmoni un jūsu vidū jau atrodas pazemes pasaules būtnes, sauktas par reptiļiem (Reptilians) un Annunakiem. Reptilians ir daļa no elles pulkiem un Annunaki ir ellišķīgas būtnes, kas ir veicinājušas tehnoloģiju un zinātni, lai lielvalstis realizētu savu iznīcināšanas un nāves ieroču plānu. Visas tehnoloģijas, kas šodien redzamas lielvalstu kara mašīnām, nāk no šīm elles būtnēm, kuras cilvēce dēvē par citplanētiešiem.
Taču ziniet, brāļi un māsas, ka šīs būtnes jau sen ir starp jums, instruē un sagatavo tumsas bērnus antikrista atnākšanai un lielās garīgās kaujas sākšanai. Brāļi un māsas, nebaidieties, mēs esam Debesu Pulki, mēs atrodamies arī jūsu pasaulē, jūs neesat vieni. Debesis jūs aizsargās; pēc Brīdinājuma daudzi no jums mūs redzēs, tagad mēs esam sākuši kauju jūsu pasaulē, mēs atrodamies jūsu planētas telpā un drīz nolaidīsimies uz zemes, lai pasargātu Dieva ļaudis. Tātad mēs esam neredzami, bet ziniet, ka mēs esam tur, lai dotu jums visu aizsardzību un palīdzību. Mēs atkal sakām: nebaidieties, Debesis jūs nepametīs. Palieciet Visaugstākā mierā.
Mēs esam jūsu brāļi, Erceņģelis Miķelis un Erceņģeļi, un Debesu Pulku Eņģeļi.
Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam. Aleluja! Aleluja! Aleluja!

Mūsu vēstījumus dariet zināmus labas gribas cilvēkiem