2017.gada 15.augusts, pl.16.55

Bērniņi, Debesīs šī ir amnestijas nedēļa tām dvēselēm, kuras svin Manu Debesīs Uzņemšanu

Vissvētākās Jaunavas Marijas aicinājums Dieva tautai
Maziņie, mana Kunga miers ir ar jums visiem un mana Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Mani bērni, šodien Debesīs ir ļoti īpaša diena, atkal tiek svinēta mana Brīnišķīgā Debesīs Uzņemšana. Mani paņēma Eņģeļi uz Dieva Godību miesā, dvēselē un garā; šodien mana Tēva Valstības visos eņģeļos un svētajās dvēselēs valda liels prieks, daudziniet dziesmās manu vārdu un slavējiet Dieva Godību, pateicoties Visaugstākajam par šo pazemīgo kalpu. Mans Tēvs priecājas un Debesis dod svētības visām dvēselēm un radībām.
Bērni, Debesīs šī ir amnestijas nedēļa tām dvēselēm, kuras svin Manu Debesīs Uzņemšanu. Apmeklējiet Svēto Euharistiju un piedalieties Dievišķā Jēra mielastā; ar degsmi lūdzieties manu Svēto Rožukroni un lūdzieties par Pāvesta nodomiem, un jūs saņemsiet vienreizēju Pilnīgu Atlaidu, kas palīdzēs jums izdzēst daudzus no jūsu grēkiem. Jūs to varat piedāvāt arī par svēto Šķīstītavas dvēseļu mūžīgo atpūtu, īpaši par to, kurām visvairāk nepieciešama Dieva Žēlsirdība.
Šodien Debesīs visas dvēseles eņģeļu sabiedrībā svin manu Brīnišķīgo Debesīs Uzņemšanu ar īpašu prieku. Mana Tēva Radītais šodien ir svētīts, un miljoniem dvēseļu, Dieva Žēlastībā un par godu Viņa pazemīgajam kalpam, tiek paceltas Debesīs. Šajā dienā visas Šķīstītavas dvēseles tiek pārvietotas; dažas dodas uz Mūžīgo Godību, citas tiek nogādātas vietās, kur attīrīšana ir vairāk paciešama, un Trešās Šķīstītavas dvēseles saņem atpūtu. Šajā nedēļā, bērniņi, Debesīs par dvēselēm ir daudz aizbildinājumu; izmantojiet manu bērnu priekšrocības, lai jūs varētu lūgt par savu mirušo radinieku un priekšteču dvēselēm un jūsu ģenealoģisko koku, lai tas varētu būt izdziedināts un jūs, un jūsu paaudzes var atbrīvot no paaudžu ķēdēm. Šonedēļ no Debesīm bagātīgi plūst svētības; sekojiet maniem norādījumiem, kurus es jums dodu, lai jūs varētu iegūt šo lielo svētību, ko Debesis jums dod manas Debesīs Uzņemšanas svētkos.
Mani bērni, dodiet man daudz rožu, apvienojieties lūgšanā ar Māti, eņģeļiem un svētītajām dvēselēm, lai kopā mēs varētu slavēt Dieva Godību. Pēc mana Svētā Rožukroņa lūgšanas es vēlos, lai mani bērni neaizmirstu dziedāt Salve Mater.
Lai mana Kunga miers paliek jūsos.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija no Nācaretes

Manus vēstījumus dariet zināmus manas Sirds bērniņiem.