2017.gada 15.februāris, pl.11.10

Bērniņi, ir tuvu brīdis, kad jūsu pasaulē sāksies kaujas starp labo un ļauno

Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums Dieva bērniem
Lai Mana Kunga miers ir ar jums, manas Sirds bērniņi.
Bērniņi, ir tuvu brīdis, kad jūsu pasaulē sāksies kaujas starp labo un ļauno. Ļaunuma spēki tiek pārvietoti no debesu telpām un drīz cīņa notiks uz zemes. Pēdējo laiku cilvēku ļaunums un grēks ir spēka avots dēmoniem; tieši tāpēc šie ļaunie spēki nāk uz leju, uz zemes, lai stiprinātu sevi un sāktu Lielo Armagedonu.
Esiet ļoti uzmanīgi, mani bērni, jo jūsu pasaulē jau daudzas dvēseles ir dēmonu apsēstas; atcerieties, ka jūs nedrīkstiet iesaistīties ķildās un strīdos ar saviem apsēstajiem brāļiem, jo cīņa nav ar cilvēkiem no miesas un asinīm, bet ar pilnvarām un varām, ar ļaunajiem gariem, kas dzīvo debesu telpās; kam ir kontrole, vara un kundzība pār šo tumšo pasauli. Šo garīgo būtņu, kad tās iemiesojas, spēki ir milzīgi un vienīgais veids, kā viņus uzvarēt – tas ir ar enerģisku lūgšanu, atsaucoties uz Dieva Svētā Gara spēku un Dārgo Asiņu spēku, un mana mīļotā Dēla Brūcēm.
Ļaunie gari jau klīst vēlās nakts stundās, meklējot dvēseļu ķermeņus, lai tās aizrautu prom no Dieva un paši iemājotu tajos. Mani bērniņi, nepalieciet uz ielas līdz vēlam vakaram, tā ka jums tas nenestu nepatīkamus pārsteigumus. Ļaunā spēki jums uzbrūk no visām pusēm, it īpaši caur garīgajām durvīm, kas jums var būt atvērtas ar nenožēlotiem un neizsūdzētiem grēkiem. Ar ļaunā uzbrukumiem jūs saskarsieties visās savās dzīves jomās; visbriesmīgākie ienaidnieki būs jūsu pašu radinieki. Pasaule būs iestigusi strīdos un karos, un daudzās valstīs līs cilvēku asinis.
Cilvēku prāti būs kaujas lauks un tajā viņiem būs jācīnās vissīvākajās kaujās par savu brīvību.
Bērniņi, katru domu nesiet gūstā paklausībā Jēzum Kristum. (2 Korintiešiem 10,5). Katru dienu veltījieties mana Dēla Asinīm un šo veltīšanos izplatiet pār jūsu ģimenēm. Lai jūsu materiālā un garīgā dzīve, tāpat arī jūsu prāts un jūsu jutekļi, būtu apzīmogoti ar mana Dēla Asinīm. Nelielajā Labā Gana lūgšanu un rožukroņu grāmatā, dotā mūsu instrumentam Enoham, jūs atradīsiet lūgšanas, rožukroņus, kronīšus, kas jums kalpos kā katras dienas garīgās bruņas; no šīm lūgšanām izveidojiet garīgās bruņas, tā ka spētu atvairīt uzbrukumus, ko dēmoni sūtīs, lai jums atņemtu mieru un jūsu dvēseli. Dieva tauta, jums, manu kareivju karaspēkam, ir jābūt gataviem un jāizpilda visas prasības un norādījumus, ko sūtām jums caur mūsu pēdējo laiku sūtņiem, lai jūs varētu aizstāvēt sevi no ļaunuma karapulku uzbrukumiem.
Palieciet nomodā, vērīgi un modri, ik mirkli noraidot katru zibenīgu uzbrukumu jūsu prātam; atcerieties, ka mans pretinieks jūs pazīst un labi zina jūsu vājās puses; tā ka uzbruks jūsu prātam ir, lai varētu iegūt kontroli pār jūsu būtību un, tādējādi, dominēt pār jums un jūs zaudētu savu dvēseli. Savās rokās vienmēr turiet mana Svētā Rožukroņa spēku un skaitiet to no rīta un vakarā, tā ka jūs varētu staigāt aizsargāti.
Cik vien iespējams ātri, veltījieties mūsu Divu Sirdīm un šo iesvētīšanu paplašiniet uz jūsu ģimenēm; aplieciet Garīgās Bruņas no rīta un vakarā, un atbilstoši ievērojiet visus mūsu norādījumus, tā ka jūs varētu palikt uzvarā.
Lai mana Kunga miers paliek jūsos.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Svētdarītāja.

Manas Sirds bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.