2017.gada 15.janvāris, pl.13.20

Kā Debesu Karapulku Princis, es aicinu jūs, zemes karaspēku, lai jūs būtu gatavi un sagatavoti, jo ļoti drīz jūsu pasaulē pienāks stunda, kad sāksies garīgā kauja

Svētā Miķeļa un Debesu Karapulku aicinājums Dieva ļaudīm.
Gods Dievam Debesīs un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Kas ir kā Dievs, kas ir kā Dievs, kas ir kā Dievs. Aleluja, aleluja, aleluja.
Brāļi Dieva Mīlestībā, Visuvarenā miers ir ar jums un mana pazemīgā aizbildniecība un aizsardzība ir ar jums.
Nāk garīgās kaujas dienas un lielākā daļa cilvēces tiks notverti nesagatavoti. Ļaunums un grēks ir padarījis aklu šo cilvēci, tā dzīvo garīgā apātijā un nepamostas; es apliecinu jums, ka daudzi mirs mūžīgi. Mēs esam brāļi garīgā cīņā ar ļaunuma karapulkiem debesīs; drīz šīs cīņas pārvietosies uz zemi, jo tā būs tā vieta, kur notiks fināla kauja par jūsu brīvību.
Mirstīgie, nāk jūsu atbrīvošanās stunda; neesiet nolaidīgi lūgšanā!
Kā Debesu Karapulku Princis, es aicinu jūs, zemes karaspēku, lai jūs būtu gatavi un sagatavoti, jo ļoti drīz jūsu pasaulē pienāks stunda, kad sāksies garīgā kauja. Lai jūsu garīgās bruņas ir ieeļļotas ar lūgšanu un nostiprinātas ar gavēni un gandarīšanu. Lai vienmēr jūs esat apzīmogojuši sevi ar Dievišķā Jēra Asinīm, neaizmirstiet saukt pēc Svētā Gara vai mūsu mīļās Karalienes un Dievmātes aizsardzības un palīdzības.
Ar saviem brāļiem veidojiet cietokšņus un stāviet stingri ticībā; savās rokās vienmēr nesiet Svētā Rožukroņa spēku, ar kura palīdzību jūs gūsiet uzvaru katras dienas garīgajā cīņā. Garīgajā karadarbībā visaktīvākais laiks ir nakts stundas; mans Tēvs ņems daudzu Viņa instrumentu garu, lai tie cīnītos kopā ar Debesu karaspēku un mani pret ļaunā spēkiem diennakts tumšajās stundās.
Brāļi, neaizmirstiet sev aplikt garīgās bruņas rītā un vakarā, tās attiecinot arī uz jūsu ģimenēm, lai ļaunie gari nevar pārņemt viņu ķermeņus. Es saku, tas, kurš staigā bez lūgšanām un Dieva, riskē tikt zaudēts, ja nav neviena, kas par viņu lūdzas. Mēs esam sūtīti, lai aizsargātu Dieva tautu, taču tā ir jūsu garīgā atbildība: lūgties, gavēt, gandarīt par grēkiem. Atcerieties, ka mēs cienām jūsu brīvo gribu; ja jūs nelūdzaties un novēršaties no Dieva, mēs nevaram jūs atbrīvot no jūsu dvēseles ienaidnieka uzbrukumiem.
Es atkal jums saku: neapgulieties bez savu garīgo bruņu aplikšanas, jo dēmoni meklēs ķermeņus, lai tos pārņemtu un cīņu aizvestu līdz jūsu mājām. Padariet savas mājas par garīgiem cietokšņiem; visas tās apzīmogojiet ar Dieva Jēra Asinīm, tā ka neviens no ļaunā spēkiem nevar nolaupīt jūsu mieru. Vienmēr kaklā nēsājiet Rožukroņa spēku, svētītus attēlus un medaljonus, vēlams eksorcizētus. Dieva Jēra Asiņu medaljons, ja jūs to nēsāsiet uz kakla, būs liels atbalsts jūsu garīgajā cīņā, jo tas atgrūdīs iemiesotus dēmonus, kuri centīsies jums uzbrukt. Cīņa ir garīga, tāpēc neiesaistieties ķildās ar iemiesotiem gariem, jo tas ir tas, ko centīsies darīt jūsu ienaidnieks, lai jums atriebtos un jums kaitētu. Ja jums uzbrūk iemiesots gars, tad tas, ko jums vajadzētu darīt, ir apzīmogot viņu ar Kristus Asinīm un izteikt viņam garīgu rājienu caur lūgšanu, lai viņš nespēj nodarīt jums kaitējumu.
Brāļi, drīz zemi pārpludinās visu kategoriju un grēku ļaunie gari; tāpēc jums ir jābūt garīgi gataviem, lai jūs varētu atvairīt tos ar lūgšanu. Paturiet prātā manu Eksorcismu, dotu Pāvestam Leonam XIII, un manu cīņā lūgšanu, jo jums tā ir nepieciešama garīgajā cīņā. Tāpat arī skaitiet manu brāļu Erceņģeļu un Eņģeļu – no mana Tēva Valstības – kronīti; lasiet Dieva Svēto Vārdu un paturiet atmiņā izvilkumus no Bībeles un psalmus, kas atbrīvo, kuri kalpo, lai atvairītu garus. Savās mājās turiet bagātīgu sakramentāliju krājumu: eksorcizētu ūdeni, sāli un eļļu, jo jums tas nepieciešams, lai atvairītu ļaunos spēkus. Neaizmirstiet visu savu ķermeni svaidīt ar eksorcizēto eļļu un pieņemt sakramentālijas, lai jūs pasargātu sevi no garīgajiem piesārņojumiem, kas tiks izkaisīti gaisā. Uzņemiet garīgo barību; cik bieži vien iespējams, piedalieties Svētās Mises Upurī, jo tuvu ir dienas, kad mana Tēva Nami būs aizslēgti un jums vairs tā nebūs. Tāpēc tagad stāviet gatavi un sagatavoti garīgajām cīņām, kas nāk uz jūsu pasauli.
Lai Visaugstākā miers paliek jūsos.
Mēs esam jūsu brāļi un kalpi, Erceņģelis Miķelis, Erceņģeļi un Eņģeļi no Debesu Karapulkiem.
Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam. Aleluja, aleluja, aleluja.
Mūsu vēstījumus dariet zināmus labas gribas cilvēkiem.