2017.gada 15.maijs, pl.14.10

Mans ganāmpulks, esiet gatavi, jo, atraisot karu, sāksies arī jūsu attīrīšanas dienas

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Mans miers ir ar jums, Mana ganāmpulka avis.
Lai Mana Žēlsirdība atdotu vietu Manam Taisnīgumam, nepieciešama vien Mana Brīdinājuma atnākšana. Nāk nakts, saspringtais klusums tūlīt, tūlīt sabruks; nebaidieties, lai jūsu sirdis nesatraucas un jūsu gars nebīstas. Es būšu ar jums līdz pat laiku beigām.
Mans ganāmpulks, valstis gatavojas karam, miers uz kādu laiku jūs atstās; karš var sākties jebkurā brīdī un pasaule nonāks tumsības varā. Tas būs cilvēka egoisms un lepnums, kas atmodinās Mana Taisnīguma laiku. Ar karu sāksies bēdu laiks un Mana tauta staigās pa attīrīšanas tuksnesi. Karā izzudīs trešdaļa cilvēces; par pasaules iedzīvotāju citas daļas iznīcināšanu būs atbildīgs bads, mēris un klusā nāve. Kādas skumjas Es jūtu Savā Sirdī, redzot, ka lepnums, egoisms un valdītkāre prevalē pār dialogu un iemeslu!
Mans ganāmpulks, no brīža, kad sākas karš, veidojiet lūgšanu ķēdes, tā, lai lūgšanas spēks neļautu šim karam tikt pagarinātam. Ja tas ieilgs, Zemes un Visuma pastāvēšanai draud briesmas. Es to saku tāpēc, ka masu iznīcināšanas ieroči, kas ir lielvaru rīcībā, spēj iznīcināt zemi. Ja Debesis neiejauktos, cilvēks Dieva radīto iznīcinātu.
Mans ganāmpulks, esošais militārais bruņojums – ieroči cilvēci var atgriezt akmens laikmetā. Es steidzami aicinu Mana ganāmpulka avis, lai jūs būtu uzcītīgi lūgšanā. Vairs nekādas pasivitātes, vairs nekāda garīgā remdenuma; viss tiks atraisīts, un jūs, Mans ganāmpulks, jūs vēl joprojām guļat! Ja jūs zinātu, cik lielas katastrofas tuvojas, tad jūs atmostos no savas garīgās miegainības un jau tagad lūgtos, gavētu un gandarītu par grēkiem.
Karš – tā ir cilvēka griba. Tas ir cilvēks ar savu egoismu un lepnumu, kas to atraisīs. Tas nav atkarīgs no Dieva, atcerieties, ka Es cienu jūsu brīvo gribu; jūs – bērni no dubļiem, esat tie, kas rada tik daudz nelaimju un sāpju Izveidei. Jūs – šīs pasaules karaļi, esat tie, kuri gatavojaties atraisīt dēmonu karu, kas pārklās ar sērām visu pasauli.
Mans ganāmpulks, esiet gatavi, jo, atraisot karu, sāksies arī jūsu attīrīšanas dienas. Garīgās kaujas dienas, kurās jums ir jābūt vienotiem ar Mani kā zariem uz vīnogulāja. Patiesi Es jums saku: tie, kuri atdalīsies no Manis, ies bojā. Lūdzieties bez atpūtas, lai jūs kļūtu garīgi stipri savā būtībā, jo jūsu attīrīšanas dienas ir tuvu. Ļaujiet Man jūs veidot, Es vēlos jūs darīt par jaunām radībām, garīgām būtnēm; piepildītām ar Dieva Žēlastību, lai rīt jūs varētu dzīvot Manā Jaunajā Radītajā.
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.