2017.gada 16.marts, pl.08.15

Nāk stunda, kad Es vedīšu Manas izvēlētās tautas cauri attīrīšanas krāsnij

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums izvēlētajām tautām
Mana ganāmpulka avis, miers jums.
Tuvojas Manu divpadsmit izvēlēto tautu (valstu)* attīrīšana. Mans ganāmpulks, kas dzīvo tajās, lūdzieties, lai jūsu tautas izturētu pārbaudi un rīt var būt par gaismu citām tautām.
Nāk stunda, kad Es vedīšu Manas izvēlētās tautas cauri attīrīšanas krāsnij. Viņi mirdzēs kā tīģeļi un viņi par Mani liecinās visai pasaulei. Manas mīļotās tautas būs misionāri, kas izstaro ticības, cerības, mīlestības, labdarības un žēlsirdības starus, un vispirms jau tie būs piemērs, kas aizvedīs citas tautas pie atgriešanās. Manas divpadsmit valstis, jūs pārstāvat Manas Divpadsmit Izraēļa Ciltis, kurās tiks pagodināts Mans Vārds. Jūs liecināsiet par Mani un būsiet lukturi, kas izgaismo garīgo tumsu, kurā atrodas lielākā daļa tautu. Sagatavojieties, Mani mīļotie, jo jūsu Mīļotais nāk pie jums ciemos, Es nāku, lai jūs attīrītu no jebkāda grēka traipa un tā vietā dotu jums jaunas drēbes, lai jūs varētu būt Manis cienīgi.
Mani mīļotie, uz jums Es izleju Manu Garu un jūsu bērni būs Mans mantojums. Es svētīju jūsu zemi un jūs būsiet par svētību tiem, kas jūs svētī, un par lāstu tiem, kas jūs nolād. No jūsu zemes asnos Dzīvības Ūdens avoti, kas nomierinās daudzu garīgās slāpes. Jūs – Mani mīļotie, Mani izredzētie un Es esmu jūs iegravējis Manu roku plaukstās. Jau ilgi pirms jūsu eksistēšanas, Es jūs izvēlēju par tautu gaismu.
Mana mīļotā Kolumbija, Mana mīļotā Meksika, jūs zināt, cik stipri Es jūs mīlu un cik daudz Es ciešu par jūsu bērnu uzvedību. Pa jūsu zemi pastaigājas ļaunums un grēks; lūk, tāpēc Es nāku, lai attīrītu jūs no visām nezālēm un jebkura traipa, tā ka jūs varētu dižoties ar Manām jaunajām drēbēm. Es jūs attīrīšu divkārt, jo Man jūs esat nepieciešami caurspīdīgi, lai jūs varētu izpildīt Manus plānus. Kur grēku ir pārpārēm, tur uzplaukst arī žēlastība, un Es esmu rezervējis jums to, ka jūs Manā Vārdā varat veikt lielas misijas.
Ak, Manas izvēlētās valstis, jūsu zeme pārvietosies no austrumiem uz rietumiem un no dienvidiem uz ziemeļiem. Viss jums tiks pārvietots, izkustināts, Es visu izjaukšu, lai reorganizētu. Es atvēršu jūsu iekšas un viss ļaunums, un grēks, kas jūs notraipīja un darīja netīrus, pazudīs. Kokus ar to sliktajiem augļiem Es nocirtīšu; to pašu Es darīšu ar nezālēm, lai tās vairs nekad neataugtu. Nebaidieties, Mani mīļotie, Es nāku tikai uz atzarošanu un ņemt prom no jums nederīgos augus un tās nezāles, kas ir izaudzētas un iesakņojušās. Dēļ mīlestības pret jums un jūsu uzticīgajiem bērniem, jūs netiksiet iznīcinātas. Es attīrīšu jūsu teritorijas vienīgi tajās vietās, kur palielinājies grēks un ļaunums. Es nepieskaršos Manas uzticīgās tautas mājām, tas ir Mans solījums.
Es nāku, meklējot Manas jaunavas, esiet gatavi, Mani mīļotie, ar jūsu degošajiem lukturiem, jo Es nākšu kā zaglis naktī. Redziet, Es jūs jau iepriekš brīdinu, lai nekas jūs nepārsteigtu. Mielasts ir gatavs un galds ir klāts, un gaida Līgavainis un Viņa jaunavas. Nebīstieties, Manas mīļotās tautas, nevajag bēdāties; gluži pretēji, lēkājiet aiz prieka un līksmojiet, jo jūs esat Manas izvēlētās tautas. Es izvēlējos jūs daudzu tautu vidū, lai jūs īstenotu Manu Pestīšanas plānu šajos pēdējos laikos.
Manas mīļotās valstis, tagad tuvojas jūsu attīrīšanas laiks. Mani uzticīgie bērni, kas mīt tajās, lūdzieties, gavējiet un gandariet par grēkiem; par viņu attīrīšanu un upurim piedāvājiet mīlestības upuri un Svētais Dieva Vārds tiks pagodināts, un ar Viņa Žēlastību rīt var tikt darīta Viņa Svētā Griba.
* Izvēlētās valstis, kurām noteikta atbilstoša misija: Kolumbija, Meksika, Argentīna, Kostarika, Portugāle, Spānija, Francija, Itālija, Polija, Dienvidslāvija, Īrija, Nigērija. Tās ir pēdējo laiku Divpadsmit Izraēļa Ciltis.

Jūsu Mīļotais, Jēzus Labais Gans

Manus vēstījumus dariet zināmus Manam ganāmpulkam.