2017. gada 19. jūnijs, pl.11.55

Mani bērni, viss ir izpildīts. Sagatavojaties, jo Mana Dievišķā Taisnīguma dienas jau ir starp jums

Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņa uzticīgajai tautai
Mans miers ar jums, Mana Tauta, Mans Mantojums.
Mani bērni, viss ir paveikts. Sagatavojieties Mana Dievišķā Taisnīguma dienām, jo tās jau ir starp jums. Jūsu iekšējais visums ir sācis savu transformāciju (pārveidi), psihiskie uzbrukumi sākuši jūsu attīrīšanu; visa jūsu būtība tiks atjaunota, vecajam cilvēkam ir jānomirst grēkam, lai atbrīvotu ceļu uz jaunu būtni, kas būs pilnīgi garīga, dabā līdzīga Maniem Eņģeļiem. Tas ir vienīgais veids, kādā jūs varat dzīvot Manā Jaunajā Radītajā.
Mana Tauta, nezaudējiet galvu psihiskos uzbrukumos, piesauciet Mana Dēla Asiņu spēku, lai jūs varat stāties pretim un cīnīties pret šiem uzbrukumiem un lai jūs katru dienu spētu iziet pārbaudījumus. Man vajag izvēlēties cilvēkus Manam Jaunajam Radītajam, tāpēc Es izvedīšu cauri bēdu krāsnij un vienīgi uzvarētāji iegūs Dzīvības Kroni. Tagad ir laiks, kurā jums vajadzētu būt uzmanīgiem un piesardzīgiem, ik brīdi lūdzieties savā prātā, tā ka jūsu dvēseles ienaidnieks nespēj jums nozagt Manu mieru. Mana Dēla Asiņu spēks jūs attīrīs, tā ka jūs varat pārspēt garīgos dēmonus, miesu un pasauli, kas jums uzbruks. Man vajag, lai attīrītu un iztīrītu no katra grēka traipa un ļaunuma, lai jūs varētu dzīvot Manā Jaunajā Radītajā.
Neļaujiet dēmoniem izveidot nocietinājumus jūsu prātā, atvairiet katras ļaunā dedzinošās bultas uzbrukumu, kad runa ir par jūsu domām; atcerieties, ka uzbrukumi nāk caur miesu, pasauli un garīgiem dēmoniem, kuri nekad neliksies mierā, meklējot veidus, kā jums piespiest tikt pazudinātiem. Jums viņi visi ir jāuzvar ar Maniem Garīgajiem ieročiem, kas ir spēcīgi Garā, lai sagrautu stiprus cietokšņus.
Vai jūs interesē, kas tie ir par ieročiem? Es atbildēšu:

  • Mana Dēla Miesa un Asinis
  • Mana Svētā Vārda lasīšana un pārdomāšana
  • Pilnīgas Garīgās Bruņas, dotas Manam kalpam Enoham, kur jūs atradīsiet lūgšanas, rožukroņus un kronīšus katras dienas garīgajai cīņai. Viss, kas jums ir nepieciešams, ir atrodams Bruņu Rokasgrāmatā.

Paturiet prātā sevis pārklāšanu ar Mana Dēla Asinīm un Viņa Brūcēm, Viņa spēks garīgos dēmonus no jums turēs tālu; tāpat apgūstiet īsus eksorcismus, dotus Manam kalpam Benito Abad un Manam kalpam Antonio de Padua, kas ļoti palīdzēs jūsu garīgā cīņā; piesauciet Manu apustuļu un mācekļu svētīgās dvēseles, tāpat arī jūsu Sargeņģeļa, lai jūs vienmēr paliktu aizsargāti. Šie ir Garīgie Ieroči, lai jūs sevi aizsargātu un attīrītu savu dvēseli, miesu un garu. Atcerieties, ka jums ir jāmirdz kā tīģeļiem, lai jūs varētu apdzīvot Manu Jauno Radīto.
Es brīdinu zemes iedzīvotājus, ka Mana Taisnīguma dienas ir sākušās ar jūsu iekšējo attīrīšanu. Ar katru dienu uzbrukumi pastiprināsies, tie, kuri nav gatavi, tiks zaudēti. Bēdas jūsu prāta iekšienē un bēdas kosmosā, cilvēka un Visuma attīrīšana. Tāpēc ieklausieties Manos norādījumos un jūsu attīrīšana jums būs panesama; steidzieties, lai aizvērtu visas grēkam atvērtās durvis jūsu dvēselē dēļ neizsūdzētiem grēkiem vai negandarītiem grēkiem, lai dēmoni jūs nepadarītu mirušus un nenozagtu jūsu dvēseli.
Drosmi, Mani bērni, ir maz vēl atlicis, Dzīve Garā jūs gaida!

Jūsu Tēvs, Jahve, tautu Kungs

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visos zemes galos.