2017.gada 20.decembris, pl.15.20

Mana tauta, apģērbieties un ietērpieties maisu drēbēs, un dziediet žēlabainas dziesmas, jo tuvojas Kunga lielā un briesmīgā diena

Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņa ticīgajai tautai
Mans miers ir ar jums, Mana tauta, Mans mantojums.
Mana tauta, iztek pēdējie Žēlsirdības mirkļi, Man ir ļoti skumji, zinot, ka cilvēces lielākā daļa tos nevēlējās izmantot. Pirms Mana Brīdinājuma atnākšanas, jums tiks dotas lielas zīmes debesīs, lai jūs būtu sagatavoti. Pasaule tūlīt, tūlīt ieies haosā, tūlīt, tūlīt atraisīsies karš, šķelšanās un ekonomikas sabrukums; Es tikai pacietīgi gaidu, kamēr Mana Žēlsirdība ir pilnīgi izsmelta, lai atbrīvotu ceļu jūsu attīrīšanās dienām.
Mana tauta, sagatavojieties, jo lielvalstu valdnieki ir gatavi sākt karu! Liela daļa cilvēces tiks iznīcināta ar karu un kluso nāvi. Miljoniem slimību baktēriju un vīrusu būs izkliedēti gaisā un iznīcinās daudzu valstu iedzīvotājus. Neviens ķīmiskais preparāts nepalīdzēs kontrolēt un apturēt pandēmijas; vīrusus un slimības palīdzēs apturēt vienīgi tie dabiskie līdzekļi, kurus jums sūtīja jūsu Māte. Tāpēc paturiet to prātā, Mani ļaudis, lai jūs varētu izdzīvot šajās dienās.
Karš pamodinās bada jātnieku un mirs tūkstošiem citu izsalkušo un izslāpušo. Vienīgi Man uzticīgie ļaudis, kuri izpildīs debesu norādījumus, izdzīvos šajās haosa, nāves un izpostīšanas dienās. Mana tauta, Mans mantojums, debesu bazūnes ieskanēsies no jauna, tās paziņos jums par Mana Brīdinājuma ierašanos un jūsu lielās attīrīšanās dienu sākumu. Skrieniet, neprātīgie, sakārtot savus rēķinus, jo ļoti drīz Mani Nami tiks slēgti un tuvojošās negantības apgānīti! Ak, cilvēce, mosties, jo tuvojas lielo ciešanu dienas! Kas būs ar jums, tiem, kuri vēl joprojām ir aizņemti un satraukti tikai par šī pasaules lietām? Nabaga dvēseles, viņi saņems Manu Taisnīgumu bez gatavības tam, un viņi tiks zaudēti mūžīgi!
Es saku jums, neprātīgie: jūsu dvēseles glābšana ir jūsu augstākā prioritāte. Kāds labums no tā, ka iegūstat pasauli, ja jūs zaudējat savu dvēseli?
Aplamie, ziniet, ka dzīve šajā pasaulē karājas pavedienā, miljoniem no jums neesat gatavojušies stāties pretī nākamībai; nāve nāks pēkšņi un jums nebūs laika nožēlot grēkus. Iztaisnojiet savas gaitas cik ātri vien iespējams, sveiciet Manu Žēlsirdību līdz pat tās pēdējiem mirkļiem; neļaujiet tiem vienkārši iztukšoties, jo tie ir jāizdzīvo līdz galam vai jāmirst mūžīgi.
Mana tauta, Mans mantojums, mana Taisnīguma instrumenti tuvojas zemei, drīz kritīs debesu attīrošā uguns, ar kuru Es attīrīšu Manu radīto no netaisnības, ļaunuma un grēka. Ak, ļaunās valstis, jūsu dienas ir skaitītas! Uz jums no debesīm kritīs uguns tāpat kā Sodomā un Gomorā, un no jums vairs nepaliks nekādu atmiņu. Mana tauta, apģērbieties un ietērpieties maisu drēbēs, un dziediet žēlabainas dziesmas, jo tuvojas Kunga lielā un briesmīgā diena.

Jūsu Tēvs, Jahve (Dievs), tautu Kungs

Mana tauta, Mans mantojums, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.