2017.gada 21.aprīlis, pl.07.50

Esiet sagatavoti, Mans ganāmpulks, jo maldināšanas izrāde ir gatava sākties; kosmiskais kristus, pasaules skolotājs, visuma arhitekts, Buda Maitreja; tāpat arī dēvēts par Manu pretinieku, ir gatavs sevi darīt zināmu cilvēcei

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums cilvēcei
Mani bērni, miers ar jums.
Mans ganāmpulks, pie durvīm klauvē karš, un līdz ar to nāk posts un nāve. Cilvēci piemeklēs satricinājumi un sāpes, un parādīsies nāves un bada jātnieks. Pazušanas dēla reklamēšanai tiks izmantots karš, viņš būs parādīts kā liels samierinātājs. Lai cilvēce noticētu, ka Kristus ir atgriezies, ir plānota vesela maldināšanas izrāde. Pēc konflikta sniegs viņa universālo paziņojumu, visa loģistika un reklāmas, lai viņš parādītos, ir gatavas.
Mans ganāmpulks, drīz debesis būs izgaismotas ar hologrāfiskiem attēliem, kas pārstāv Mani; bet jūs labi zināt, ka šī izrāde ir daļa no Mana pretinieka maldināšanas. Mans ganāmpulks, nepievērsiet uzmanību šai maldināšanai, un nepieņemiet propagandu, kuru viņi gatavojas dot, tāpēc ka tas viss ir ritualizēts ar okultismu, lai jūs iemīlētos viltus mesijā. Tiks izdalītas melnās bībeles, atslēgu piekariņi, izdrukas un vairumā Mana pretinieka atribūtikas. Esiet piesardzīgi Mana ganāmpulka avis, jūs nonāksiet maldos; nepieņemiet šos piedāvājumus un nenesiet šo propagandu uz jūsu mājām, jo tā kļūs jums saistoša! Lūdziet Manam Svētajam Garam par spēcīgu atšķiršanas spēju jeb vērīgumu un jebkurā laikā lūdzieties ar Manu Asiņu un Manu Brūču spēku, lai jūs varētu atvairīt vizuālos un zemapziņas uzbrukumus, kam jūs pakļaus viltus Kristus sekotāji.
Atcerieties, ka Mans iemiesotais pretinieks parādīsies kā gaismas eņģelis, kā maigs jērs; runājot par mieru un mīlestību, parādot viltus pazemību, kas daudziem liks iekrist slazdā un uzgavilēt viņam kā gaidāmajam Mesijai. Esiet piesardzīgi, Mans ganāmpulks, jūs maldināt sevi; Es par šo maldināšanu jūs brīdinu jau ilgu laiku; jau nāk Manu praviešu aprakstītās dienas, kurās lielākā daļa cilvēces tiks zaudēta, sekojot viltus Kristus viltus doktrīnai (mācībai). Es nācu Mana Tēva vārdā un cilvēce Mani noraidīja. Cits nāks sava paša vārdā un cilvēce pieņems un atzīs, tā kā pašu Dievu. (Jāņa 5,43).
Mans ganāmpulks, kādas skumjas Es jūtu Manā Sirdī, redzot nodevību, ko Es saņemu no daudziem, kuri apgalvo, ka ir Mana ģimene! Vatikāna iekšienē Jūdass gaida, kad Mans pretinieks atklāsies ārējā veidolā, lai to iesēdinātu Pētera Krēslā. Dumpīgie kardināli ievēlēs jauno Pāvestu un tas kalpos Manam pretiniekam. Sāksies Manas tautas vajāšanas, Mani Nami tiks slēgti un Mani ikdienas dievkalpojumi tiks apturēti. Tiks izvērstas lielas kristiešu un katoļu kristiešu vajāšanas, tiks izlietas Manas tautas asinis un daudzi mocekļi atdos savu dzīvību par ticības stiprināšanu. Es vēlreiz tikšu sists krustā.
Septiņu pakalnu pilsētu pārņems haoss, pamestība un nāve un melnā karoga armija daudzus Manus bērnus sitīs krustā. Mūžīgajai Pilsētai tas būs smags pārbaudījums, Golgāta. Visos piecos kontinentos būs Manu uzticīgo bērnu vajāšanas un asinsizliešanas. Tur netiks ievērots taisnīgums attiecībā pret vajātājiem, tos atbalstīs varas iestādes un valdības, kas kalpo Manam pretiniekam. Mana tauta, jūsu Golgātas laiks ir gandrīz klāt, taču nebaidieties! Es jūs nepametīšu, kad jūs nesīsiet manu Krustu, Es iešu jums pa priekšu; kad pienāks jūsu mocību laiks, Mans Svētais Gars jūs paņems un aizvedīs Mūžīgā Godībā.
Sagatavojieties, mans ganāmpulks, maldināšanai, jo izrāde ir gatava sākties; kosmiskais kristus, pasaules skolotājs, visuma arhitekts, Buda Maitreja; tāpat arī dēvēts par Manu pretinieku, ir gatavs sevi darīt zināmu cilvēcei. Atkal Es saku: Neskatieties uz viltus mesiju un neklausieties viņā, jo tas neesmu Es. Tas, kurš tiks reklamēts, pieteikts un atklās savu izskatu, ir pazušanas dēls. Viņš nāk, lai izstumtu Mani un maldinātu cilvēci, izliekoties par pašu Dievu. Jūs esat brīdināti, kuram ir ausis, dzirdiet, kuram ir acis, redziet, lai izvairītos no iekrišanas maldināšanā un savas dzīves zaudēšanas.
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manu vēstījumu dariet zināmu visai cilvēcei.