2017.gada 21.augusts, pl.14.50

Mana ganāmpulka avis, cilvēce ir sākusi garīgi dalīties, pēc tās augļiem jūs zināsiet, kas ir no Mana ganāmpulka un kas ir no Mana pretinieka ganāmpulka

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Miers jums, Mana ganāmpulka avis.
Būs dienas, kurās Manām avīm spēcīgi uzbruks vilku ganāmpulks, kas kalpo tumsas saimniekam. Mans vārds un Manas Mātes vārds – tie būs samīdīti zem kājām un visi, kas pieder pie Mana ganāmpulka, būs izsmieti, nicināti un pret viņiem tiks vērsta ļaunprātīga rīcība. Ģimenes tiks sašķeltas un mājās ienāks šķelšanas gars, un tur, kur nav lūgšanas, dažu ticība aizripos pa zemi.
Mans pretinieks ar saviem šķelšanas gariem tur uzbruks tiem, kuru ticība ir vāja, un viņus nostādīs pret Manējiem. Mans ganāmpulks, neiesaistieties strīdos vai neauglīgās diskusijās ar saviem radiniekiem, kas atdalīti no Manis, jo tas tikai novedīs pie lielākiem zaudējumiem. Lūdzieties par viņiem un apzīmogojiet tos ar Manu Slavas pilno Asiņu spēku, lai viņi atbrīvotos, atmostos no to letarģijas un uzzinātu Patiesību.
Mans ganāmpulks, pa pasauli ceļos sazvērestības teorijas, apsūdzības krāpšanā, naids un zaimošana pret Mani un Manu Māti. Tumsas bērni apšaubīs Manu Dievišķību un Manas Mātes Jaunavību. Daudzi, dēļ šiem viņu uzbrukumiem, tiks zaudēti; un visskumjākais Man visā tajā ir zināt, ka daudzi, kas apgalvo, ka ir Mani radinieki, arī šaubās.
Mans Tēvs, neļauj tiem, kurus Tu esi izvēlējies, tikt pazaudētiem; turi tos ticībā, parādi viņiem Patiesību, kas nāk no Tevis, lai viņi var droši staigāt šajā pasaulē un liecināt par Tavu Patiesību! Paldies Tev, Tēvs, jo Tu vienmēr uzklausi Mani un pagodini Savu Dēlu.
Mana ganāmpulka avis, cilvēce ir sākusi garīgi dalīties, pēc tās augļiem jūs zināsiet, kas ir no Mana ganāmpulka un kas ir no Mana pretinieka ganāmpulka. Esiet ļoti uzmanīgi, jo vilki ir brīvībā un viņu maskēšanās padara tos līdzīgus avīm; viņi ir Mana ganāmpulka vidū, visā dalās ar Manām avīm, bet meklē veidus, kā tās izkliedēt, lai tās pazudinātu. Viņi runā par Mani ar saldiem vārdiem, lai iekarotu Manu avju uzticību un liktu tām noticēt, bet pēc tam iekļūtu Manā ganāmpulkā. Uzmanieties, Mana ganāmpulka avis, kad viņi iegūst jūsu uzticību, viņi plāno, kā jūs pazudināt!
Mans ganāmpulks, Es jums atgādinu, ka Mans pretinieks ir tuvu tam, lai sevi darītu zināmu, un visi tie, kas viņam seko, cenšas panākt Mana ganāmpulka krišanu. Pārbaudiet garus un nevienam neatklājiet savu sirdi, esiet ļoti piesardzīgi; ātri klausieties un nesteidziet runāt. Savās mājās veidojiet mazas lūgšanu grupiņas un neejiet no durvīm pie durvīm, lai meklētu apgaismotos; patiesi Es jums saku: daudzi nāks Manā vārdā, sacīdami: Es esmu mesija, un daudzus maldinās (Mateja 24,5). Ne katrs, kas saka: Kungs, Kungs, nāk no Manis, bet tas, kas dara Mana Tēva Gribu.
Es jau iepriekš jums paziņoju, kas notiks, lai, kad tas pienāks, jūs netiktu maldināti un neteiktu, ka Es jums to neesmu teicis. Esiet lēnprātīgi un pazemīgi kā baloži un gudri kā čūskas (Mateja 10.16)
Lai tumsības bērni vairs nebūtu gudrāki par gaismas bērniem!
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.