2017.gada 21.jūnijs, pl.14.10

Bērniņi, mana Svētā Rožukroņa vairogs ļaunuma spēkiem neļaus nodarīt jums kaitējumu

Marijas Kristīgo Palīdzības steidzams aicinājums Dieva tautai
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga miers lai ir ar jums un mana aizsardzība un palīdzība lai vienmēr jūs pavada.
Mani bērni, sapulcējieties ap jūsu Māti, neatlaidiet manas rokas, jo šīs dienas un tās, kas nāk, ir Dievišķā Taisnīguma dienas. Pārbaudījums ir sācies, joprojām palieciet saistīti ar manu Dēlu un mani, un neviens no jums, jūs – mani maziņie, netiks zaudēts. Neesiet nobijušies vai satraukti, lai jūs nepārņem nekāda panika; uzticieties, paļaujieties un viss tiks dots saskaņā ar Dieva Gribu.
Bērniņi, mana Svētā Rožukroņa vairogs neļaus ļaunuma spēkiem nodarīt jums kaitējumu. Visiem maniem ticīgajiem bērniem ir jālūdzas manu Svēto Rožukroni un Rožukroņa krelles jānēsā uz kakla, lai viņi var saņemt manu aizsardzību. Lai jūs saņemtu lielāku garīgo aizsardzību, tās svētījiet un eksorcizējiet.
Mans Svētais Rožukronis ir spēcīgas Bruņas, kas dara aklu sātanu un viņa dēmonus un satricina elli. Nekļūstiet nolaidīgi lūgšanā, atcerieties, ka jūs jau atrodaties attīrīšanas laikos; ja jūs gribat palikt uzvarā, jums ir jālūdzas, jāgavē un jāgandarī. Ja jūs to, ko es saku, praktizēsiet, neviens dēmons nespēs jums pieskarties.
Mani bērni, es vēlos jums atgādināt, ka pārbaudījumi ar katru dienu palielināsies, jūs pieredzēsiet grūtības, bēdas visos jūsu dzīves aspektos. Un jums visbēdīgākā lieta būs uzbrukumi, kurus jūs saņemsiet no saviem radiniekiem. Šīs grēcīgās un nepateicīgās cilvēces lielākā daļa šīs pārbaudījuma dienas uz sevi izjutīs spēcīgāk. Daudzi no viņiem nepretosies un galu galā tā arī vilks savu dzīvi; citi juks prātā un izlies asinis; ļoti daudzi citi pievienosies manam pretiniekam, pārdos savu dvēseli un mirs uz visiem laikiem.
Bērniņi, kad mans iemiesotais pretinieks sāks savu pēdējo valdīšanu, Dieva bērnu ciešanas kļūs spēcīgākas. Viņš vērsīs savas dusmas pret Dieva tautu un daudzi mocekļi izlies savas asinis. Dieva bērni dosies trimdā, viņiem tiks atņemts viss viņu īpašums; šķitīs, ka mans pretinieks ir triumfējis, bet, lūk, Elija un Enohs, viņi sludinās ar Dieva spēku un nesīs mierinājumu Viņa tautai; iznīcinās mana pretinieka ķecerību un viltu un būs garīgais balzāms, kas mazinās slāpes pēc Dieva Viņa tautai, kura staigās pa attīrīšanas tuksnesi, dodoties uz Apsolīto Zemi, Debesu Jeruzalemi.
Esiet gatavi un sagatavoti, mani bērni, jo jūsu brīvības laiks jau nāk. Nešķirieties no mana Svētā Rožukroņa; lūdzieties ar to laikā un ne-laikā, lai tas būtu kompass, kurš jūs droši nogādās pie Jaunā Radītā vārtiem.
Mana Kunga miers lai paliek jūsos, mani mīļotie bērniņi.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Kristīgo Palīdzība

Manu vēstījumu dariet zināmu visiem maniem bērniņiem.