2017.gada 21.novembris, pl.13.30

Mani bērni, noraidiet šķelšanās garus un nosūtiet tos Manās Vissvētākajās Brūcēs. Manu Brūču spēks iznīcinās šos garus un stiprinās jūsu mājas un ģimenes

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei
Mani bērni, Mans miers ir ar jums.
Maziņie, daudzās valstīs dženderisma ideoloģija iznīcina bērnus un jauniešus. Šī ļaunuma doktrīna tiek ieviesta bērnudārzos, skolās un koledžās; tā injicē homoseksualitātes, lesbietības un citu nešķīstību indi. Bērniem un jauniešiem tiek mācīts, ka dzimuma nav, ka cilvēks dzimst ar abiem dzimumiem, ka vienlaicīgi var būt gan vīrietis un sieviete un otrādi. Visa šī dženderisma ideoloģijas (dzimumu ideoloģijas) maldināšana vedina bērnus un jauniešus uz androgēnu (nenoteikta dzimuma) uzvedību un personību, radot viņos šaubas un apjukumu par viņu seksualitāti.
Atcerieties, ko saka Mans Vārds: Dievs radīja cilvēku pēc attēla un līdzības, pēc Dieva attēla to radīja, vīrieti un sievieti, kurus Viņš radīja. (Genesis 1.27). Vīrieti un sievieti Es radīju fiziski, psiholoģiski un seksuāli atšķirīgi. Es stingri noteicu morfoloģiskās, psiholoģiskās un seksuālās atšķirības starp viņiem; vīrieti, ko saucu par Ādamu un sievieti, kuru Es nosaucu par Ievu; ar to Es radīju vīriešu un sieviešu dzimumu.
Es viņus radīju kā vīrieti un sievieti, svētīju viņus un sacīju viņiem: Augļojieties un vairojieties, apdzīvojiet zemi un pakļaujiet to. (Genesis 1.28). Es neradīju homoseksuālistus un lesbietes, homoseksuālismu un lesbietību, tas ir ļaunā darbs; tie ir nešķīstības gari, kas ienāk paaudzēs par sodomijas grēku, kuru ir piekopuši jūsu senči. Šie gari pāriet no paaudzes paaudzē, līdz paaudze tiek atbrīvota caur lūgšanām un eksorcismu.
Visa seksuālā nešķīstība paaudzēs – tas ir sātana darbs. Mans pretinieks jūs pazīst un zina, ka cilvēka visvājākā vieta ir miesa, un nešķīstības gari cilvēkā iekļūst caur miesu. Šajā laikposmā Mans pretinieks caur saviem emisāriem vēlas bērnos un jauniešos implantēt visas seksuālās nešķīstības prakses ar tā dēvēto dzimuma ideoloģiju (dženderisma ideoloģiju). Viņš cenšas panākt, lai nākotnes sabiedrībās nebūtu nevienas precētu pāru sabiedrības, ko veido vīrietis un sieviete un ko apvieno laulības svētā saite. Mans pretinieks grib iznīcināt ģimeni, kas sastāv no vīrieša, sievietes un bērniem.
Ar dzimuma (dženderisma) ideoloģiju, ko izgudroja valdnieki ilumināti un iluminātu elite, ir paredzēts likvidēt laulības saites, kurām ir Mana svētība. Jo viņi zina, ka tajā ir izveidota pirmā Dieva radītā sabiedrība, no kuras nāk viss garīgais spēks, kas ar lūgšanu rīt iznīcinās visus Mana pretinieka plānus un valdīšanu. Manu svētību saņēmušo ģimeņu lūgšanas spēks būs bazūņu skaņa, kas šajās laiku beigās sagraus ļaunuma sienas un cietokšņus.
Mani bērni, palieciet vienoti lūgšanā, mīlot un palīdzot viens otram; pārvērtiet savas mājas garīgos nocietinājumos, jo tuvojas lielās garīgās kaujas dienas. Katru neveiksmi un ciešanas, ko jūs varat piedzīvot, pieņemiet mīlestībā un piedāvājiet tās par jūsu un jūsu ģimeņu atgriešanu. Es jums to saku tāpēc, ka Mans pretinieks ir sācis uzbrukt to laulāto pāru mājām, kuri ir savienoti ar Manu svētību. Šajās ģimenēs rada šķelšanos un apjukumu, lai tās izšķirtu; Mans Vārds saka: Vienā mājā pieci tiks sašķelti, trīs pret diviem, divi pret trim. Tēvs nostāsies pret dēlu, dēls pret tēvu, māte pret meitu, meita pret māti, vīramāte pret vedeklu un vedekla pret vīramāti. (Lūkas 12. 52,53).
Lūdzieties par savām laulībām un ģimenēm; jūsu mājās pretinde būs gavēšana, lūgšana, gandarīšana par grēkiem. Mani bērni, noraidiet šķelšanās garus un nosūtiet tos Manās Vissvētākajās Brūcēs. Manu Brūču spēks iznīcinās šos garus un stiprinās jūsu mājas un ģimenes. Ņemiet vērā šos norādījumus, kurus Es jums dodu, lai nekas jūs nepārsteigtu. Manu mieru Es jums dodu, Manu mieru Es jums atstāju.
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei