2017.gada 23.janvāris, pl.17.30

Kara murga sākums ir ļoti tuvu un līdz ar to arī Mana pretinieka parādīšanās viņa ārējā izskatā

Steidzams Jēzus labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam.
Kristus Miesas baznīcas draudzes kapela, Kali, Kolumbija.

Mans miers ir ar jums, Mana ganāmpulka avis.
Manas avis, lūdzieties par lielvalstu valdniekiem, jo tie veido alianses, lai nostiprinātos un lai sāktu karu. Plānotu karu, kurā centīsies iznīcināt lielu daļu zemeslodes iedzīvotāju. Tumsas bērni, kuri valda pār šo pasauli slepenībā un dēvē sevi par iluminātiem, jau ir nolēmuši sākt karu. Tie ir tie, kas lemj tautu likteņus, destabilizē pasaules ekonomiku un vada valdnieku iecelšanu un nogāšanu. Viņi ir arī tie, kuri nesīs kara postu, kas nogalinās trešdaļu cilvēces.
Mani bērni, kara vidū sevi izpaudīs Mans pretinieks un tiks parādīts kā lielais samierinātājs, kas nāk, lai panāktu mieru pasaulei. Esiet ļoti uzmanīgi un nekādā gadījumā neklausieties viņā un neskatieties uz viņu. Atcerieties, ka viņš ir tumsas dēls, kurš nāk, lai aizstātu Mani un maldinātu cilvēces lielāko daļu. Viņš teiks, ka viņš ir Kosmiskais Kristus, kurš nāk, lai atjaunotu mieru, harmoniju un līdzsvaru pasaulē un cilvēcē. Lielais krāpnieks, vecā čūska izpaudīsies kā mīlestības un gaismas būtne; Viņš sludinās savu viltus doktrīnu, vērstu uz mieru un mīlestību; viņš darīs viltus brīnumus un šīs grēcīgās un nepateicīgās cilvēces lielākā daļa viņu cildinās, un turpinās uztvert to kā sagaidīto Mesiju. Kara murga sākums ir ļoti tuvu un līdz ar to arī Mana pretinieka parādīšanās viņa ārējā izskatā. Jūs būsiet kā avis starp vilkiem, taču nebaidieties, jo, ja jūs joprojām paliksiet vienoti ar Mani, nekas slikts ar jums nenotiks; sekojiet manas Mātes norādījumiem, viņa būs tilts saziņai ar Mani. Mana Māte dos jums vadlīnijas, kas jums ir jāievēro, lai jūs varētu tikt galā ar attīrīšanas dienām, kas tuvojas.
Es vēlreiz jums saku: nepievērsiet uzmanību viltus mesijai, neklausieties viņa mācību, jo tā ir piesātināta ar ļaunā gara viltu un ļaunumu. Esiet piesardzīgi, Manas avis, neļaujiet sevi apmānīt ar viltus mesijas attēliem, kuri pavisam drīz tiks demonstrēti debesīs; atcerieties, ka šī izrāde ir daļa no maldināšanas, ko ļaunuma emisāri ir sagatavojuši, lai bruģētu ceļu viņu viltus dievam un jūs to laipni sveiktu. Esiet uzmanīgi un piesardzīgi, Mans ganāmpulks, jo maldināšanas izrāde tūlīt, tūlīt sāksies.
Kad parādās Mans pretinieks, jums jāsāk pastiprināti lūgties, gavēt un gandarīt. Lai visa Dieva tauta sapulcējas pastāvīgā lūgšanā dienu un nakti uz laiku, kamēr rit Mana pretinieka pēdējā valdīšana. Lūgšana, gavēšana un gandarīšana par grēkiem būs jūsu vairogs un spēks, kas atbrīvos jūs no krišanas kārdinājumā.
Mani bērni, es esmu Labais Gans, kurš palika ar jums katras Svētnīcas klusumā. Nāciet mani apmeklēt, jo Mana aiziešana ir tuvu; kad nāks Lielā Negantība un Mani Nami tiks slēgti, un ļaunuma bērnu apgānīti. Es nebūšu arī Manu Namu Tabernākulos, bet jūs Mani atradīsiet Manā Mātē, Viņa būs Tabernākuls, kurā Es palikšu tajās bēdu, pamestības un tumsas dienās. Maksimāli izmantojiet vēl atlikušās dienas un barojiet sevi cik vien iespējams bieži ar Manu Miesu un Asinīm, jo tuvojas dienas, kad teiks kā Marija Magdalēna: Kur gan viņi ir likuši Mana Kunga Miesu? (Jāņa 20.12-13). Es aizeju sagatavot mājvietas Manā Jaunajā Radītajā, tā, ka tad, kad jūs ieradīsieties, jūs varētu tās apdzīvot un varētu atpūsties no jūsu ceļojuma pa tuksnesi.
Drosmi, Mans ganāmpulks, nezaudējiet ticību un cerību, jums pietrūkst pēdējā ceļa posma maršruta; pieņemiet no Manas Mātes rokas un nēsājiet kā kompasu Svēto Rožukroni, lai jūs varētu veiksmīgi nonākt pie Manas Debesu Jeruzalemes vārtiem! Es tur gaidīšu, lai sveiktu jūs, un Es aizvedīšu jūs uz zaļajām ganībām un saldūdeņos, kur jūs remdināsiet savu izsalkumu līdz sātam un veldzēsiet savas slāpes.
Es mīlu jūs un gaidīšu jūs ar atplestām rokām, lai jums dotu Manu Mīlestību, Manu Mieru un Manu Dzīvi pārpilnībā.
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.