2017.gada 23.oktobris, pl.13.10

Mazie, ik mirkli jums seko kārdinājuma gari; piesargieties no krišanas, jo tas ir tas, ko Mans pretinieks cenšas panākt, lai nozagtu dvēseli

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņam uzticīgajiem ļaudīm
Mans miers ar jums, Mani bērni.
Mazie, ik mirkli jums seko kārdinājuma gari; sargieties no krišanas, jo tas ir tas, ko Mans pretinieks cenšas panākt, lai nozagtu dvēseli. Visspēcīgākie kārdinājumi ir miesai, Mans pretinieks ļoti labi zina jūsu vājumu; viņš kārdina jūs ar iekāri, lai jūs nonākat netiklībā, laulības pārkāpšanā un seksuālā nešķīstībā. Esiet nomodā un modri, jo seksuālās nešķīstības, iekāres, laulības šķiršanas, laulības pārkāpšanas, homoseksuālisma, lesbisma („lesbiskās mīlestības”) un prostitūcijas gari ir brīvībā un cenšas pazudināt cik vien iespējams daudz dvēseļu.
Mans pretinieks tos izmanto, lai iznīcinātu vīriešus, sievietes, jauniešus un jo īpaši Manu Laulības Sakramentu. Viņš grib iznīcināt šo Sakramentu, kas apvieno vīrieti un sievieti laulībā ar Manu Svētību, jo viņš zina, ka tā ir pirmā sabiedrība, kuru radījis Dievs. Viņš rada bailes vīrietī un sievietē, lai viņi neprecētos ar Manu Svētību; uzbrūk jaunatnei ar netiklību un nešķīstību un nonāk daudzās Manu svētīto laulību mājās, lai tās iznīcinātu ar laulības pārkāpšanu.
Mans pretinieks izmanto sievietes un vīriešus, kam ir šie seksuālās nešķīstības gari, kas cenšas panākt tā vīrieša vai sievietes kritienu, kuri savienoti laulības svētajām saitēm (Sakramentu), ko Es iedibināju Kānā kāzās. Lūk, tāpēc Es lūdzu daudz lūgties un uzturēt dzīvu dialogu jūsu mājās, jo Mana Laulības Sakramenta stabilitāte ir apdraudēta. Mans pretinieks caur šiem seksuālās nešķīstības gariem cenšas iznīcināt ģimenes un mājas, kurām ir Mana Svētība. Mani bērni lūdzieties un novērsiet šo garu uzturēšanos jūsu mājās, lai tie neiznīcinātu jūsu laulību; rūpējieties, lai nebūtu seksuālās nešķīstības, jo tā ienāk jūsu mājās caur televizoru, mobilo telefonu, datoru un citiem šīs pasaules masu saziņas līdzekļiem.
Mani bērni, Manu Brūču un Manu Visdārgo Asiņu Rožukronis sarauj šīs seksuālās nešķīstības saites; lūdzieties tos un iegremdējiet Manās Brūcēs jūsu priekštečus, kuri piekopa seksuālo nešķīstību, lai jūsu ciltskoka paaudzes tiktu attīrītas no seksuālās nešķīstības saitēm. Vīri, mīliet savas sievas; sievas, mīliet savus vīrus un cieniet viens otru, jo tas iepriecina Dievu. Lai lūgšana, dialogs, mīlestība un cieņa būtu jūsu māju zīmogs, tā ka Dieva Svētība paliktu jūsos un jūsu ģimenēs. Atcerieties, ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. (Mateja 19,6).
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.