2017.gada 24.maijs, pl.17.25

Mani bērni, tuvojas Lielās Negantības laiks, kurā tiks slēgti Mani Nami un pārtraukti ikdienas dievkalpojumi

Brīnumainā Medaljona Svētnīcas Tabernākuls. Sincelejo – Kolumbija
Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums cilvēcei
Mani bērni, Mans miers lai ir ar jums.
Palieciet Manā Mīlestībā, Es esmu vientuļš ieslodzītais, kurš mierīgi gaida jūsu sabiedrību. Tuvojas Manas aiziešanas laiks, kādu laiku Es nebūšu ar jums, taču nebaidieties. Es jūs nepametu, meklējiet Manu Māti un viņa jūs aizvedīs pie Manis.
Mani bērni, tuvojas Lielās Negantības laiks, kurā tiks slēgti Mani Nami un pārtraukti ikdienas dievkalpojumi. Tuvojas tumsas laiks; esiet modri un lūdzieties, lai jūs nekristu kārdināšanā, jo ļaunums un grēks pastiprināsies. Ticība un žēlsirdība maksimāli atdzisīs, un pienāks laiks, kad daudzi neko negribēs par Mani zināt.
Man ir ļoti skumji, redzot, kā daudzi no Maniem mīļotajiem (izredzētajiem) pametīs Mani, ļaujot sevi iekārdināt ar pasauli un tās priekiem. Citi baidās par savām dzīvībām, viņi pielūdz viltus dievus; un viņi kalpos citai baznīcai, kas nav Mana, bet vēl citi – no Manis novērsīsies par naudu, atsakoties no Mana ganāmpulka. Atkrišana sasniegs galējo robežu un lielākā cilvēces daļa ieies relaksācijas jeb pilnīgas atpūtas stāvoklī no visa, kas nāk no Manis.
Kad Mans Svētais Gars tiks paņemts prom no Lielās Negantības, cilvēces nospiedošais vairākums juks prātā; zemākie instinkti un staigāšana daudzos grēkos, grēks un Manu Baušļu pārkāpšana kļūs par ieradumu. Šajās dienās pasauli apdzīvos dēmoni, un šī grēcīgā un nepateicīgā cilvēce pieradīs dzīvot ar viņiem. Daudzi vīrieši un sievietes zaudēs pieticību un kaunu; seksuālās neķītrības (perversiju) dēmoni, dzīvojoši viņos, daudzus aizvilks uz elli. Mani bērni, kā Lots un viņa ģimene, jums šajās dienās būs jādzīvo noslēgti, izmisīgi saucot uz Debesīm, lai jūs aizsargā, jo šajā laikā vīriešu un sieviešu nospiedošais vairākums būs grēka zaudēti!
Priecājieties, pazušanas bērni, izmantojiet savu laiku, jo par jums nepaliks vispār nekādu atmiņu! Es jūs noslaucīšu no zemes vaiga ar uguni no debesīm, un visa jūsu bagātība un manta nonāks pie Manas tautas. Zemi mantos Mani bērni. Ak, jūs, paaudzes izdzimums, nomirsiet uz visiem laikiem!
Mani bērni, Es vēlreiz jums saku: Esiet gatavi, jo viss ir atraisīts. Daudzi teiks: Kungs, kad tas būs? Dienas iet un nekas nenotiek, un pasaule kļūst arvien sliktāka. Es saku viņiem: Es gaidīšu līdz tiks izsmelta Manas Žēlsirdības pēdējā tūkstošdaļa, jo Es esmu uzticīgs Manam Vārdam, lūk, tāpēc Mani bīstas. Es gaidīšu, kamēr viss tiks patērēts, un tam visam ir jāizpildās, vienīgi tad, kad Manas Žēlsirdības pēdējā sekunde būs izsmelta, Es atbrīvošu ceļu Manam Taisnīgumam, pirms tam – nē. Jūs domājat kā cilvēki un vienmēr cenšaties sodīt un atriebties; Dievam vissvarīgākais – tā ir cilvēces Pestīšana.
Mani bērni, pār cilvēci nāks trīs tumsas dienas, bet tas būs bēdu noslēguma fāzē, kad no zemes vaiga tiks izraidīts grēks un dēmoni. Par to, kad šīs dienas nāks, Es jūs informēšu caur Maniem vēstnešiem. Nebīstieties, bet sagatavojiet aizkarus, kas nelaiž cauri gaismu, jo šajās Taisnīguma dienās jūsu mājās neviens nedrīkst atvērt logus vai durvis un, vēl jo mazāk, iziet ārā. Iemiesotie dēmoni imitēs jūsu ģimenes locekļu balsis, vēloties, lai tiktu atvērtas durvis, lai jūs pazudinātu. Par to Es jums pastāstīšu vēlāk, šobrīd esiet uzmanīgi un modri, un neaizmirstiet sevi aizsargāt ar lūgšanu, jo nāk jūsu attīrīšanas dienas.
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.