2017.gada 25.aprīlis, pl.14.45

Mani bērni, es izjūtu lielas skumjas, jo Žēlsirdības laiks beidzas un Krievija joprojām nav iesvētīta Manai Bezvainīgajai Sirdij

Mūsu Fatimas Dievmātes steidzams aicinājums cilvēcei
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga miers ir ar jums un mana aizsardzība un palīdzība vienmēr jūs pavada.
Mani bērni, es izjūtu lielas skumjas, jo Žēlsirdības laiks beidzas un Krievija joprojām nav iesvētīta Manai Bezvainīgajai Sirdij. Ir pagājuši simts gadi kopš manas parādīšanās Cova de Iria, kur es lūdzu šīs nācijas (valsts) iesvētīšanu manai Bezvainīgajai Sirdij, lai tā nenestu nelaimes un postu cilvēcei. Taču es raugos ar skumjām, jo neviens no Pāvestiem nav veicis šīs valsts iesvētīšanu un pat ne mazākā mērā tā, kā es esmu lūgusi.
Es atkal noraizējusies neatlaidīgi aicinu mana Dēla Vikāru un kardinālus šeit virs zemes, lai Krievija cik vien iespējami ātri tiktu veltīta manai Bezvainīgajai Sirdij. Ir palicis maz laika, un ja iesvētīšana netiks izdarīta, šī valsts kļūs par postu cilvēcei; un Debesis jau vairs nevarēs jums palīdzēt no tā izvairīties. Ateistiskais komunisms paplašinās un tā taustekļi izplatās daudzās valstīs. Mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā ateistiskais komunisms būs viens no postiem, kas visvairāk šaustīs tautas un cilvēci.
Mani bērniņi, es daudz ciešu par jums visiem, jo Dievišķajam Taisnīgumam ir jāsākas. Un, kas notiks ar jums, mani mazie? Nabaga radības, tuvojas tik daudz sāpju un jūs joprojām nemostaties no savas apātijas! Cilvēces lielākās daļas remdenums padarīs ļaunumu daudz spēcīgāku; daudzi no maniem bērniem vēl joprojām ir garīgi nenoteikti un tas novedīs pie mūžīgās nāves.
Nāk karš un līdz ar to nāve, pamestība un tumsa. Bēdziet, mani bērniņi, manā patvērumā un sagatavojieties garīgajai kaujai, jo nāk lūgšanu, gavēšanas un gandarīšanas dienas, kurās jums nebūs atelpas! Dienas, paredzētas jūsu gara nostiprināšanai, tā ka jūs varētu saskarties ar ļaunā uzbrukumiem. Pasaule dosies karā, bet Dieva tauta – garīgā kaujā. Atcerieties, ka jūsu kaujas lauks ir jūsu prāts; tieši tur jūsu dvēseles ienaidnieks jums uzbruks visspēcīgāk. Tāpēc, mani bērni, jums to jānostiprina ar lūgšanu, gavēšanu un gandarīšanu, un vispirms jau ar mana Dēla Miesu un Asinīm. Daudz lasiet Svēto Dieva Vārdu, lai jūs savā prātā varētu izveidot garīgos cietokšņus, kas kalpos jums, lai atvairītu ļaunā uzbrukumus.
Visspēcīgākie uzbrukumi būs caur miesu, pasauli un tās izpriecām un ticību. Psihiskie un garīgie uzbrukumi daudzus – tos, kas nav garīgi sagatavoti – aizvedīs pazušanā. Dievs gatavojas pārbaudīt cilvēci, ļaujot sātanam jūs pārbaudīt un kārdināt; vienīgi tie, kuri izies pārbaudījumu, varēs apdzīvot Jauno Radīto un tiks saukti par Dieva Tautu. Mostieties, bērniņi, nestaigājiet tumsā, jo nāk stunda, kad jūs tiksiet vesti cauri ciešanu krāsnij; tas, kurš pēc attīrīšanas nespīdēs kā tīģelis, tiks zaudēts!
Tuvojas jūsu iešana cauri tuksnesim un līdz ar to pārbaudījums; jūs tiksiet sātana kārdināti un pārbaudīti tāpat kā mans Dēls; esiet sagatavoti un lūdziet Dievišķo palīdzību, lai pārbaudījumos jūs varat būt uzvarētāji. Atraujieties, bēdziet prom no pasaulīgām lietām un visa materiālā, lai jūs nezaudētu sevi caur piesaistēm; mērdējiet miesu, pārvariet kaislības, tās sitot krustā; turieties tālāk no grēka, lai tajā neiekristu. Aizveriet visas garīgās durvis ar lūgšanu, gavēšanu un gandarīšanu; un, galvenais, veiciet labu grēksūdzi un gandarīšanu par grēkiem, tā ka jūs esat gatavi un sagatavoti pārbaudījumam, kas nāk.
Dieva Mīlestība lai paliek jūsos.

Jūs mīl jūsu Māte, Fatimas Marija

Manas Sirds bērniņi, manu vēstījumu dariet zināmu visai cilvēcei.

Skat. vairāk