2017.gada 26.februāris, pl.14.25

Sagatavojieties, mani bērniņi, jo nāk šķelšanās Baznīcā un pasaules ekonomikas sabrukums

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums cilvēcei
Bērniņi, mana Kunga miers ir ar jums visiem un ar jums vienmēr būs mana Mātes aizsardzība.
Maziņie, ir jātiek atraisītiem diviem galvenajiem notikumiem, kuri noteiks cilvēces likteni. Jūtami nāk pasaules ekonomikas sabrukums un līdz ar to zvēra zīmes laiks. Šķelšanās ir cits notikums, kas gatavojas notikt, un tas iezīmēs mana Dēla Baznīcas likteni; dažu kardinālu sacelšanās sadalīs Baznīcu, izkustinot tās pamatus, bet nekad tos nesagraus.
Dēļ globālās nestabilitātes, pakāpeniski tiks vājināta valstu ekonomika. Nestabilitāte, kas ir elites plānota, lai destabilizētu tirgu un sāktu mikročipu laikmetu. Uzbrukums vienam no pasaules karaļiem un viņa nāve būs kā palaišanas mehānisms, kas novedīs pie tā, ka pasaules ekonomika noteikti sabruks. Ar šo notikumu cilvēce tiks pārsteigumā apdullināta, tas satricinās pasauli un iluminātu elite izmantos šo šausminošo notikumu, lai sagrautu pasaules ekonomiku un uzsāktu obligātu mikročipu (mikrokontrolieru) izmantošanu. Daudzas valstis būs bankrotējušas un to izmantos spēcīgo valstu karaļi, lai tās pakļautu un paverdzinātu.
Pasaules Bankas elite būs pirmā, kas paziņos par bankrotu; viss tiek plānots izdarīt tā, lai cilvēce noticētu, ka vienīgā izeja no ekonomikas lielās recesijas, ir jaunas sistēmas ieviešana, kura tiks pārvaldīta caur kredītiem (punktiem), kas tiks piešķirti vienīgi tad, ja jums ir zvēra zīme. Kādu laiku, kamēr tiks nodrošināta visa loģistika mikročipa implantēšanā un cilvēce apzīmēta jeb marķēta, tiks izmantota tā dēvētā plastikāta nauda, kas tiks pārvietota caur kredītiem vai punktiem. Papīra nauda izzudīs uz visiem laikiem.
Pasaules banka, vienota ar Starptautisko Valūtas fondu, piešķirs valstīm kredītus, lai tās pieceltu no sabrukuma, ar nosacījumu, ka šo valstu iedzīvotājiem obligāti jāveic mikročipa implantācija. Kredīti, lai atdzīvinātu valstu ekonomiku, tiks izsniegti bez procentiem. Pasaules ekonomiku virzīs zvēra zīme, pieeja kredītiem vai punktiem būs vienīgi tiem, kuri būs implantējuši zvēra zīmi uz pieres vai labās rokas. Tādējādi tiks īstenoti vārdi no Atklāsmes grāmatas: Panāks ka ikvienam, lieliem un maziem, bagātiem un nabagiem, brīviem un vergiem, uzspiež zīmi uz viņu labās rokas vai pieres, lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, ja tas nav apzīmēts ar zvēra vārdu vai viņa vārda skaitli. (Atklāsmes 13. 16,17)
Ikviens, kurš atteiksies pieņemt zvēra zīmi, zaudēs savu darbu un savu īpašumu. Laikā, kad valdīs mans pretinieks, Jaunā Pasaules kārtība, kas valdīs pār tautām, būs atbildīga par visu preču un bagātību atsavināšanu tiem, kas ir pret režīmu. Visi tie, kuri pieņems zīmi, zaudēs savu identitāti un būs daļa no autoritāras sistēmas, un cilvēki pārstās būt personas, lai kļūtu par numuriem, kas tiks kodēti un uzglabāti datora, ko dēvē par Lielo Brāli, failā. Visi apzīmētie tiks kontrolēti ar satelītu palīdzību, viņi kļūs par objektiem (lietām) un Lielais Brālis vadīs viņu likteni.
Lielais Brālis būs sātana acs, kas visu redzēs; tie, kuri mēģinās sacelties vai izņemt mikročipu, momentāni pazaudēs savu dzīvību. Visu apzīmēto miesā parādīsies smakojošas čūlas, uz tiem nonāks Dieva Dusmas un viņiem nebūs miera ne dienu, ne nakti. Dievam uzticīgā tauta tiks vajāta, un daudzi ticības dēļ zaudēs savu dzīvību.
Bērniņi, nebaidieties, ja jūs esat garīgi sagatavoti un ievērojat mūsu norādījumus, jums nav iemesla baidīties. Ziniet, ka Debesis jūs nepametīs un es, jūsu Māte, pārklāšu jūs ar savu Apmetni un es visus manus bērniņus, kuri ir uzticīgi manam Svētajam Rožukronim, darīšu neredzamus. Tā ka salieciet visu savu uzticību Mūsu Divu Sirdīs un viss ritēs atbilstoši mana Tēva Gribai. Mans Rožukronis jūs aizsargās no ļaunuma karapulkiem un garīgiem, un iemiesotiem dēmoniem, viņi nespēs jums nodarīt jebkādu kaitējumu.
Sagatavojieties, mani bērniņi, jo nāk šķelšanās Baznīcā un pasaules ekonomikas sabrukums. Lūdzieties, lai ķēdes lūgšanas spēks nostiprina Baznīcu un viņa spēj tikt galā ar moceklības un attīrīšanas dienām, kas gulstas priekšā. Jūs, Dieva tauta, esat Mistiskā Baznīcas Miesa un tās Galva ir Kristus. Atbalstiet Pāvestu un manus uzticīgos kardinālus, lai šis rūgtais biķeris, ko dzers mana Dēla Baznīca, kalpotu tās stiprināšanai un rīt var atdzimt jauna Baznīca, daudz garīgāka un daudz dziļāk uzņēmusi sevī mana Dēla Evaņģēliju.
Lai mana Kunga miers paliek jūsos.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.