2017.gada 26.marts, pl.10.45

Bērniņi, tuvojas daudz ciešanu un lielākā daļa cilvēces turpina būt kūtri

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums
Lai mana Kunga miers ir ar jums visiem, mani mīļie bērniņi.
Bērniņi, drīz cilvēce sāks just Dievišķā Taisnīguma stingrību. Debesis ar mani aizbildinās par cilvēci, lai šīs attīrīšanas dienas, kas tuvojas, jums ir paciešamas un neviens no Dieva bērniem nepazustu. Tāpēc, mani maziņie, esiet sagatavojušies un gatavi, jo visi pareģojumi, ko esam nosūtījuši caur mūsu instrumentiem dažādos laikos, ir izpildīti. Debess un zeme zudīs, bet Dieva Vārds nekad nezudīs; Dieva Vārds ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība, kas ir spēkā visos cilvēka notikumu brīžos.
Ak, cik daudz valstu izzudīs tāpēc, ka tās nepretendēs uz Dieva Žēlsirdību, jo ir ignorējušas aicinājumus no Debesīm! Es aicinu jūs, ļaunās nācijas (valstis), atgriezieties pie Dieva pirms pār jums tiks atraisīts Viņa Svētais Taisnīgums. Pārtrauciet grēkot un pārkāpt Dieva Likumus; atgriezieties uz Pestīšanas ceļa, jo nāk jūsu tiesāšanas diena, un ja jūs paliksiet atdalīti no Dieva, Viņa Svētais Taisnīgums jūs izdzēsīs no zemes vaiga!
Ak, valstis, kuras pagriezušas muguras Dzīvības Dievam, apgānot Viņa priekšrakstus un nosakot likumus, kas ir pretrunā ar dabu; es jums saku: jūsu dienas ir saskaitītas, nosvērtas un nomērītas! Mana Tēva izveide sauc pēc taisnīguma par visiem jūsu apvainojumiem un cietsirdīgo apiešanos; ļoti drīz visi tās elementi pavērsīsies pret jums, nešķīstās tautas, un akmens uz akmens nepaliks un par jums nepaliks pat atmiņas. Daudzas valstis, kuras sacēlās pret Dievu, šaustīs un iznīcinās jūras dusmu vētra; daudzās vietās vaidošā zeme atvērs sevi, atklājot savu klēpi; dabas dusmām tiks pakļautas pilsētas un apdzīvotas vietas.
Es aicinu manu marianisko karaspēku kopā lūgties un lūgt Debesu Tēvu par tām valstīm, kurās ir palielinājies grēks un ļaunums. Bērniņi, tuvojas daudz ciešanu un lielākā daļa cilvēces turpina būt kūtri. Tūlīt, tūlīt sāksies Dievišķā Taisnīguma dienas un tās daudzus notvers grēkā un grēkojošus.
Nabaga radības, kad tie modīsies, viņiem tas būs jau daudz par vēlu!
Es vēršos pie vientuļās zvaigznes tautas ar steidzamu aicinājumu pārtraukt grēkot un atgriezties pie Dieva! Atceliet likumus, kas ir labvēlīgi abortiem, dzimumu ideoloģijai (dzimumu saplūšanas ideoloģija) un laulībām starp viena dzimuma pāriem, jo tas ir pretīgi mana Tēva acīs, un notiks tā, ka pret jūsu tautu tiks atraisīts Viņa Svētais Taisnīgums. Bērniņi, jūsu tautai draud izzušana, jo jūs esat pagriezuši muguru Dzīvības Dievam.
Ak, mana čīliešu tauta, mosties; ja jūs tā turpināsiet, jūsu bērnus pārņems raudas un sēras!
Amerika, cerību kontinents, ir pienācis laiks jums pulcēties kopā, jo pār tautām nāk Tiesa! Atcerieties, ka jūsu zeme būs sēkla, kas izplatīs brīvību visā pasaulē. Gaisma, lai vadītu daudzu tautu likteni un bruģētu ceļu uz mana Dēla Triumfālo Atgriešanos. Svētīga ir zeme, ko mans Tēvs ir izvēlējies par Viņa mantojumu. Mostieties, Amerikas iedzīvotāji, un iekvēliniet Mīlestības, Ticības un Cerības liesmas, lai jūs izgaismotu garīgo tumsu, kurā apslēptas lielākā daļa valstu (tautu)!
Lai mana Kunga miers piepilda Amerikas sirdi.

Jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.