2017.gada 27.novembris, pl.11.35

Bērniņi, sagatavojiet sevi, jo drīz Dieva Svētais Gars pieskarsies jūsu dvēseles durvīm, lai jūs aizvestu uz mūžību

Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums cilvēcei
Manas Sirds bērniņi, lai mana Kunga miers ir ar jums visiem
Mani bērni, iztek pēdējie žēlsirdības mirkļi, cilvēce drīz ies cauri mūžībai. Ar Mana Tēva Brīdinājumu beidzas Žēlsirdības laiks. Es steidzami aicinu visu cilvēci, neatkarīgi no rases, ticības vai reliģijas, būt gataviem šim brīnišķīgajam notikumam, kurš pārveidos jūs garīgi. Tuvojas dienas, kad Dieva Žēlsirdība jūsu pasaulē būs pilnīgi izsmelta; shizmas, kara un ekonomiskās krīzes vidū ieradīsies Mana Tēva Brīdinājums.
Bērniņi, Debesīm ir ļoti skumji par šīs cilvēces slikto uzvedību, daudzi, dēļ viņu ļaunuma un grēka, nespēs izturēt pārbaudījumu, kas būs mūžībā, un tie tiks zaudēti uz visiem laikiem. Mēs izsmeļam visus resursus, meklējot ceļus kā šo cilvēci pamodināt no tās garīgās apātijas; bet nē, ar katru dienu grēks un ļaunums pastiprinās arvien vairāk. Daudzas dvēseles tiek zaudētas, un daudzas citas tiks zaudētas Brīdinājuma brīdī.
Mēs izjūtam lielas skumjas, redzot, ka šī cilvēce nevēlas pieņemt Debesu aicinājumus. Kā cilvēces Māte, es lūdzu jūs, mani uzticīgie bērni, darīt zināmus Debesu vēstījumus visiem saviem brāļiem un māsām, un it īpaši tiem, kas ir visvairāk nošķirti no Dieva. Neapstājieties, atcerieties, ka jūs visi esat kristietības misionāri. Izmantojiet šīs pasaules tehnoloģijas un lieciet tām kalpot Debesīm, lai caur to jūs varētu evaņģelizēt visus tos bērniņus, kuri nezina un pat nenojauš par Brīdinājuma ierašanos.
Ir ārkārtīgi svarīgi steidzami veikt evaņģelizāciju par šo tēmu, lai mani mazie pamostas, veic sirdsapziņas izmeklēšanu un sagatavojas šī lielā notikuma atnākšanai. Bērni, ja jūs laikus neveiksiet evaņģelizāciju, daudzas dvēseles tiks zaudētas zināšanu trūkuma dēļ. Es lūdzu maniem vismīļotajiem pievērst uzmanību vēstījumiem no Debesīm un runāt par tiem ar Dieva tautu; milzīgam cilvēces daudzumam ir jānovēršas no sliktā ceļa un garīgi jāsagatavojas, lai viņi varētu savā ceļā cauri mūžībai atrast Žēlsirdību, kura atbrīvo, lai viņi nezaudētu sevi mūžīgi.
Bērniņi, sagatavojiet sevi, jo drīz Dieva Svētais Gars pieskarsies jūsu dvēseles durvīm, lai jūs aizvestu uz mūžību.
Un atkal es jums saku, veiciet labu dzīves grēksūdzi, saņemiet mana Dēla Miesu un Asinis tik daudz, cik vien jūs varat; esiet nomodā un modri ar jūsu lukturiem, kas aizdegti ar lūgšanu, lai tad, kad mans Dēls ieradīsies, atrastu jūs nomodā, jūs varētu atvērt durvis un vakariņot ar Viņu. Bērniņi, mūžībā jūs gaida Augstākā Tiesa; savediet kārtībā jūsu rēķinus, lai tad, kad jūs tur ieradīsieties, jūs varētu tikt attaisnoti.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Manas Sirds bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.