2017.gada 28.septembris, pl.14.25

Mans ganāmpulks nekrītiet panikā, kad radītais sāk drebēt. Saglabājiet mieru un uzticieties Man, un visus tos notikumus, kas stāv priekšā, jūs pārvarēsiet

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Mans miers ar jums, Mans ganāmpulks.
Zeme turpinās drebēt ar pieaugošu intensitāti, šīs nepateicīgās un grēcīgās paaudzes grēks un nešķīstība paātrinās viņu sāpes. Visi radītā elementi atrodas pārveides procesā. Dabas vaidi un tās konvulsijas sauc: Taisnīgumu, Taisnīgumu, Taisnīgumu par visām ļaunprātībām, ko tā saņem no cilvēka rokas. Ļoti drīz no zemes dzīlēm asnos uguns ķēdes, uguns pūķi paātrinās radītā dzemdības.
Mans ganāmpulks, nekrītiet panikā, kad radītais sāk drebēt. Saglabājiet mieru un uzticieties Man, un visus tos notikumus, kas nāk, jūs pārvarēsiet. Dienās, kas nāk, Es būšu jūsu spēks. Nebēdājieties, gluži pretēji, priecājieties, jo jūsu atpestīšana ir tuvu. Atkal Es jums saku: nezaudējiet savu mieru vai veselo saprātu, lai nekas jums nenozagtu Manu Mieru.
Ja jūs paliksiet vienoti ar Mani, Es rādīšu jums ceļu uz priekšu un kā Labais Gans Es rūpēšos par jums un jūsu bērniem. Ļaujiet Man jūs ganīt un nebaidieties no tā, kas nāk un vēl nāks. Atcerieties, katrai tumšai naktij ir sava rītausma; Es esmu Gaisma, kura jūs vadīs un droši aizvedīs līdz Jaunā Radītā durvīm. Palieciet Manī un neviens, un nekas jūs nespēs atturēt no Manas Mīlestības.
Mans ganāmpulks, lūdzieties par šīs zemes valdniekiem un jo īpaši par tiem, kuri vada lielo tautu likteni, lai nomierinātu garus un pārtrauktu jebkādu sāncensības noskaņu, jebkādu lepnumu un jebkādu vēlmi pēc ekspansijas. Lai dialogs un piedošana dominē pār ieročiem; lai šīs zemes karaļi sēstas pie dialoga galda, jo, ja viņi to nedarīs, tad cilvēce tiks iesaistīta bezjēdzīgā karā, kas radīs nopietnas sekas radītajam un radībai.
Mana ganāmpulka avis, ir pienācis laiks, kad jums ir jālūdzas, jāgavē un jāgandarī, lai jūs varētu mīkstināt notikumu gaitu, kas gatavojas atraisīties ne vien radītajā, bet arī visās jūsu dzīves jomās. Atcerieties, ka jūs atrodaties grūtībās (bēdās) un jums ir jābūt garīgi sagatavotiem, lai jūs spētu tikt galā ar šīm moku, haosa un iztukšošanās dienām. Ar katru dienu jūsu bēdas kļūs arvien stiprākas, tāpēc jums ir jāpierod pie pacietības un izturības, pie neveiksmēm, kas tiek piedāvātas katru dienu. Lūdzieties un ticiet, ka jūs spējat uzvarēt tā laika garīgajā kaujā.
Pieņemiet Manu garīgo barību, lai jūs varētu stingri nostāties pret uzbrukumiem, kas nāk pie jums no pasaules, miesas un dēmoniem. Uzvedieties kā Mani patiesi mācekļi, mīliet un palīdziet viens otram, jo vienīgi šādā veidā jūs spēsiet pārvarēt katras dienas pārbaudījumus. Palieciet Manā Mīlestībā, jo kas paliek Mīlestībā, paliek Manī, un Es esmu viņā.
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Labais Gans

Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.