2017.gada 29.maijs, pl.13.05

Mans ganāmpulks, Maniem patiesajiem praviešiem uzbruks, tos kritizēs, nievās un Mana pretinieka vēstneši tos izliks uz publiskām karātavām

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Miers jums, Mana ganāmpulka avis.
Mana ganāmpulka avis, nāk garīgās tumsas dienas, kurās cilvēce sēros, jo viņi nevēlējās Manī klausīties. Kad Mans Svētais Gars atkāpsies no zemes dēļ Lielās Negantības, šī nepateicīgā un grēcīgā paaudze dvēselē izjutīs sāpes, ko radīs Mana aiziešana. Savā dvēselē sajūtot tumsu, viņi skaļi kliegs pēc Manas klātbūtnes, sitīs sev krūtīs, bet tas viņiem jau būs daudz par vēlu; tajās dienās vienīgi Manas avis atradīs Mieru, Cerību un Mierinājumu; jo viņi zinās, ka Es atrodos Manas Mātes Tabernākulā. Svētais Rožukronis būs kompass, kurš viņus vadīs, lai tie spētu nokļūt pie Manis. Šajās garīgās tumsas dienās, jums, Mans ganāmpulks, ik mirkli ir jālūdzas, skaitot Svēto Rožukroni, tā ka jūs paliktu nelokāmi ticībā un ļaunais gars jums nespētu nodarīt kaitējumu. Es jums to saku tāpēc, ka ļaunā spēki pārņems valdījumā zemi un meklēs Manu ganāmpulku, lai to izklīdinātu un pazudinātu. Iemācieties no galvas lūgšanu – garīgās Komūnijas pieņemšanu (*) un veiciet to no rīta, pusdienā un vakarā, lai tā kalpotu kā garīgais atbalsts un atbrīvotu jūs no ļaunā uzbrukumiem.
Nekad neaizmirstiet vienmēr ietērpties Garīgajās Bruņās, jo jūs jau atrodaties kaujas dienās. Lai neviena Mana ganāmpulka avs netiktu Man zaudēta, nevalkājot Bruņas; jo Es jau ilgu laiku nāku atkārtot vienu un to pašu, tā ka nesakiet, ka jūs netikāt brīdināti! Pieņemiet Manus norādījumus, jo tuvojas tumsas laiks; neesiet nepaklausīgi Maniem Aicinājumiem; paskatieties, kas ir likts uz spēles – tā ir jūsu dzīvība. No jūsu paklausības, vairāk nekā jebkad agrāk, ir atkarīgs tas, vai rīt jūs dzīvosiet vai mirsiet.
Mans ganāmpulks, Es steidzami jūs aicinu un jūs brīdinu, jo Mana pretinieka vēstneši izplata vēstījumus, kurus pasniedz kā tādus, kas ir Dievišķi. Skatieties, lai jūs, Mana ganāmpulka avis, neiekristu šajā viltībā; nelasiet un neklausieties šos vēstījumus; atcerieties, ka tie ir ļaunā gara piesātināti, pilni viltus un zemapziņas vēstījumu, tā ka tas, kurš tos klausās, iemīlētos viltus kristū! Jūs, Manas avis, pazīstat Manus praviešus un jūs zināt, ka Es runāju caur tiem. Un viņi jau sen starp jums nodod Manu instruktāžu ar Maniem Vārdiem. Es jums to saku, lai jūs būtu nomodā un modri un neiekristu šajā viltībā.
Manas avis, Maniem patiesajiem praviešiem uzbruks, tos kritizēs, nievās un Mana pretinieka vēstneši tos izliks uz publiskām karātavām. Es to paziņoju pirms tas notiek, lai jūs šiem uzbrukumiem neveltītu nekādu uzmanību, jo tas, ko viņi vēlas, ir sadalīt Manu ganāmpulku, lai tajā radītu neskaidrības un šaubas. Esiet brīdināti, Mans ganāmpulks, lūdzieties par Maniem praviešiem un sniedziet viņiem visu jūsu atbalstu, lai viņi varētu turpināt darīt jums zināmu Manu Vārdu.
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu.
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Labais Gans

Manas avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.

(*)