2017.gada 29.oktobris, pl.11.55

Bērniņi, tūlīt, tūlīt tiks dots starts lucifērijas „Lielā Brāļa” tehnoloģijai

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva tautai
Maziņie, mana Kunga miers ir ar jums, un mana Mātes aizsardzība jūs vienmēr pavada.
Bērniņi, neļaujiet viņiem iezīmēt jūs ar jebkādiem čipiem (mikroshēmām); es jums to saku, jo vairāku valstu iedzīvotāju vidū ir implantēti mikročipi, aizbildinoties ar cilvēku drošību. Miljoniem mikroshēmu tiek ražotas ar jaunu tehnoloģiju, ko sauc par nanotehnoloģiju, kas satur struktūras, kuru izmēri ir salīdzināmi ar atomu un molekulu izmēriem, lai ražotu mikroskopiska lieluma produktus. Šī tehnoloģija kalpos manam pretiniekam viņa pēdējās valdīšanas laikā.
Maziņie, nanotehnoloģija tiek pielietota visās cilvēka darbības sfērās, tādās kā medicīna, rūpniecība, enerģētika, elektronika, vide, informācijas tehnoloģijas, lauksaimniecība un kosmosa izpēte. Mana pretinieka laikā šī tehnoloģija kontrolēs cilvēci. Visi elektroniskie aparāti un ierīces, kurus gatavojas laist tirgū, būs izgatavoti, izmantojot šo jauno tehnoloģiju, kas cilvēci pakļaus un paverdzinās vēl vairāk.
Bērniņi, jaunā tehnoloģija nāk ar mākslīgo intelektu, kas liks cilvēkam sevi dievišķot un vēl vairāk attālināties no Radītāja. Šajā jaunajā tehnoloģijā būs sātana acs, kas redz visu; cilvēce pazaudēs konfidencialitāti (privātumu), viss būs redzams, dzirdams un apstrādāts datu centrā, kur cilvēce tiks klasificēta, kodēta un cilvēks pārstās eksistēt kā persona, lai kļūtu par svītru kodu ar piešķirto numuru.
Bērniņi, tūlīt, tūlīt tiks dots starts lucifērijas „Lielā Brāļa” tehnoloģijai. Pievērsiet uzmanību tam, ko jūs, bērniņi, pērkat, jo šī tehnoloģija kalpo manam pretiniekam un tiecas pakļaut un paverdzināt cilvēci.
Bērni, izmantojot jaunos mobilos tālruņus, kas iznāks ar šo tehnoloģiju, mans pretinieks dominēs cilvēces lielā daļā. Elektroniskajās ierīcēs nanotehnoloģija būs uzlādēta ar zemfrekvences un augstfrekvences viļņiem, kas, tās izmantojot, ietekmēs smadzeņu viļņus. To cilvēku, kuri izmantos šo tehnoloģiju, centrālā nervu sistēma kļūs nekontrolējama un viņu griba tiks ietekmēta. Mana pretinieka laikā viņš dominēs pār to prātu un iegūs to dvēseli, kuri izmanto visu šo jauno tehnoloģiju.
Bērniņi, redziet, es jūs brīdinu iepriekš, lai jūs neiekļūtu šajā slazdā, atcerieties, ka mans pretinieks gatavojas izmantot visus līdzekļus, lai pazudinātu vislielāko skaitu dvēseļu. Esiet ļoti uzmanīgi, mani maziņie, visu izpētiet un uzziniet, neskrieniet kā jēri uz kautuvi; jūs neko nesajutīsiet, jo tas var būt maldinājums, kura cena var būt jūsu dzīvība. Atcerieties, ka jūs būsiet kā avis vilku vidū; pirms pieņemiet jebkādu lēmumu, daudz lūdziet Dieva Svētajam Garam vērīguma jeb atšķirtspējas dāvanu, lai zināšanu trūkuma dēļ jūs nezaudētu dvēseli. Es atkal jums saku: neatstājiet novārtā manu Rožukroni, jo tas ir visspēcīgākais garīgais ierocis, kuru jums ir devušas Debesis, lai jūs spētu sagraut visus argumentus un visas augstprātības, kas ir pretrunā ar Dieva zināšanu.
Pārplēsiet savas sirdis, bērniņi, jo tuvojas mana Dēla triumfālā atgriešanās.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Manas sirds bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.