2017.gada 3.janvāris, pl.13.35

Neaizmirstiet, Mani ļaudis, lūgties lūgšanu ķēdē, jo lūgšanu ķēdes spēks jums dos lielu uzvaru pār ļaunuma spēkiem

Steidzams Dieva Tēva aicinājums cilvēcei.
Mans miers lai ir ar jums visiem labas gribas cilvēkiem. Attīrīšanas dienas, kurās lūgšanai, gavēšanai un gandarīšanai ir jābūt daļai no jūsu Garīgajām Bruņām, jau nāk. Sākoties šim gadam, sākušās garīgo kauju dienas, ja jūs vēlaties tās pārvarēt, jums jābūt vienotiem ticībā un lūgšanā, un jums ir jāizpilda Mani priekšraksti (rīkojumi). Lūgšana, gavēnis, gandarīšana – tie ir garīgie spēki, kas aizsargās jūsu dvēseli no ienaidnieka uzbrukumiem.
Mana tauta, Mans radītais šajā laikā jau ir iegājis tā attīrīšanas pēdējā fāzē un tā būs visspēcīgākā; tajā ir iekļautas visas Manas radības. Tūlīt sāksies jūsu garīgā transformācija (pārveide); Dzīvības kroni saņems vienīgi uzvarētāji. Lielākā daļa cilvēces, kas staigā grēkā, drīz miesā un dvēselē izjutīs kā tas ir – bez Dzīvības Gara. Miljoniem cilvēku, ja tie nepamodīsies Brīdinājumā, tiks zaudēti; Es vēlreiz saku: esiet garīgi gatavi šim notikumam, kas nāk; steidzieties savest kārtībā savus rēķinus un, kas vēl daudz svarīgāk – piedodiet viens otram, tā ka tad, kad Mans Dēls klauvēs pie jūsu dvēseles durvīm, jūs varat kļūt nevainojami un jūs varat ieraudzīt Dieva Godību.
Mana tauta, esiet gatavi un sagatavoti, jo viss tūlīt tiks atraisīts; kā cilvēces Tēvs, Es gaidīšu jūs līdz tiks izsmelta pēdējā Žēlsirdības sekunde, jo Es nevēlos grēcinieku nāvi un neesmu priecīgs par viņu ciešanām. Šī attīrīšana ir nepieciešama, lai atkal atjaunotu Kārtību un Likumu; lai sekotu līdzi cilvēcei, jo tā apdraud Manas Izveides eksistenci. Jūsu mīlestības trūkums un grēks izsauc Manu Taisnīgumu, kas strādā Mana radītā labā, un jūs zināt, ka tas ir taisns un nepielūdzams, un dod katram pēc viņa darbiem.
Es, kā cilvēces Tēvs, nekad iepriekš neesmu redzējis Manā radītajā tik daudz grēka un ļaunuma. Tas sāp un Mani apbēdina, redzēt morālo, sociālo un garīgo degradāciju, kādu pēdējā laikā sasniegusi šī cilvēce; šīs cilvēces grēks, ļaunums un zemie instinkti draud izjaukt līdzsvaru un harmoniju, kas regulē izveidi; atcerieties, ka jūs esat garīgas būtnes garīgā Visumā un viss tiek radīts Mīlestībā un sinhronizēts Mīlestībā. Cilvēks ar savu grēku iznīcina šo Mīlestības līdzsvaru; ja Es neiejaukšos kā Tēvs, Mana izveide izzudīs.
Garīgais līdzsvars, kas virza Manu radīto, ir briesmās, pēdējā laikā cilvēka grēks ir desinhronizējis Visumu; šī desinhronizācija radīs drausmīgas sekas visai cilvēcei. Mans Taisnīgums visu Visumu sakārtos vēlreiz. Mana garīgā pārveide novedīs pie Jaunas Izveides (Jauna Radītā), kur to varēs apdzīvot vienīgi garīgas būtnes. Sagatavojieties, Mana tauta, jo tūlīt sāksies kari; nekrītiet panikā, ziniet, ka tas viss ir nepieciešams vecajam cilvēkam, lai tas nomirtu un lai atdzimtu jaunais, pilnīgi garīgs cilvēks, par prieku un sajūsmu jūsu Tēvam. Jaunā Izveide (Jaunais Radītais) gaida Manus uzticīgos ļaudis; priecājieties, jo jau tuvākajā laikā jūs dzīvosiet Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē. Dieva Godība jūs gaida.

Jūsu Tēvs, Jahve, visa Radītā (Radīšanas) Kungs.

Es gribu, lai šis vēstījums sasniegtu visus cilvēkus visos pasaules nostūros, neatkarīgi no to ticības, rases vai reliģijas.