2017.gada 3.jūlijs, pl.09.10

Mans ganāmpulks, šīs dienas izmantojiet maksimāli un cik vien iespējami bieži pieņemiet Manu Miesu un Asinis, lai nostiprinātu savu miesu, dvēseli un garu un jūs varēt izturēt Mana Taisnīguma pārbaudi

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Mana ganāmpulka avis, miers ar jums.
Tuvojas uguns no debesīm un cilvēce to saņems nebūdama tam gatava. Uz Zemi ir vērstas daudzas uguns bumbas un zinātnieki nespēj tās apturēt, jo tās ir Mana Taisnīguma instrumenti, kas nāk, lai attīrītu jūsu planētu. Atcerieties, ka jūs atrodaties pārbaudījumu laikā un tas, kas jums ir jādara, ir jālūdzas, jāgavē un jānožēlo grēki, lai jums šīs dienas būtu daudz paciešamākas.
Mans ganāmpulks, cilvēces lielākā daļa joprojām ir atslābināta jeb atvieglota, tā it kā nekas nenotiks. Bet Es viņiem saku: Cirvis jau ir pielikts pie koku saknēm un katrs koks, kas nenes labus augļus, tiks nocirsts un iemests ugunī. (Mateja 3.10). Ak, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, jūs atteicāties sveikt Mani pie jums, jūs turpiniet ignorēt Manu Žēlsirdību, ko Es tik labvēlīgi jums esmu piedāvājis. Jūs neesat gribējuši dzirdēt Manus Vārdus, kuros Es pastāvīgi aicinu uz atgriešanos. Tad atzīstiet Manu Taisnīgumu, sajūtiet Manu stingrību un tās traģēdiju; varbūt tad nāksiet pie prāta un caur ciešanām jūs atgriezīsieties pie Manis.
Es atkal aicinu uz atgriešanos, Es meklēju visus līdzekļus caur kuriem jūs atgrieztos Manā ganāmpulkā, jo Es negribu jūsu nāvi un Es nepriecājos par jūsu ciešanām. Bet, nē, jūs esat tik spītīgi, jūs esat tik stīvu kaklu, jūs mācīsieties vienīgi caur ciešanām; tik skumji, ka tam ir jābūt Manam Taisnīgumam, caur kuru Es jūs atgriezīšu Manā ganāmpulkā! Jūsu nepateicība Mani skumdina un sāpina, caur Manu Žēlsirdību Es piedāvāju jums Dzīvību, Prieku un Piepildījumu; bet to noraida, tā vietā priekšroku dodot sāpēm, ciešanām un nāvei, kas nāks, ejot cauri Manam Taisnīgumam. Cik skumji!
Ak, cilvēce, dienas, kas nāk, ir attīrīšana, sveiciet Mani, pirms saņemat Mana Taisnīguma lielo nakti! Mans Brīdinājums ir blakus un jūs notvers nesagatavotus; ko jūs gaidāt, atcerieties, ka jūsu dzīve ir apdraudēta un, ja jūs nenožēlosiet sirdī, jūs riskējat pazaudēties uz visiem laikiem! Nāciet pie Manis ar nožēlas pilnu un pazemīgu sirdi un Es apliecinu jums, ka Es aizmirsīšu jūsu grēkus. Es esamu Piedošanas Avots, kas gaida jūs, Manas nomaldījušās avis. Nāciet izpeldēties un jūs kļūsiet tīri, Es gaidu, nekavējieties; nāciet ar pārliecību un atrodiet vienu no Maniem priesteriem, kas pārstāv Mani, un jūs atdodiet visas savas nelaimes un netīrumus. Caur viņu Es attīrīšu un došu jums jaunas drēbes, lai jūs varētu kopā ar Mani baudīt vakariņas.
Mans ganāmpulks, šīs dienas izmantojiet maksimāli un cik vien iespējami bieži uzņemiet Manu Miesu un Asinis, lai nostiprinātu savu miesu, dvēseli un garu un jūs varētu izturēt Mana Taisnīguma pārbaudi. Pēc Brīdinājuma un Brīnuma sāksies Mana pretinieka pēdējās valdīšanas dienas un līdz ar tām lielo bēdu laiks. Mani Nami tiks slēgti un Mani Tabernākuli apgānīti; tajā laikā Manam ganāmpulkam būs jābēg no centrālajām pilsētām un ciematiem un jāmeklē patvērumi patversmēs mežos un krūmos vai alās, lai izvairītos no vajāšanām tāpat kā to darīja Mani pirmie mācekļi.
Sagatavojieties, mans ganāmpulks, jo nāk vistumšākās dienas. Nebaidieties no tiem, kas nokauj miesu, bet nevar nogalināt dvēseli; bet vairāk bīstieties no tā, kas var nogalināt miesu un dvēseli ugunī. (Mateja 10.28). Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manu vēstījumu dariet zināmu visai cilvēcei