2017.gada 31.jūlijs, pl.14.15

Mans ganāmpulks, tuvojas Lielo bēdu laiks. Nebaidieties, neapbēdiniet savu sirdi. Neatkarīgi no tā, cik grūts ir pārbaudījums, nekad nezaudējiet cerību un uzticību Man

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Mana ganāmpulka avis, Mans miers lai ir ar jums.
Mans ganāmpulks, pasaules Iluminātu elite plāno destabilizēt demokrātiju daudzās valstīs. Tās mērķis ir radīt haosu un apjukumu, lai gāztu valdības un valdniekus. Viņi gatavojas iejaukties daudzu valstu iekšējās lietās, lai tajās izraisītu pilsoņu karus, kas pārietu valstu apvērsumos, lai viņi varētu iecelt valdniekus, kuri paliek uzticīgi Jaunās Pasaules Kārtības doktrīnai un politikai.
Daudzās valstīs valdīs anarhija un haoss; nemieri un demonstrācijas pret Jauno Pasaules Kārtību, kas izraisīs nopietnus iekšējos konfliktus, kuri novedīs pie daudzu ekonomiku sabrukuma. Bads, bezdarbs un trūkums, tas būs daudzu valstu kopsaucējs. Valdības kalpos Jaunajai Pasaules Kārtībai, viņi paverdzinās savus iedzīvotājus, visur būs represijas. Visā pasaulē unisonā atbalsosies iedzīvotāju protesta balsis, kas pieprasīs savas tiesības.
Jaunie valdnieki kalpos Iluminātu elitei un būs antikrista sulaiņi. Mana tauta tiks maldināta un daudzi ies bojā zināšanu trūkuma dēļ. Netaisnība, ļaunprātīga izmantošana un verdzība, Mana tauta cietīs. Miljoniem bēgļu meklē patvērumu lielvalstīs, bet tas tiem tiks liegts; robežas tiks slēgtas un visi ārzemnieki tiks izraidīti uz to izcelsmes vietām.
Tas destabilizēs pasaules ekonomiku, papīra naudu un daudzas valstis iekritīs bankrota slazdā. Jaunā Pasaules Kārtība, ar antikristu priekšgalā, ieviesīs obligātu mikročipa izmantošanu visā pasaulē. Mans ganāmpulks staigās trimdā un daudzas no Manām avīm mirs no bada un slāpēm. Jaunās Pasaules Kārtības režīms vajās, mocīs, ieslodzīs, un daudzi kristieši un katoļu kristieši pazudīs. Manus Namus aizslēgs, Mani ikdienas Dievkalpojumi tiks apturēti un Mani Tabernākuli tiks apgānīti. Mana vārda vai Manas Mātes vārda izrunāšana šajās dienās būs noziegums, kas daudziem maksās dzīvību.
Mans ganāmpulks, tuvojas Lielo bēdu laiks. Nebaidieties, neapbēdiniet savu sirdi. Neatkarīgi no tā, cik grūts ir pārbaudījums, nekad nezaudējiet cerību un uzticību Man. Esiet vienoti lūgšanās un vienmēr piesauciet Manu Asiņu spēku, jo tās jūs glābs no daudzām mokām un piepildīs jūs ar spēku un cerību, lai jūs spētu paciest šīs moku dienas. Drosmi, Mans ganāmpulks, Es jūs mīlu, turieties pie Manas Mātes un Maniem Eņģeļiem un nekas slikta ar jums nenotiks! Neatkāpieties no Rožukroņa, lai jūs varētu droši nonākt pie Mana Jaunā Radītā vārtiem. Es gaidu. Atkal Es saku: nebaidieties, Es būšu ar jums līdz pat laiku beigām.

Jūs mīl jūsu Mūžīgais Gans, Jēzus no Nācaretes

Mana ganāmpulka avis, Manu vēstījumu dariet zināmu visai cilvēcei.