2017.gada 4.aprīlis, pl.09.10

Zemes iedzīvotāji, sagatavojieties, jo sākas Mana Taisnīguma dienas

Jahves Cebaota (Debess Pulku Dieva) steidzams aicinājums cilvēcei
Mana uzticīgā tauta, miers ar jums.
Mana tauta, iluminātu elite, kas kalpo šīs pasaules princim, tiekas un gatavojas sākt miera, ekonomikas un Mana Dēla Baznīcas destabilizāciju. Atpakaļceļa vairs nav, viss tiks izpildīts, kā tas ir rakstīts! Šī grēcīgā un nepateicīgā cilvēce iepazīs Manu Taisnīgumu un uzzinās par Manu eksistenci. Kādas skumjas pārņem Mani, apzinoties, ka Mani ieraudzīs caur Manu Taisnīgumu nevis caur Manu Žēlsirdību!
Nāk dienas, kad visā valdīs pamestība, bēdas un haoss; attīrīšanas vidū cilvēce atcerēsies Manus Vārdus, bet tas būs pārāk vēlu; cik skumji, ka viņi nav gribējuši pieņemt Manu Žēlsirdību un tam ir jābūt Manam Taisnīgumam, kas viņus atmodinās no viņu miegainības, lai viņi varētu pārdomāt un atgriezties pie Manis! Viss ir pabeigts līdz galam un Mans Taisnīgums var tikt atraisīts jebkurā brīdī.
Notikumi raisīsies vaļā virknē, tas ir: sekos cits aiz cita, neļaujot cilvēcei piecelties. Visa pasaule būs satriekta un sāpēs, un daudzi vēlēsies nāvi, bet tā viņiem tiks liegta; grēcīgā un nepateicīgā cilvēce, Es vēlreiz saku: Nāciet pie Manis pirms nāk Mana Taisnīguma nakts! Es gaidu līdz tiks izsmeltas pēdējās milisekundes, jo Es nevēlos jūsu nāves, bet lai jūs dzīvotu mūžīgi.
Pievērsiet uzmanību mūsu aicinājumiem, kurus mēs darām zināmus caur mūsu pēdējo laiku praviešiem; neignorējiet mūsu vēstījumus, jo tie ir norādījumi, kas jums jāievēro, lai jūs glābtu savu dzīvību. Mani Vārdi ir Mūžīgās Dzīvības Vārdi, uzklausiet tos un pielietojiet tos praksē, un Es jums apliecinu, ka jūs dzīvosiet.
Mani bērni, Mana Taisnīguma uguni nevar novērst neviena cilvēka tehnoloģija. Šīs pasaules zinātnieki, neesiet aplami un stulbi, domājot, ka jūs spējat novērst Mana Taisnīguma gaitu! Turklāt, jo jūs neatlaidīgāk mēģināsiet novērst Mana Taisnīguma instrumentus ar savas tehnoloģijas, kuru jūs radāt, palīdzību, jo atbilstoši paātrināsiet to krišanu un uz zemes no debesīm piesaistīsiet vairāk uguni. Es jums to saku, jo ļoti drīz no debesīm līs uguns lietus, ar kuru Es sodīšu nešķīstās tautas, izdzēšot no Mana radītā visu ļaunumu un grēku. Grēcīgās tautas, Es esmu Jahve Cebaots, Debess Pulku un Taisnīguma Dievs, un Es nāku prasīt atbildību par visām jūsu riebīgajām darbībām, ar kurām jūs ļaunprātīgi izmantojāt Manu radīto un Manus radījumus!
Ļoti drīz pār jums nāks Mana Taisnīguma uguns un neatstās nekādas atmiņas par jūsu eksistenci. Es sūtu jums, grēcīgās pagānu tautas, Manus pēdējos aicinājumus, lai jūs atgrieztos pie Manis un jums nevajadzētu iepazīt Mana Taisnīguma bardzību. Es lūdzu Manus uzticīgos ļaudis, dzīvojošus kādā no šīm valstīm, pamest tās; kā to reiz darīja Lots ar savu ģimeni, jo ļoti drīz Es uz tām izliešu Sava Taisnīguma smagumu. Redziet, Es jūs jau iepriekš brīdinu, lai jūs, cik vien iespējami ātri varat, sagatavojaties un pametat šīs ļaunās tautas, jo tuvu ir tā stunda, kad tās apmeklēs Mana Taisnīguma Eņģelis un uz viņām no debesīm kritīs uguns. Zemes iedzīvotāji, sagatavojieties, jo sākas Mana Taisnīguma dienas!

Jūsu Tēvs, Jahve Cebaots, Debess Pulku un Taisnīguma Dievs

Manus vēstījumus dariet zināmus visās zemes malās.