2017.gada 4.septembris, pl.14.45

Bērniņi, es aicinu jūs steidzami lūgt par jūsu tēva un mātes ģeneoloģiskā koka (ciltskoka) atbrīvošanu, tā lai mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā dēmoni jūs nespīdzinātu un nenozagtu jums mieru

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva tautai
Maziņie, mana Kunga miers ir ar jums visiem.
Mani bērni, šī pēdējo laiku cilvēce kļūst arvien samaitātāka. Ļaunums un grēks ir tehniski un pavairoti, un pasaule nonākusi tumsības spēku varā; tumsa, kas rada grēku, ir visaptveroša visā radītajā. Daudzi velni jau eksistē kopā ar vairumu cilvēces, it īpaši tiem, kuri ir novērsušies no Dzīvā Dieva. Pasaule ir pilna iemiesoto dēmonu, kas gatavojas sākt lielo Armagedonu.
Visi dēmoni, kas cilvēci pazudina par miesas grēkiem, šodien ceļo pa pasauli, meklējot dvēseles, lai tās pazudinātu. Tur ir viens dēmons, kurš iznīcina šo pasauli, un tā vārds ir Skaudība. Dēļ skaudības ir iznīcinātas mājas (ģimenes) un sabiedrības. Šim garam ir starppaaudžu izcelsme, tas ir lāsts, kurš jums ir jāsalauž jūsu ģenealoģiskajā kokā, lai tas nepārtraukti nepārietu no paaudzes paaudzē.
Lūdzieties, bērniņi, par jūsu priekštečiem, kas bija skaudīgi, un salauziet šo jūsu paaudžu lāstu ar trīsdesmit trijām (33) Euharistijām pēc kārtas, kas tiek piedāvātas Debesu Tēvam, lai atbrīvotu jūsu senčus un mirušos, kuri cieta no šī grēka. Mani bērniņi, es aicinu jūs steidzami lūgt par sava tēva un mātes ģenealoģiskā koka atbrīvošanu, tā lai mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā dēmoni jūs nespīdzinātu un nenozagtu jums mieru.
Es vēlreiz saku jums, bērniņi, veiciet labu dzīves grēksūdzi un lūdzieties par saviem priekštečiem un mirušajiem, lai viņi un jūs tiekat atbrīvoti no visiem šiem lāstiem un saitēm; un tādējādi, lai jūsu ģenealoģiskais koks būtu tīrs. Starppaaudžu atbrīvošana dod labumu jūsu senču un mirušo dvēselēm, kas atrodas šķīstītavā, padarot viņu uzturēšanos tur īsāku. Tiem, kas ir šajā pasaulē, starppaaudžu atbrīvošana jūs atraisa ar svētībām; un, kas attiecas uz nākamajām paaudzēm, viņi vairs necietīs no senču grēkiem. Pēc atbrīvošanas visas paaudzes jau būs saņēmušas svētību un tās to baudīs šajā pasaulē un mūžībā.
Bērniņi, tagad es jums dodu visizplatītāko lāstu un saišu sarakstu, kas ir visās paaudzēs, lai jūs sāktu jūsu ģenealoģiskā koka atbrīvošanu no tā un būtu brīvi.
Aizvainojuma, naida un atriebības lāsti. Tie nepieļauj piedošanu un ģimenēs un paaudzēs rada daudz šķelšanos.
Noraidījuma lāsti. Šie lāsti liek jums būt noraidītiem un noraidīt savu tuvāko; noraidīšana – tas ir mīlestības trūkums paaudzēs, nežēlīga apiešanās ar vīriešiem, sievietēm vai bērniem.
Senču (dzimtas) lāsti. Tie ir par jūsu vecvecākiem, vec-vec-vecākiem, kas nolādēja savus bērnus, tie iznīcina un šķir laulības.
Okultisma lāsti. Priekšteči raganas vai konsultējās ar raganām un tādā veidā paaudzēs ienāca lāsts. Tas ietver burvību, buršanos, santerismu, spiritismu, melno maģiju, mentālismu, un visu okultismu kopumā.
Seksuālās netikumības (nešķīstības) lāsti sevī ietver: laulības pārkāpumus, laulības šķiršanu, iekāri, abortus, perversijas, prostitūciju, homoseksualitāti, lesbietību, vientuļās mātes, incestu, seksuālu vardarbību un visu nešķīstību kopumā. Tas rada atšķirtību, nabadzību un māju (ģimeņu) un sabiedrību iznīcināšanu.
Traumu lāsti. Par fizisko, psiholoģisko un seksuālo vardarbību bērnībā. Cilvēce paaudzēs ir izpostīta ar mīlestību uz ļaunprātīgu izturēšanos pret bērniem. Šie lāsti rada garīgās problēmas, atkarības, pazudināšanu, atmešanu (pamestību) un pašnāvību.
Maldināšanas (krāpšanas) lāsti. Priekšteči, kuri bija meļi, kuri praktizēja krāpšanos un maldināja citus, atstāja maldināšanas (krāpšanas) garu, lai tas vada nākamās paaudzes. Šis lāsts nes materiālu un garīgu iznīcību un neatkāpjas no nākamajām paaudzēm.
Nāves lāsti. Par asins izliešanu paaudzēs; senči, kuri bijuši nežēlīgi, slepkavas, kuri izlēja viņu tuvāko asinis. Šie lāsti paaudzēs nes nāvi un pazudināšanu.
Skaudības lāsti. Mantkārīgi priekšteči, kam skaudība par cita īpašumu. Skaudība ienāk galvenokārt caur noraidīšanu un okultismu; tā ir iemesls tam, kad liela daļa cilvēces dzīvo apkaunojumā jeb apkaunoti.
Ticības zaudēšanas (atkrišanas) lāsti. Šie lāsti ienāk par okultām praksēm, elkdievību, jo īpaši naudas pielūgsmi. Viņi nes materiālo un garīgo iznīcību.
Iznīcināšanas lāsti. Tie ienāk paaudzēs par okultām praksēm, raganu apmeklējumiem, par alkatību, par azartspēlēm un īpašuma izšķiešanu; ienāk arī par priekšteču lāstiem un seksuālo netikumību (nešķīstību), jo īpaši laulības pārkāpšanu un prostitūciju.
Piesaistes jeb pieķeršanās lāsti. Šie lāsti ienāk par piesaisti (pieķeršanos) bērniem, ģimenei vai materiālām lietām. Šis lāsts ir iemesls tam, ka daudzas dvēseles nevar pamest šo pasauli un klīst pa debesīm, neatrodot ne mieru, ne atpūtu.
Bērniņi, šie lāsti un saites ir paaudzēs visizplatītākie, tāpēc jums jāsāk atbrīvot no tiem savas mātes un tēva ģenealoģisko koku (ciltskoku) ar Svētajām Misēm (33), kurās jums jāpiedalās, nenokavējot vai nevienu no tām neizlaižot, jo tās ir Euharistijas par jūsu priekšteču un mirušo atbrīvošanu. Bērniņi, es jums atgādinu, ka katrā ģimenē Dievs ir nolicis instrumentu un tas ir tas instruments, kuram ir jāatbild par lūgšanu un ģenealoģiskā koka atbrīvošanu.
Caur šo vēstījumu Es dodu jums, maniem bērniem, šo svētību, lai jūs to īstenotu praksē un jūs atbrīvotu sevi, atbrīvotu savus senčus un mirušos, un atbrīvotu jūsu nākamās paaudzes no visiem šiem lāstiem, kas likuši jums sastāvēties (stagnēt) materiāli un garīgi. Dievs un šī Māte, mēs jūs mīlam un mēs vienmēr gribam mūsu bērniņu labumu.
Lai mana Kunga miers paliek jūsos.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Manas Sirds bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.