2017.gada 6.marts, pl.10.40

Mani ļaudis, izejiet no neticīgajām tautām, jo tuvu ir laiks, kad caur Mana Taisnīguma Eņģeli no debesīm uz viņām izliesies uguns lietus

Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei
Mans miers ir ar jums, Mana Tauta, Mans Mantojums.
Mani bērni, lielvalstu valdniekus un iedzīvotājus pārņem ksenofobija un rasisms. Pirms sāksies Mana Dievišķā Taisnīguma dienas, visi repatrianti atgriezīsies savas izcelsmes vietās (etniskajā dzimtenē). Repatriantu iziešana pastiprinās, un visi tie, kuri svešās valstīs sajuta sevi drošībā, redzēs savas cerības un savu likteni nobālam un viņi būs spiesti atgriezties savas izcelsmes valstīs.
Daudzu valstu migrācijas politika neciena to laiku un nenovērtē to ieguldīto darbu, kuri reiz šīs valstis aizveda līdz progresam. Lai īstenotu imigrantu repatriācijas politiku, lielvalstu varas iestādes pilnīgi neko neņems vērā. Ja jūs esat imigrants, viņi nevienu no jūsu tiesībām necienīs un neņems vērā to laiku, kad jūsu dzīvesvieta bija šī ārvalsts.
Mani ļaudis, daudzas tautas pārņems nacionālisms un pienāks laiks, kad visiem tiem, kuri nav pilsoņi, nāksies doties uz savas izcelsmes valstīm (etnisko dzimteni). Imigrantu masveida deportācija īpaši attieksies uz tiem ārzemniekiem, kuru izcelsme ir trešās pasaules valstis. Bezdarbs, resursu trūkums, sociālās un ekonomiskās problēmas, un iedzīvotāju skaita pieaugums daudzas valstis novedīs pie noteiktu mēru pieņemšanas – ārzemnieku masveida deportācijas. No šo mēru pieņemšanas visvairāk cietīs visnabadzīgākās valstis, jo tas tajās radīs lielāku bezdarbu un sociālo, un ekonomisko problēmu pieaugumu.
Mani ļaudis, kas dzīvojat ārvalstu tautās, tuvojas pamestības laiks; jūs dosieties trimdā un neviena svešzemju tauta jūs nepieņems! Esiet modri, Mana tauta, ir laiks jūsu attīrīšanai. Jūs gaida tuksnesis, taču nebaidieties; Es iešu jums pa priekšu un jūs pārklās Mans mākonis; dodieties prom klusi, ņemot līdzi savas mantas, savu sievu un savus bērnus, jo Mana Taisnīguma stunda ir tuvu; pār daudzām valstīm Es nolaidīšu Savu Roku un no tām nepaliks akmens uz akmens. Es jums saku: Sodomai un Gomorai daudz vairāk paveicās, salīdzinot ar to, kas notiks ar laiku beigu nešķīstajām tautām.
Mani ļaudis, izejiet no neticīgajām tautām, jo tuvu ir laiks, kad caur Mana Taisnīguma Eņģeli no debesīm uz viņām izliesies uguns lietus! Mani ļaudis tiks repatriēti un ies cauri tuksnesim, bet nebūs vieni paši. Es vairošu ganus (mācītājus) un ceļvežus, un viņi jūs baros un vadīs, lai jūs droši varētu ierasties pie Manas apsolītās Zemes, Jaunās Jeruzalemes vārtiem!

Jūsu Tēvs, Jahve, Tautu Kungs

Manus vēstījumus dariet zināmus visos zemes galos.