2017.gada 6.novembris, pl.13.55

Mana tauta, kā Augstais un Mūžīgais Priesteris, Es lūdzu jūs daudz lūgties un gandarīt par Maniem priesteriem. Mana Baznīca ir krīzē, tuvojas šķelšanās, neatsakieties no tās

Jēzus Augstā un Mūžīgā Priestera steidzams aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm
Mans miers ar jums, Mana tauta.
Mani bērni, ar katru dienu garīgā cīņa arvien vairāk pastiprināsies; ļaunā spēki uzbrūk Manam ganāmpulkam, visspēcīgākais uzbrukums ir Maniem vismīļajiem (mīļotajiem) un instrumentiem dēļ misijas, kura viņiem ir jāpilda. Daudz lūdzieties par Maniem maziņajiem, par Maniem priesteriem un Manas Baznīcas hierarhiju, jo Mans pretinieks tiem spēcīgi uzbrūk. Paturiet prātā viņus jūsu lūgšanās, neatstājiet tos vienatnē, jo Mans pretinieks meklē viņu kritienu caur Priesterības kalpojumu, ko Es viņiem piešķīru.
Manas Mātes Rožukroņa Sāpīgie noslēpumi, Manu Brūču Rožukronis un Manu Dārgo Asiņu Rožukronis ir spēcīgas bruņas, kas iznīcina tumsības valstības plānus. Iegremdējiet Manus bērnus, Manus priesterus Manās Brūcēs, lai ļaunais tos neatšķirtu no viņu Priesterības kalpojuma; lūdzieties un gandariet par Maniem vismīļajiem un it īpaši tiem, kuri zaudē sevi, pievēršoties modernismam, miesai, New Age, šīs pasaules rūpēm un baudām.
Mani ļaudis, daudzi no Maniem vismīļajiem vairs netic Manas Miesas un Manu Asiņu pārvēršanas (transubstancēšanas) noslēpumam; daži Manu Svēto Upuri veic steigā, bet citi – vienkārši, lai tas tiktu izpildīts. Kādas lielas sāpes Es izjūtu Manā Mīlošajā Sirdī, redzot šos Manas Baznīcas ganus, aptraipot Svēto Priesterības kalpojumu! Viņu vienaldzība un slinkums liek Manai Sirdij asiņot. Cik daudz Es ciešu un raudu, kad redzu tik daudzus Manus priesterus, kuri tika iekārdināti ar Jauno Laikmetu (New Age)! Daudzos Manos Namos ir priesteri, kuri praktizē jogu, reiki un citas okultas tehnikas. Un visskumjākais ir tas, ka, piesārņojot Manu ganāmpulku un darot visas šīs lietas, tās pasniedz tā, it kā tas viss būtu dievišķs.
Daudzi no Maniem Namiem ir kļuvuši par pasaulīgām mājām, tur svin svētkus, tirgojas un izvērš citas darbības, kam nav nekādas saistības ar reliģisko dzīvi. Daudzos Manos Namos ir gani, kuri veic neķītrus aktus; viņos ir iegājis asmodeja gars. Man ir tik skumji, redzot visu šo degradāciju Manas Baznīcas iekšienē! Visi klusē, neviens neceļas; taču vainīgais klusums ir apkaunojums Manai Dievišķībai, kura dziļi skumst Manī un liek debesīm raudāt.
Daudzi no Maniem mīļotajiem šodien, kad Mani ir nodevis Jūdass, ir ļāvuši iekārdināt sevi miesai un pasaulei un atvēruši Mana Nama durvis Manam pretiniekam. Daudzos Manos Namos vairs nedzīvo Mans Svētais Gars. Ak, neticīgie gani, ja jūs neatgriezīsieties un negandarīsiet par jūsu pārkāpumiem (apvainojumiem), Es apliecinu, ka mūžīgā nāve būs jūsu alga! Kad jūs nonāksiet mūžībā, Es pret jums, neuzticīgie gani, atraisīšu Mana Taisnīguma smagumu, un jūs nomirsiet kā pārbiedētas avis! Es steidzami aicinu jūs, neticīgie gani Manā Baznīcā, lai jūs iztaisnojat savu ceļu pirms Mana Brīdinājuma ierašanās; jo, ja jūs to nedarīsiet, kad jūs nonāksiet mūžībā, vieta, kas jūs gaidīs, būs tumsas valstība.
Mana tauta, kā Augstais un Mūžīgais Priesteris, Es lūdzu jūs daudz lūgties un gandarīt par Maniem priesteriem. Mana Baznīca ir krīzē, tuvojas šķelšanās, neatsakieties no tās. Mana tauta, veidojiet lūgšanu ķēdes, gavējiet un gandariet par visiem jūsu garīdzniekiem; tā ka Mana Svētā Gara Gudrība un Gaisma vadītu Manu Baznīcu un Manus ganus uz pestīšanas ceļa.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Augstais un Mūžīgais Priesteris

Manus vēstījumus dariet zināmus visiem Maniem vismīļajiem.