2017.gada 6.oktobris, pl.13.15

Ak, grēcīgā cilvēce, skrieniet sakārtot visus savus rēķinus un atlīdziniet par visiem saviem nāvīgiem grēkiem, jo Brīdinājuma diena ir tuvu un daudzi to neizturēs

Svētā Miķeļa un Ercenģeļu un Dieva Valstības Eņģeļu steidzams aicinājums cilvēcei
Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs. Aleluja, aleluja, aleluja
Lai Visaugstākā miers ir ar jums, labas gribas cilvēki.
Mirstīgie brāļi, pret ļaunuma karapulkiem tiek izcīnītas lielas kaujas. Šīs paaudzes grēks un ļaunums ir nostiprinājuši tumsības valstību. Tas mums ir sāpīgi, redzēt tik daudz ļaunuma, kas kā nezāles ir izaugušas šīs grēcīgās un nepateicīgās paaudzes lielākās daļas sirdī. Cik muļķīgi un neprātīgi jūs esat, dodot priekšroku nevis dzīvībai, bet nāvei! Jūs turpiniet pagriezt muguru vienīgajam, kurš jūs var glābt, mūsu Mīļotajam Tēvam. Debesis raud par jūsu attieksmi, jo mans Tēvs negrib jūsu nāvi, bet lai jūs dzīvotu mūžīgi.
Brāļi, nāk jūsu laiks iešanai cauri mūžībai, un milzīgs daudzums cilvēces nav gatavi šim notikumam. Brīdinājums notvers daudzas dvēseles nāvīgā grēkā un tās tiks zaudētas mūžīgi, jo tās neizturēs tik lielu triecienu. Nabaga dvēseles, klīstošas pa šo pasauli bez Dieva un Likuma, viņu laiks beidzas; ja viņas pēc iespējas ātrāk neatgriežas pie Dieva, Brīdinājuma brīdī viņas tiks zaudētas.
Visaugstākā Vārdā mēs jūs aicinām: Prostitūtas, zagļi, laulības pārkāpēji, laupītāji, netiklie, homoseksuāļi, elkdievības piekopēji, meļi, alkoholiķi, burvji, raganas, okulto prakšu piekopēji un grēcinieki kopumā. Pārdomājiet vēlreiz, jo, ja jūs turpināsiet to ceļu, pa kuru jūs ejat, jūsu ceļā caur mūžību jūsu dvēseles tiks zaudētas! Kad jūs pārsteigs Brīdinājums, jūsu dvēseles neredzēs Dieva gaismu, bet tumsas valstības tumsu.
Mirstīgie, mūžībā jūs pabūsiet no piecpadsmit līdz divdesmit minūtēm jūsu zemes laika; atkarībā no jūsu dvēseles stāvokļa, jūs dosieties uz to vietu, kura atbilstošajā laikā atbilst jums. Tie, kas dosies uz Šķīstītavu, sajutīs uguni, kura attīra dvēseli; un jūs tur ieraudzīsiet to stāvokli, kādā atrodas daudzi jūsu radinieki. Daudzas remdenās dvēseles pavadīs grēcīgās dvēseles uz Elli; tur viņas izjutīs mocības un uguni, kas dedzina un nekad nenodziest, ar kuru tiek sodītas notiesātās dvēseles. Mans Tēvs remdenajām dvēselēm grib parādīt Elli, lai tad, kad tās ar Viņa žēlastību atgriežas atpakaļ šajā pasaulē, kļūtu apzinīgas un izdarītu izvēli. Remdenās dvēseles un grēcīgās dvēseles, mēs jums uzdodam jautājumu: Ja nu jūs Brīdinājumā laikā pretosieties tam, lai pabūtu Ellē? Padomājiet un pārdomājiet, jo uz spēles ir likta jūsu dzīvība un jums atvēlētais laiks beidzas.
Brāļi, ikviens nāvīgs grēks ir jāatzīst un jāizlabo, bet, ja grēks netiek izlabots, tas netiek pilnībā piedots. Jums ir jāveic gandarīšana par visiem nāvīgiem grēkiem pirms jūs saņemat Brīdinājumu, lai jums sava ceļojuma laikā caur mūžību nevajadzētu par tiem nožēlā raudāt. Ak, grēcīgā cilvēce, skrieniet sakārtot visus savus rēķinus un izlabot visus nāvīgos grēkus, jo Brīdinājuma diena ir tuvu un daudzi to neizturēs! Mirstīgie, nestaigājiet plānojot dzīvi īstermiņā un ilgtermiņā; drīzāk jums ir jāuztraucas par savas dvēseles glābšanu, jo dzīve šajā pasaulē – tā ir elpa.
Jūs esat ēna un putekļi, mēle un iedomība; šodien jūs esat, rīt jūsu vairs nav. Pārtrauciet satraukties par šīs pasaules lietām, jo jūs labi zināt, ka šī pasaule drīz beigsies. Dzīvojiet labāk, lai izpatiktu Dievam un tiektos pēc Debesu dārgumiem, kas rīt jums sniegs mūžīgās dzīves prieku.
Lai Visaugstākā miers paliek jūsos, labas gribas cilvēki.

Jūsu brāļi: Erceņģelis Miķelis, Erceņģeļi un mana Tēva Valstības Eņģeļi.

Dieva sēkla, mūsu vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.