2017.gada 7.jūnijs, pl.15.30

Es atkal aicinu jūs, vecāki, lai jūs savās mājās kontrolētu tehnoloģijas izmantošanu

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums cilvēcei
Mani bērni, mana Kunga miers ir ar jums un mana Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Mani bērni, man ir ļoti skumji un es daudz ciešu par visiem maniem bērniem, kuri dzīvo brīvās attiecībās, laulības pārkāpšanā vai viņiem ir sekss ārpus Sakramentālās Laulības, kā tas ir ar manas jaunatnes lielāko daļu. Es saku kā cilvēces Māte, ja jūs neiztaisnosiet savas gaitas un neatgriezīsieties uz Pestīšanas ceļa, daudzi no jums pēc Brīdinājuma vairs neatgriezīsies šajā pasaulē. Jūsu grēks, ja jūs nenožēlosiet un par to negandarīsiet, būs jūsu nosodījums. Ziniet, ka, ejot cauri mūžībai, vieta, kur jūs apstāsieties, būs Elle un ļoti maz būs to, kas no tās atgriezīsies šajā pasaulē.
Tik daudz asaru es izleju par jums, mani bērni, jūs nezināt, cik daudz sāpju es izjūtu manā Sirdī no nešķīstības ērkšķiem, ar kuriem jūs katru dienu pienaglojat mani par šo grēku. Jūs nezināt, cik lielas ir mana Dēla sāpes, redzot jūs aptraipām Dieva Bauslības Sesto Bausli. Lielākā daļa cilvēces sevi zaudēs izlaidībā un seksuālā nešķīstībā. Nešķīstības dēmons daudzus jaunus vīriešus un sievietes aizvilks uz elli; tas ir viens no grēkiem, par kuru visvairāk dvēseļu tiks notiesātas.
Es atkal aicinu jūs, vecāki, lai jūs savās mājās kontrolētu tehnoloģijas izmantošanu. Mani bērni un mani jaunieši ar šodienas tehnoloģiju rīkojas ļaunprātīgi, jo īpaši mobilo telefonu, datoru un televizoru. Daudzi to izmanto, lai skatītos pornogrāfiju un tur viņos ieiet nešķīstības dēmons, kas ved uz mūžīgo nāvi; citi to izmanto, lai iekļūtu okultisma pasaulē, mācoties maģiju vai spēlē izmantojot spiritisma dēlīti; daudzi citi to izmanto, lai klausītos sātanisko metālistu mūziku, kas galu galā viņus aizved prom no ģimenes un Dieva, iegremdējot tos tumsā, kur viņi paliks, ja vien no visa tā neatteiksies.
Vacāki, ierobežojiet šīs tehnoloģijas izmantošanu vakara un nakts stundās, jo daudzi no maniem bērniem un jauniešiem neatpūšas, tāpēc, ka viņi ir kā pielipuši telefonam, datoram vai televizoram, redzot to, ko viņi nedrīkst darīt, un klausoties to, kas viņiem nebūtu jāklausās! Es saku jums, vecāki, Debesis ļoti skumst par daudzu no jums visatļautību, un ja tā turpināsies, tad, visticamāk, jūs kopā ar saviem bērniem tiksiet zaudēti. Ellē ir vieta, kur atrodas daudzas ģimenes, kas ir nosodītas par vecāku visatļautību. Tehnoloģijas dēmons nozog dvēseli daudzām ģimenēm.
Bērniņi, lielākajā daļā mūsdienu māju, māju visā pasaulē, Dieva Gars ir aizstāts ar Lucifera tehnoloģiju. Daudzās mājās vairs nelūdzas manu Svēto Rožukroni un ir ļoti maz tādu ģimeņu, kurās šodien atvēl laiku lūgšanai. Šāda atsvešināšanās no Dieva ir tas, kas tik daudzas ģimenes noved pie garīgās nāves.
Atgriezieties, vecāki, lai jūs savās mājās atsāktu lūgties un skaitītu manu Svēto Rožukroni, tā ka tehnoloģijas dēmons no tiem atstātos! Apgūstiet Dieva Likuma Baušļus un pielietojiet tos praksē; iemāciet tos saviem bērniem, lai jūs un viņi neturpinātu tos pārkāpt; savās ģimenēs iepotējiet labus pamatus morālajai un garīgajai atdzimšanai.
Lai mana Kunga miers paliek jūsu mājās.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze.

Manas Sirds bērniņi, manu vēstījumu dariet zināmu visai cilvēcei.