2017.gada 7.maijs, pl.09.30

Zemes karapulki, tā stunda nāk; esiet piesardzīgi un modri, jo tūlīt, tūlīt jūsu pasaulē sāksies kauja
Jēzus Dievišķā Bērna katedrāle. Bogota, Kolumbija

Svētā Miķeļa un Debess Karapulku steidzams aicinājums Dieva tautai
Mirstīgie, cildiniet un slavējiet Jahvi (Kungu).
Kas ir kā Dievs. Neviens nav kā Dievs.
Brāļi un māsas, Visaugstākā miers ir ar jums un mūsu palīdzība un aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Brāļi un māsas, žēlsirdības dienas jau tuvojas beigām, vēl iztrūkst vien mūsu Tēva Brīdinājums, lai var sākties Viņa Dievišķā Taisnīguma laiks.
Jau tuvākajā laikā atkal atskanēs Debesu bazūnes, vēstot, ka nāk jūsu iešana cauri mūžībai. Sagatavojieties, mirstīgie brāļi un māsas, jo ir jāsākas jūsu attīrīšanai. Tagad nāk garīgās kaujas dienas, kurās jums nebūs atelpas, jo jums uzbruks ļaunā armija un ar visiem līdzekļiem mēģinās panākt, lai jūs krītat; Dieva tauta, esiet piesardzīgi un modri caur lūgšanu, gavēšanu un gandarīšanu, tā ka jūs varētu tikt galā ar garīgās tumsas dienām, kas tuvojas.
Brāļi un māsas, atgādinām, ka mēs esam jūsu rīcībā; sauciet mūs un mēs nāksim jums palīgā; jūsu brāļi Erceņģeļi un Debess Karapulku Eņģeļi, mēs, kurus vada mūsu mīļotais brālis Miķelis, un mēs kalpojam mūsu Tēvam un mūsu Dievmātei un Karalienei Marijai. Mūsu Tēvs mums ir piešķīris žēlastību spēt garīgi palīdzēt jums jūsu garīgās kaujas dienās. Mēs vēlamies pateikt, ka, pirms jūs saucat mūs, vispirms lūdziet atļauju mūsu Tēvam, lūdzoties „Tēvs mūsu…”; tad jums ir jāsauc mūsu brālis Miķelis ar viņa kaujas saucienu: „Kas ir kā Dievs! Neviens nav kā Dievs!” (atkārto 3 reizes). Un tad mēs nāksim pie jums kā sabiedrotie, lai sniegtu jums visu mūsu palīdzību un aizsardzību.
Brāļi un māsas: „Kas ir kā Dievs, neviens nav kā Dievs!”
Es esmu jūsu brālis Miķelis un es gribu jums vēlreiz atgādināt, ka jums ir jābūt gataviem un sagatavotiem garīgajai kaujai. Es atgādinu jums, zemes karaspēks, ka, pirms jūs ieejat kaujā, jums ir jānodrošinās ar jūsu Garīgajām Bruņām. Esiet uzmanīgi, lai jūs necīnītos bez jūsu Bruņām, jo jūs riskējiet tikt pakļauti ļaunuma spēku uzbrukumam! Atcerieties, ka jūsu cīņa ir ne pret cilvēkiem no miesas un asinīm, bet pret valdībām un varām, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem gariem kuri mīt debess telpās. (Efeziešiem 6.12).
Brāļi un māsas, esiet gatavi kā labi karavīri, izmantojiet garīgos ieročus, ko Dievs jums ir devis; kuri ir vareni Garā, lai gāztu cietokšņus. Zemes karapulki, tā stunda nāk; esiet piesardzīgi un modri, jo tūlīt, tūlīt jūsu pasaulē sāksies kauja! Veltieties man un Debess Karapulkiem; šo veltīšanos paplašiniet uz jūsu ģimenēm, radiniekiem, kaimiņiem un draugiem, lai ar mana Tēva Žēlastību un Žēlsirdību jūs vienmēr būtu aizsargāti.
Jums ir jābūt Garīgo Bruņu rokasgrāmatai, ko mans Tēvs jums nosūtīja caur brāli Enohu. Jo tur ir lūgšanas un rožukroņi, kronīši, kas jums jālūdzas garīgās kaujas dienās. Bruņu lūgšanām jābūt visai Dieva tautai un zemes karaspēkam, tā ka viņi spētu novērst ļaunā spēku uzbrukumus. Izpildiet norādījumus un rekomendācijas, ko mēs nosūtīsim jums caur vēstījumiem, kurus saņem Enohs, tāpēc, ka tie jūs vadīs un instruēs garīgajā karā. Brāļi un māsas, rīkojieties atbilstoši mūsu norādījumiem un esiet gatavi un sagatavoti, jo garīgā kauja jūsu pasaulē ir gatava sākties. Es dodu jums šo lūgšanu – veltīšanos man un Debess Karapulkiem, lai jūs to veiktu katru reizi, kad ieejat garīgā kaujā.

VELTĪŠANĀS LŪGŠANA SVĒTAJAM MIĶELIM UN DEBESS KARAPULKIEM, IEEJOT GARĪGĀ KAUJĀ

Jūsu brāļi, Erceņģelis Miķelis un Erceņģeļi, un Debess Karapulku Eņģeļi.
Slava Dievam. Aleluja, aleluja, aleluja.

Labas gribas cilvēki, mūsu vēstījumu dariet zināmu visai cilvēcei.