2017.gada 9.aprīlis, pl.09.10

Mani bērni, ja jums ir nāvīgs grēks, Es lūdzu jūs nākt pie prāta, pārstāt grēkot un atgriezties pie Dieva tik ātri, cik vien iespējams

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei
Mani bērni, Mans miers ir ar jums.
Arvien tuvāk nāk jūsu iešana cauri mūžībai. Kad jūs tur ieradīsieties, par jums spriedīs Mana Augstākā Tiesa un jūs zināsiet cik daudz esat mīlējuši un kalpojuši, un cik daudz mīlestības un kalpošanas neesat realizējuši. Kad jūs ieradīsieties, tur jūs gaidīs jūsu Sargeņģelis, lai ievestu Tiesas zālē. Tur Svēto dvēseļu sabiedrībā būs Mana Māte, aizbildinot par jums. Pēc tiesas Mani eņģeļi jūs aizvedīs uz vietu, kas atbilst jums pēc jums noteiktā sprieduma. Debesīs (Paradīzē) nonāks skaitā neliels mazākums; cilvēces izteikti lielākā daļa dosies uz Šķīstītavu vai Elli.
Mani bērni, Es vēlreiz saku: cik vien iespējams bieži uzņemiet Manu Miesu un Manas Asinis, lai jūs varētu tikt garīgi nostiprināti un jūsu dvēsele spētu izturēt iešanu cauri mūžībai. Manu bērnu lielāko daļu gaida Šķīstītavas attīrošā uguns un šo grēcīgo un nepateicīgo paaudzi gaida Elles dedzinošās ugunis.
Mani bērni, Šķīstītava ir vieta, kur attīrās dvēseles, kuras nebija pilnīgā mīlestības kopībā ar Dievu un viņu brāļiem šajā pasaulē. Tā ir sadalīta trijos līmeņos: augstais, vidējais un zemais, un katrā līmenī ir dažādas vietas izpirkšanai. Augstā un vidējā Šķīstītava ir mīlestības attīrīšanas vieta, kur dvēseles cieš no Dieva klātbūtnes trūkuma. Pirmo Šķīstītavu apmeklē Mana Māte un Mani Eņģeļi, un Viņa, Mana Māte, ir atbildīga par dvēseļu paaugstināšanu uz Debesīm, kad viņas beigs savu attīrīšanu. Otro Šķīstītavu apmeklē tikai Mans mīļais Miķelis; Viņš ir dvēseļu sargs un nolaižas līdz šai vietai, lai aizvestu dvēseles uz pirmo Šķīstītavu; uz viņa svētkiem vai tajos gadījumos, kad tas ir Dieva Dievišķās Gribas noteikts. Manas Mātes Svētā Aizbildniecība par labu dvēselēm ļauj daudzām dvēselēm pacelties Debesīs un citas tiek atbrīvotas no mūžīgās uguns.
Trešā Šķīstītava ir liesmojošas uguns vieta, attīrīšanās uguns, kas sadedzina visu ļaunumu un grēku. Tur dvēselēm tiek atgādināts par visu ļaunumu un grēku, ko tās ir darījušas, un par visu mīlestības trūkumu, kas tām bija attiecībā uz Dievu un viņu brāļiem šajā pasaulē. Tā ir tumsas un attīrīšanas vieta, kur dvēseles cīnās ar dēmoniem, kas pamudināja viņas krist un gandrīz pazudināja. Uz trešo Šķīstītavu aiziet dvēseles, kuras šajā pasaulē tika atdalītas no Dieva un dzīvoja grēkā. Taču kāds par viņām ir lūdzies vai viņas pirms nāves saņēma piedošanu, vai bija uzticīgas Manai Mātei un pieņēma Viņas Skapulāru, vai viņas sasniedza Manas Mātes Rožukroņa spēks, vai Mana Žēlsirdība pret dvēselēm un viņas netika zaudētas uz visiem laikiem. Es saku jums, Mani bērni, ka jums šīm trešās Šķīstītavas dvēselēm jāveltī Svētās Mises un žēlsirdības darbi, vienīgi tas kalpos to stiprināšanai viņu garīgajā cīņā. Šķīstītavā tās ir nožēlojamākās dvēseles un tāpēc jums īpaši par viņām jālūdzas. Šīm dvēselēm nepieciešams daudz lūgšanu, lai tās attīrītu sevi un dotos uz Debesu Godību.
Mani Bērni, Debesis (Paradīze), Šķīstītava un Elle ir garīgas vietas, kur beigās nonāk dvēseles pēc tranzīta cauri šai pasaulei. Es gribu, lai tas būtu skaidrs, ka tās nav valstis (valstiski veidojumi, teritorijas), tās ir vietas. Līdzīgi tam kā jūs ieņemat vietas šajā pasaulē, tā tas ir arī mūžībā, ar vienu atšķirību – dvēseļu izvietošanai telpas ir izveidotas garīgi. Debesis ir garīgas Mīlestības, Miera, Prieka un Pilnības vieta Dieva sabiedrībā. Šķīstītava – tā ir garīga mīlestības attīrīšanas vai uguns attīrīšanas vieta; Elle – tā ir vieta mokām un garīgai ugunij, kas deg un nav nodzēšama, kur nonāk dvēseles, kas ir sacēlušās pret Dievu. Es to visu paskaidroju, lai jūs apzinātos un zinātu, ka mūžībā nav konkrētu valstu, bet vietas.
Mani bērni, ja jums ir nāvīgs grēks, Es lūdzu jūs nākt pie prāta, pārstāt grēkot un atgriezties pie Dieva tik ātri, cik vien iespējams. Es to saku tāpēc, ka, ja Manā Brīdinājumā Es jūs pārsteigšu nāvīgā grēkā, jūsu dvēsele nonāks Ellē un tur būs ļoti maz to, kuri atgriezīsies šajā pasaulē. Atgriezīsies vienīgi tie grēcinieki, kuri ir nožēlojuši grēkus un grib mainīt savu dzīvi; tiem tiks dota iespēja atgriezties, lai atgrieztos uz Pestīšanas ceļa un novērstos no grēka. Tie, kuri nenožēlos pirms Mana Brīdinājuma, mirs; apdomājieties, dumpīgie bērni, jo tuvojas Mana Brīdinājuma diena.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Manu vēstījumu dariet zināmu visai cilvēcei.