2018.gada 1.maijs, pl.15.15

Mani bērni, katras garīgās durvis, kas jums ir atvērtas, aizveriet ar piedošanu, grēku nožēlošanu, gavēšanu, lūgšanu un gandarīšanu, lai neviens miesas dēmons nevar jums likt iet pazušanā

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņam uzticīgajiem ļaudīm
Mans miers ir ar jums, Mani bērni
Šī pasaule atrodas tumsas varā, Mani uzticīgie bērni cieš no ļaunā un viņa ļauno emisāru uzbrukumiem. Mana tauta sākusi iet cauri attīrīšanas tuksnesim; visi miesas dēmoni atrodas brīvībā un daudzas dvēseles tiks pazaudētas šo ļauno būtņu uzbrukumos. Jūsu prāts ir kaujas lauks, tāpēc jums ir jāaizsargā to ar lūgšanu, it īpaši ar cīnītāja lūgšanu; saistot un sasaistot Manā Vārdā jebkuru sagūstīto domu, kas grib nozagt jums mieru.
Mani bērni, katras garīgās durvis, kas jums ir atvērtas, aizveriet ar piedošanu, grēku nožēlošanu, gavēšanu, lūgšanu un gandarīšanu, lai neviens miesas dēmons nevar jums likt iet pazušanā. Lūdzieties par iekšējo dziedināšanu, no visas sirds piedodot visiem tiem, kuri jums ir nodarījuši kaitējumu visā jūsu eksistēšanas laikā un atvainojieties visiem tiem, kurus esat aizvainojuši. Vienīgi ar piedošanu jūs varat aizvērt dvēseles atvērtās čūlas; tikai piedodot un ja jums ir piedots, jūs varat tikt iekšēji dziedināti.
Mans ganāmpulks, visas nepiedošanas nogulsnējas zemapziņā un laika gaitā tās pārtop aizvainojumā; aizvainojums iesakņojas, pārtopot naidā, un naids – rūgtumā; visi šie nepiedošanas dēmoni nomāc prātu tiem, kuri pretojas piedošanai. Traumas, nedrošība, depresijas, satraukums, nervozitāte un citas garīgās problēmas ir piedošanas trūkums; katra rūgtuma sakne ir mīlestības un piedošanas trūkums.
Lūdzieties par savu iekšējo bērnu, kas ir jūsos, ja viņš cieta bērnībā saistībā ar fizisku vai psiholoģisku vardarbību, ļaunprātīgu izmantošanu vai mīlestības trūkumu. Es jums to saku, Mani bērni, jo lielākā daļa psiholoģisko problēmu pieaugušajiem sakņojas bērnībā dēļ traumām, ko radījusi slikta izturēšanās pret viņiem un viņu ļaunprātīga izmantošana. Ja bērns jūsu iekšienē ir traumēts, tas nomāks pieaugušā prātu un viņš cietīs no depresijām un bailēm. Lūdzieties tad, mani maziņie, par bērna, kas atrodas jūsos, iekšējo izdziedināšanu, lai jūs varētu iegūt mieru savā prātā, miesā (ķermenī) un garā, un tādējādi neviens garīgais dēmons nevarētu traucēt jūsu līdzsvaru.
Nāciet pie Manis Manos Mājokļos un lūdziet Mani dziedināt jūsu iekšējo bērnu no sliktas izturēšanās vai ļaunprātīgas izmantošanas, un Es labprāt to darīšu, ja jūs atvērsiet savu sirdi piedošanai un ļausiet sevi piepildīt ar Manas mīlestības spēku, kas jūs darīs brīvus. Es esmu ideāla Mīlestība un mīlestībā nav baiļu. Tuvojieties Man, nebaidieties, pārplēsiet savu sirdi un atveriet to piedošanai, un Es jums apliecinu, ka visas jūsu bailes, baiļošanās, nedrošības, depresijas un traumas pazudīs un tās vairs netraucēs jūsu dvēseles mieru.
Es gaidu Manus maziņos, neaizkavējieties, izpeldieties piedošanas, mīlestības un žēlsirdības Avotā, un jūs būsiet tīri. Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu.
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei