2018.gada 1.oktobrī, pl.14.15

Mans ganāmpulks, esiet gatavi, lai jūs nekas nepārsteidz; kad notikumi atraisīsies, palieciet mierā un lūdzieties daudz intensīvāk

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Mana ganāmpulka avis, Mans Miers ar jums.
Mans ganāmpulks, ļoti drīz jūs sāksiet iet cauri attīrīšanas tuksnesim uz apsolīto zemi – Manu Debesu Jeruzalemi. Nebaidieties, Manas avis. Es un Mana Māte, mēs jūs pārraudzīsim; mēs jūs vadīsim caur šī mūsu Albricias (Labo ziņu dāvanu – tulk.) Vēstneša vēstījumiem; Mani vēstījumi par pestīšanu jūs iemācīs un tie jūs vadīs jūsu ceļā cauri tuksnesim. Esiet ļoti labi informēti par Maniem vēstījumiem, jo tie parādīs jums ceļu, lai jūs varētu droši nonākt līdz Mana Jaunā Radītā vārtiem.
Mana ganāmpulka avis, esiet uzmanīgi un modri, neaizmirstiet lūgšanu; vienmēr bez bailēm un ar Manu Asiņu spēku atsakieties no katras ļaunā dedzinošās bultas, kas nāk jūsu prātā un domās. Neļaujiet bultām iekļūt jūsu domās; kad jūtat uzbrukumu, nekavējoties noraidiet to, jo, ja jūs ļausiet bultām iekļūt jūsu prātā, tās kļūs spēcīgākas un pārņems kontroli pār to un jūsu ķermeni. Tā Mans pretinieks pārņem dvēseles.
Atkal Es atgādinu jums, ka jūsu prāts ir kaujas lauks, kurā notiks garīgās cīņas; tāpēc, Mans ganāmpulks, jums ir jānostiprina jūsu prāts ar lūgšanu un ar Manu Vārdu, kas ir Gara Zobens; un jums ir jāstiprina arī jūsu miesa, barojot sevi ar Manu Miesu un ar Manām Asinīm, lai jūs varētu atvairīt visus uzbrukumus, kurus Mans pretinieks jums sūtīs caur garīgo garu (prāta garu).
Sargieties, Manas avis, no visa, kas mudina jūs uz grēku; novērsieties no sliktas kompānijas un pasaulīgām draudzībām, jo tās aizvedīs jūs līdz bojāejai. Pasaule un Dievs nav savienojami; atcerieties, ka tas, kas ir likts uz spēles, ir jūsu dvēseles pestīšana. Vecajam cilvēkam ar viņa trūkumiem un grēkiem ir jāmirst, lai varētu atdzimt jaunais, pilnīgi garīgais cilvēks; tikai jaunie cilvēki varēs apmesties Manā Jaunajā Radītajā.
Visam ir jāsākas, saspringtais miers gatavojas atdot vietu bēdām un ciešanām; viss tiks atraisīts, kad jūs to vismazāk gaidīsiet. Debesīs putni jums dos zīmi ar viņu migrāciju; kad tas sāk notikt, jūs zināsiet, ka ir pienācis Dievišķā Taisnīguma laiks. Mans ganāmpulks, Mans radītais tūlīt, tūlīt nonāks šokā (satricinājumā); tūlīt, tūlīt sāksies sliktas ziņas un traģēdijas; un šī cilvēce vēl joprojām ir apmāta ar grēku. Viņu acis un ausis ir aizsaitētas realitātei, kas tūlīt, tūlīt sāksies.
Mans ganāmpulks, esiet gatavi, lai jūs nekas nepārsteidz; kad notikumi atraisīsies, palieciet mierā un lūdzieties daudz intensīvāk. Notikumu gaitu mīkstinās vienīgi ķēdes (nemitīgā) lūgšana; jūs pasargās vienīgi jūsu lūgšanas un slavēšana. Nekas cits jums nepalīdzēs. Dievišķais Taisnīgums aizies garām tur, kur lukturi degs ar lūgšanu; Dieva taisnīguma Eņģeļi nepieskarsies tām mājām, kur atrodas IXTUS. Tāpēc, Mans ganāmpulks, jums ir jāsteidz novietot IXTUS jeb zivs zīmi uz jūsu māju ieejas durvju sliekšņa (ieejas durvju ārpusē), jo Dievišķā Taisnīguma dienas tūlīt, tūlīt sāksies. Palieciet Manā Mierā, Mana Ganāmpulka avis.
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mūžīgais Gans, Jēzus, visu laiku Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei