2018.gada 11.septembris, pl.13.20

Sagatavojiet sevi, Mans ganāmpulks, jo Manas Baznīcas Golgātas dienas jau sākušās

Jēzus Labā Gana ārkārtīgi steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Mans ganāmpulks, Mans Miers ir ar jums.
Mans mazais Nabi, Mans Vikārs cieš klusējot dēļ uzbrukumiem un šķelšanos Manā Baznīcā. Daudzi kardināli, bīskapi un priesteri vairs nav paklausīgi viņam un daudzās valstīs šķelšanās jau ir sākusies. Kardinālu Kolēģija ir sašķēlusies, viņu starpā valda intrigas un dalīšanās; vieni par labu pašreizējam Pāvesta, otri – pret pašreizējo Pāvestu.
Dumpīgo kardinālu grupa vēlas pašreizējā Pāvesta atkāpšanos no amata un, kas vēl sliktāk, viņi grib savā starpā nosvinēt jaunu Konklāvu, lai nosauktu jaunu Pāvestu. Tam ir jānotiek un tas notiks, un jūs jau zināt, kas sēdēs Pētera Krēslā. Mans ganāmpulks, Es lūdzu jūs lūgties par abiem maniem Pāvestiem, kuri ir ievēlēti kanoniski, jo, kad atraisīsies Shizma, viņu dzīvības būs apdraudētas. Neviens no maniem diviem esošajiem Vikāriem nav pieņemts Vatikānā pilnībā.
Vatikāna bankas skandāli, pedofīlijas un nešķīstības skandāli, kā arī Mana Vikāra iedvesmotās jaunās reformas – tas ir kūstošs detonators, kas tūlīt, tūlīt aizdegsies, un tas eksplodēs kā visdestruktīvākā garīgā hekatomba (milzīgs asiņains upuris) visā Baznīcas vēsturē. Shizma tūlīt, tūlīt izlauzīsies, miljoniem dvēseļu zaudēs ticību un viņi pametīs Manu Baznīcu; šīs tuvojošās garīgās krīzes apstākļos vienīgi tie, kas savu ticību ir salikuši Manī, spēs stāvēt stingri šajā garīgajā krīzē, kas jau ir tuvu.
Mana Baznīca grīļosies, bet tā nekritīs, jo Es esmu Klints, kas to balsta. Haosa vidū tiks ievēlēts jauns Pāvests, bet tas nenāk no Manis. Antipāvests dos pavēli slēgt Manus Dievnamus un apgānīt Manus Tabernākulus; Mani ikdienas dievkalpojumi tiks apturēti un Mans uzticīgais ganāmpulks tiks pakļauts vajāšanām, tos ieslodzīs un spīdzinās. Būs jauna inkvizīcija un daudzi no Maniem uzticīgajiem bērniem mirs kā mocekļi. No brīža, kad dumpinieki izvēlēs savu jauno Pāvestu, Manam Vikāram vajadzēs bēgt no Romas, jo, ja viņš to nedarīs, viņa dzīvība būs apdraudēta. Manas Mātes pravietojums Fatimā tūlīt, tūlīt tiks izpildīts visā savā pilnībā.
Mana ganāmpulka avis, lūdzieties, gavējiet un gandariet par rūgto kausu, ko izdzers Mans Vikārs un Mana Baznīca. Garīgā krīze jau gatava izlauzties, Es lūdzu jums daudz drosmes un nelokāmu ticību, lai jūs varētu tikt galā ar šīm Manas Baznīcas attīrīšanas dienām; neļaujiet nekam un nevienam jūs atdalīt no Mana Evaņģēlija un Mācības. Atcerieties, ka par visu šo krīzi jums jau iepriekš paziņoja Mana Māte un mūsu instrumenti; Mana Baznīca ir jāattīra, lai rīt var atdzimt Jaunā Baznīca, kura būs nabadzīga, pazemīga, vienkārša, bet bagāta ar Mana Svētā Gara Dāvanām un Harizmām. Harizmātiska Baznīca, pilnīgi atvērta un gatava kalpot Manam Ganāmpulkam. Tā būs Manas Jaunās un Debesu Jeruzalemes Baznīca.
Sagatavojiet sevi, Mans ganāmpulks, jo Manas Baznīcas Golgātas dienas jau sākušās. Atbalstiet Manus Pāvestus ar jūsu lūgšanām un nepametiet Manu Baznīcu; stāviet stingri ticībā un apvienojieties ar Manu Māti, lūdzoties Svēto Rožukroni; visā pasaulē izveidojiet lūgšanu ķēdes, lai to neuzvarētu elles vārti. Pēc Mana Svētā Rožukroņa Sāpīgo noslēpumu lūgšanas, lūdzot stiprināt Manu Baznīcu, veiciet Mana mīļotā Miķeļa eksorcismu. Drosmi, Mans ganāmpulks, nebaidieties, visam ir jāizpildās, kā tas ir rakstīts. Debesis un zeme zudīs, bet Mani Vārdi nezudīs. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Debesu Valstība ir tuvu.

Jūsu Mūžīgais Gans, Jēzus, visu laiku Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.