2018.gada 13.augusts, pl.14.20

Mani bērni, tuvojas Lielās Negantības dienas, kurās Es vairs nebūšu ar jums Manu Tabernākulu klusumā

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņam uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mani bērni, Mans Miers ir ar jums.
Mans mazais Nabi, vulkānu dusmas radīs daudz nelaimju, veselas valstis izzudīs un zeme vaidēs dzemdību pēdējās sāpēs. Tūlīt, tūlīt izlauzīsies ērgļa valsts lielais dzeltenais pūķis, uguns, kas izaugs no tā dzīlēm, sagraus šo lielo valsti. Ak, cik daudz sāpju un nelaimju radīs radītajam vulkānu pamodināšana! Tas skars miljoniem cilvēku un daudzas tautas klīdīs sērās par viņu bērnu zaudēšanu.
Jūru ūdens celsies un milzu viļņi, kas pārsniegs piecdesmit metrus, skalos piekrastes reģionus. Mani bērni, jums nāksies pierast sadzīvot ar dabas katastrofām, jo jūs labi zināt, ka Visums ir satricināts un pār nepaklausīgajām tautām no debesīm nāks sods.
Ak, bezdievīgās valstis, jūsu dienas ir saskaitītas, nosvērtas un izmērītas! Mans Dievišķais Taisnīgums jūs apmeklēs ļoti drīz un vienīgi taisnīgie, kuri tajās dzīvo, tiks izglābti. Visi grēcinieki un ļaunā strādnieki, kuri dzīvo šajās valstīs, pazudīs Mana Taisnīguma ugunīs; no bezdievīgajām valstīm nepaliks pat atmiņu.
Mana tauta, tuvojas lielās bēdas, sagatavojieties Armagedonam. Bēdu un sāpju vidū Es nosūtīšu jums Manu Brīdinājumu, kas būs atvieglojums un cerība Manai tautai; bet bezdievjiem, ja tie neatgriezīsies, tas būs viņu beigas un notiesāšana. Ar Visuma satricinājumu dienas saīsināsies vēl vairāk; laika ilgums sasniegs 12 stundu robežu. Tad sāksies lielās attīrīšanas dienas.
Mani bērni, zīme: saule tumsā un Mēness asinīs, izpildīja Joēla pravietojumu (Joēls 2,31 „Saule tiks pārvērsta tumsā un mēness asinīs, pirms nāk Kunga lielā un briesmīgā diena.” – King James Version (KJV)). Sagatavojieties tam, ka tuvojas Kunga lielā un briesmīgā diena. Mani Vārdi šajās laiku bveigās tiks izpildīti, kā tas ir rakstīts. Debesis un zeme zudīs, bet Mani Vārdi nekad nezudīs. (Mateja 24,35). Viss tiek izpildīts, un Mana Taisnīguma laikā viss tiks pabeigts.
Mani bērni, tuvojas Lielās Negantības dienas, kurās Es vairs nebūšu ar jums Manu Tabernākulu klusumā. Nāciet Mani apmeklēt un mierināt, jo Man ir ļoti skumji un vientuļi; nepaejiet garām Maniem Namiem; ienāciet, jo Es jūs gaidu, Es gribu pārveidot jūsu dzīves un un dot jums Manu svētību. Nāciet un vakariņojiet kopā ar Mani, lai jūs varat stiprināties miesā, garā un dvēselē; atcerieties, ka tuvojas dienas, kad Mani Nami tiks slēgti, Mani Tabernākuli apgānīti un Mana Dievišķība tumsas bērnu sabradāta un aptraipīta. Nāciet un kopā parunāsim, pasteidzieties, neaizkavējieties; un, tāpat kā Emmausa mācekļi, teiksiet arī jūs: Kungs, paliec pie mums, jo vakars jau tuvojas beigām, un nāk nakts. (Lūkas 24,29).

Jūsu Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā.
Mīļotais, kurš nav Mīļotais

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei