2018.gada 15.augusts, pl.16.05

Es steidzami aicinu visus manus bērnus, kuri zina par priekšā stāvošajiem notikumiem, kā misionāriem, kas ir saskaņā ar kristību, evanģelizēt visus tos, kas nezina pravietojumus par šīm laiku beigām

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga miers lai ir ar jums visiem.
Mani maziņie, pasaule gatavojas ienirt haosā, cilvēces milzīgais vairākums nožēlos, ka viņi nav gribējuši izmantot Dieva Žēlsirdību un par to, ka nav pievērsuši uzmanību aicinājumiem no Debesīm, kas mudina uz atgriešanos. Viss tūlīt, tūlīt mainīsies, mana Tēva radītais jau ir nonācis transformācijas (pārveides) pēdējā posmā, un tas būs viens no pārbaudījumiem, kas cilvēcei atnesīs vēl vairāk nelaimju.
Vulkānu ķēdes pamošanās pārvietos tektoniskās plāksnes, un tas novedīs pie tā, ka kontinenti sāks sadalīties. Sagatavojieties, bērniņi, jo Visuma satricinājums izraisīs to, ka daudzas uguns bumbas dosies uz zemi; debesu uguns, ar kuru mans Tēvs sodīs bezdievīgās valstis. Mani bērniņi, kas dzīvojiet dumpīgās tautās, dodieties prom no galvaspilsētām un meklējiet augstākas vietas, jo bezdievīgajām valstīm tuvojas sods; pulcējieties lūgšanā un neaizmirstiet manu Svēto Rožukroni, jo viņš būs jūsu aizsardzība soda dienās, kas tuvojas grēcīgajām tautām. Kad sāks krist uguns, nekrītiet panikā, tas, kas jums ir jādara – ieslēdzieties savā mājoklī un lūdzieties manu Svēto Rožukroni un 91.psalmu, visos laikos slavējot Dieva Godība.
Neaizmirstiet novietot IXTUS jeb zivs zīmi uz mājas ieejas durvīm, lai jūs varētu būt aizsargāti un jūsu mājokļi tiktu saglabāti Dievišķā Taisnīguma pār šīm tautām laikā. Visas valstis, kas ir apstiprinājušas abortu, laulības starp viendzimuma pāriem, dzimumu ideoloģiju (genderismu) un citus likumus, kas ir pret dabu, sodīs Dieva Taisnīgums, daudzi tiks izdzēsti no zemes virsas. Sods nāks arī pār tām valstīm, kur valda netaisnība, kur viņu valdnieku korupcija ir nosmacējusi Dieva tautu, kur ir palielinājies grēks un ļaunums. Mans Tēvs sodīs šīs valstis, vietas, kur visvairāk ļaunuma; pilsētu un ciemu nezāles tiks izrautas, tā ka paliks tikai laba raža.
Mājas, kurās jūs lūdzaties manu Svēto Rožukroni, Dieva Taisnīgums neskars; neviens no to iedzīvotājiem neies bojā, nedz viņu mājokļi cietīs zaudējumus. Mana Svētā Rožukroņa spēks jūs pasargās un es, jūsu Debesu Māte, es jūs pārklāšu ar manu Mātes Apmetni, tāpat kā to dara vista ar saviem cāļiem. Tāpēc nebaidieties, mani maziņie, es rūpējos par jums un jūsu ģimenēm; esiet paklausīgi un neatkāpieties no Dieva; palieciet Viņa žēlastībā un es jums apliecinu, ka tas, kas nāks, jums būs kā sapnis. Izpildiet norādījumus, kurus es jums devu šī gada 3.augusta vēstījumā, lai jūs būtu gatavi notikumiem, kuriem jānāk. Katru mirkli lūdzieties, jo garīgie uzbrukumi ar katru dienu kļūs spēcīgāki; atcerieties, ka manam pretiniekam beidzas viņa valdīšanas laiks un viņš staigā kā rūcoša lauva, meklējot kādu, ko aprīt. Cīņa ir garīga un ļaunā spēkus jūs uzvarēsiet tikai ar lūgšanu, gavēni, grēku nožēlu un esot Dieva žēlastībā.
Es steidzami aicinu visus manus bērnus, kuri zina par priekšā stāvošajiem notikumiem, kā misionāriem, kas ir saskaņā ar kristību, evanģelizēt visus tos, kas nezina pravietojumus par šīm laiku beigām. Bērniņi, laiks ir saspiests un cilvēces lielākā daļa ir garīgi miegaini; nāk Dieva Taisnīgums un sveiks tos, viņiem neesot sagatavotiem tam. Es paļaujos uz jums, bērniņi, sadarbojieties šajā evaņģelizācijā, jo jūs labi zināt, ka uz spēles ir likta dvēseļu pestīšana. Debesis ar jums rēķinās, mani uzticīgie bērniņi, lai jūs varētu tām palīdzēt glābt daudzas dvēseles. Runājiet laikā un nelaikā, neklusējiet, lai ar jūsu klusēšanu netiktu zaudētas daudzas dvēseles!
Lai Dieva Miers paliek jūsos.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Mani bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.